ภูหลวง..ดินแดนแห่งพรรณไม้และสัตว์ป่า .เลย

30 ธันวา’63 – 2 มกรา’64


ในดินแดนที่ราบสูงแห่งอีสานปรากฏภูเขาสูงที่มียอดตัดเรียบขนาดกว้างใหญ่ที่สุด

อันเป็นแหล่งสุดท้ายที่พืชพรรณไม้เขตอบอุ่นได้แพร่กระจายพันธุ์ลงมาถึง

รวมทั้งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายแห่งพืชพรรณไม้ป่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่า บางชนิดพบในป่าผืนนี้เพียงแห่งเดียวของเมืองไทย

บางชนิดพบที่นี่เป็นครั้งแรกของเมืองไทย และบางชนิดพบที่นี่เป็นครั้งแรกของโลก

ภายใต้ป่าดิบเขา และทุ่งหญ้าป่าสนเขาอันกว้างใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ท่ามกลางอากาศพิสุทธิ์อันเย็นยะเยือกจนกายหนาวสั่น

นับเป็นภาพที่มิอาจลืมเลือนได้ บนดินแดนมหัศจรรย์ที่มีนามกรว่า“ภูหลวง

ลานสุริยัน

เพลิดเพลินกับพรรณไม้มากมายตามรายทาง

วันแรกของการเดินทาง

20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.เลย

กุหลาบแดง

รองเท้านารีอินทนนท์

วันที่สองของการเดินทาง

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อ.เมือง จ.เลย เชิญล้างหน้าล้างตาและทานอาหารเช้า ก่อนเดินทางสู่ที่ทำการเขตฯภูหลวงระยะทางประมาณ 56 กม. จากที่ทำการเขตฯ..หนทางจะไต่ลัดเลาะขึ้นไปตามขุนเขาสูงสู่หน่วยฯโคกนกกระบา ผ่านป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าสนเขา พร้อมๆกับอากาศที่แปรเปลี่ยนไปตามระดับชั้นของความสูง ในที่สุดก็ถึงที่ราบอันกว้างใหญ่บนภูเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยฯโคกนกกระบา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,350 เมตร นำสัมภาระเข้าบ้านพัก ทานอาหารเที่ยง บ่ายๆเดินชมความงามของพรรณไม้นานาพรรณตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ“ลานสุริยัน” มีระยะทาง 1,870 เมตร โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่บานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมสดชื่น

18.30 น. ทานอาหารเย็น แล้วเชิญร่วมสนทนาถึงเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญทางด้านธรรมชาติของภูหลวง ก่อนนิทราหลับใหลตามอัธยาศัยภายใต้เสียงสนต้องลมที่ดังซู่ซ่าราวกับคลื่นทะเลที่ซัดสาดเข้าสู่ฝั่ง

ไก่ฟ้าหลังขาว

กุหลาบแดง

วันที่สามของการเดินทาง

06.00 น. อากาศที่หนาวเย็นยะเยือกปลุกให้เราตื่นขึ้นมาสูดอากาศยามเช้าที่สดชื่น หลังทานอาหารเช้า ออกเดินเท้าตามเส้นทางสายผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ โคกหนองงูเหลือม และผาเตลิ่น ระหว่างทางจะพบจุดชมวิวทิวทัศน์ผืนป่าภูหลวงได้กว้างไกล ตามทางจะพบทุ่งดอกไม้นานาพรรณออกดอกพร่างพราว โดยเฉพาะกุหลาบพันปี และกล้วยไม้ป่าที่ขึ้นตามพื้นดิน บ้างอิงอาศัยอยู่ตามลานหินหรือบนคาคบไม้ ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิกที่ผาเตลิ่น เป็นหน้าผาที่มีความสูงที่สุดของภูหลวง โดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,550 เมตร จากจุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลรอบตัวอย่างชัดเจนและสวยงามท่ามกลางลมหนาวที่แผ่ซ่านปกคลุมอยู่รอบตัว บ่ายๆชมรอยเท้าไดโนเสาร์ปรากฏเป็นรอยอยู่บนแผ่นหินอย่างเด่นชัด ก่อนเดินทางกลับที่พัก

ผาเตลิ่น

ตื่นตาตื่นใจกับรองเท้านารีอินทนนท์

18.30 น. ทานอาหารเย็น ก่อนแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัยเนื่องจากความอ่อนเพลียของร่างกาย

ก่วมแดง หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า“เมเปิ้ล”

ผาเตลิ่น

วันที่สี่ของการเดินทาง

08.30 น. หลังอาหารเช้า ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

19.00 น. ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่สระบุรี ไม่ดึกมากนักก็ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ดอกใต้ใบ ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ

ผาเตลิ่น

การเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง :

  1. เสื้อกันฝน อุปกรณ์กันฝน และเสื้อกันหนาว
  2. รองเท้าผ้าใบเดินป่า และรองเท้าฟองน้ำหรือรัดส้น
  3. ถุงพลาสติกหรืออุปกรณ์ใส่เสื้อผ้าและกล้องถ่ายรูปกันเปียกน้ำ
  4. ไฟฉาย,กระติกน้ำ,หมอนลม,หมวกกันแดด
  5. ยาแก้โรคประจำตัว(ถ้ามี)
  6. จิตใจของผู้พิชิตที่ชอบเสาะแสวงหาธรรมชาติอันพิสุทธิ์

แบกสัมภาระของตัวเอง
รวมทั้งเต็นท์ และถุงนอน
(ที่เรามีให้)

 แบกสัมภาระเฉพาะของตัวเอง

 มีลูกหาบที่ว่าจ้างให้แบกสัมภาระได้

 ไม่ต้องแบกสัมภาระ

ค่าใช้จ่าย :
ท่านละ 4,700 บาท (สมาชิก 4,300 บาท)

ค่าใช้จ่ายรวม :
รวมค่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไป-กลับ อาหาร7มื้อ ค่าธรรมเนียม บ้านพักเขตฯภูหลวง2คืน เจ้าหน้าที่นำทาง มัคคุเทศก์ เครื่องดื่ม รวมทั้งค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆละ 500,000 บาท

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทางล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ สำหรับค่าลูกหาบแบกสัมภาระขึ้น-ลงเขา ท่านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง :

สนง.ใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. โทร.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1 ต่อ 20 ; 0-2642-4831 (เบอร์ตรง) โทรสาร.0-2640-0020 e-mail : [email protected]

ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการได้ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หรือสามารถชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 052-1-07126-5 ชื่อบัญชี”บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด” โดยวางเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางล่วงหน้า 10 วัน

กรณีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารฯ กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินมายังสโมสรฯที่เบอร์โทรสาร.0-2640-0020 หรือ e-mail : [email protected] พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน หมายเลขสมาชิกฯ(ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า