ยอดหัวสิงห์..ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่

4-8 ธันวา’63


“หากสายหมอกและตะวันขึ้นยามเช้านำมาซึ่งความสดชื่นให้แก่ชีวิต

ย่อมไม่มีอะไรที่จะนำมาซึ่งความทรงจำที่ดีให้แก่ชีวิตได้มากไปกว่าบทบันทึกการเดินทางด้วยตัวของเราเอง”

เดินขึ้นสู่สันดอยม่อนจอง

สนามกอลฟ์ช้างช่วงบ่ายที่เดินขึ้นถึง

ดอยม่อนจองตั้งอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยตอนกลาง คำว่า“ม่อน”เป็นภาษาคำเมืองที่หมายถึง“ดอย”หรือ“เนินเขา” ส่วนคำว่า“จอง”นั้นภาษาคำเมืองจะออกเสียงว่า“จ๋อง” หมายถึง“ลักษณะจั่วสามเหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุด” ซึ่งเรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นยอดเขาและมีหน้าผาสูงชัน ดอยแห่งนี้มีสภาพทางธรณีวิทยาเป็นภูเขาหินปูนผสมหินทราย หินเซลล์ และหินแกรนิตปะปนกันไป ทำให้ดอยแห่งนี้มีลักษณะตื่นตาตื่นใจ คือ ไหล่เขาด้านตะวันออกจะค่อยๆลาดลงไปและถูกปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาแน่นขนัด ส่วนด้านตะวันตกเป็นหน้าผาตัดสูงชันดำทะมึน มองไกลออกไปตามสันเขาแคบๆที่เลียบเลาะไปตามไหล่ผาอย่างน่าหวาดเสียวสู่ทิศใต้ก็จะเห็นยอดภูผาดอยม่อนจองที่มีลักษณะคล้ายหัวสิงห์ชูยอดเด่นตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม โดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตร เป็นดินแดนแห่งพฤกษาและมวลสรรพสัตว์ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างอิสระเสรีในป่าผืนใหญ่ อาทิเช่น กวางผาและเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน2ใน15ชนิดของเมืองไทย และโขลงช้างป่า เป็นต้น ในช่วงฤดูหนาวนี้จะเป็นช่วงวันเวลาของกุหลาบพันปีที่มีชื่อเฉพาะว่า“คำแดง”กำลังออกดอกแย้มกลีบบานสะพรั่งเต็มต้นอยู่เป็นดงตามไหล่เขา

วันแรกของการเดินทาง

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เพิงทานอาหาร

ชมทะเลหมอกยามเช้า

วันที่สองของการเดินทาง      

05.00 น. แวะซื้อเสบียงอาหารที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางต่อไปสู่ อ.อมก๋อย

07.00 น. ล้างหน้าล้างตาและทานอาหารเช้าที่ อ.อมก๋อย แล้วเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่ลัดเลาะคดเคี้ยววกวนไปมาตามไหล่เขา ราวๆ8โมงเช้าก็ถึงหน่วยฯมูเซอร์ จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถ4WDไต่ขึ้นลงไปตามสันเขาที่สูงชันและแคบ ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เกือบ2ชั่วโมงก็ถึงขุนห้วยปูลิง ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก บ่ายๆแบกสัมภาระและออกเดินเท้าเลียบเลาะไปตามสันเขาขึ้นๆลงๆที่ทอดยาวเชื่อมต่อกัน ระหว่างทางจะพบพรรณไม้แปลกตานานาพันธุ์ และมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและงดงาม หากโชคดีอาจได้พบสัตว์ป่าจำพวกช้างออกมาหากินตามโป่งในหุบเขาลึกเบื้องล่าง ประมาณ 3-3.30 ชม. ของการเดินเท้า ก็จะถึงจุดตั้งแค้มป์บริเวณตีนดอยม่อนจองซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเรือนยอดกว้างใหญ่ของป่าดิบเขา หลังจากตั้งแค้มป์เสร็จสรรพจึงเดินขึ้นสู่ดอยม่อนจอง ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ทำให้ต้องตื่นตะลึงกับภาพเบื้องหน้าอันสวยงามและแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวของขุนเขาแห่งนี้ โดยเฉพาะแนวหน้าผาตัดชันและยิ่งใหญ่ตระการตาทางด้านตะวันตก ไม่นานนักท้องฟ้าด้านตะวันตกจะเริ่มแปรเปลี่ยนสีสันทีละนิดๆอย่างงดงาม พร้อมๆกับดวงตะวันกลมโตที่จะเริ่มค่อยๆลับหายไปจากขอบฟ้า ค่ำคืนนี้เชิญทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะนั่งพูดคุยตามประสาคนนอนดึกก็ตามสบาย

ยามเช้า ณ สนามกอลฟ์ช้าง

ลัดเลาะสันดอยสู่ยอดหัวสิงห์

วันที่สามของการเดินทาง

06.30 น. อากาศเช้าเย็นยะเยียบกายปลุกให้เราลุกขึ้นจากที่นอน หลังอาหารเช้า เดินเลียบเลาะไปตามสันเขาที่เหยียดยาวไปทางทิศใต้สู่ยอดดอยม่อนจอง ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหัวสิงห์ตั้งเด่นตระหง่านตา ตามทางจะพบต้นกุหลาบพันปีขึ้นอยู่เป็นดงแน่นขนัดและออกดอกแย้มกลีบงดงาม ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิกบนยอดหัวสิงห์หรือยอดดอยม่อนจอง บ่ายๆเดินกลับที่พัก เย็นย่ำนี้จะชมดวงตะวันตกดินอีกคราก็ตามแต่สะดวก หลังอาหารเย็น เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางเสียงยอดไม้ที่ต้องลมจนดังหวีดหวิวไปทั่วป่า

สนามกอลฟ์ช้าง

คำแดง..กุหลาบพันปีชนิดหนึ่ง

วันที่สี่ของการเดินทาง          

08.00 น. หลังอาหารเช้าเดินเท้าตามเส้นทางเดิมสู่ขุนห้วยปูลิง เพื่อนั่งรถ4WDกลับสู่หน่วยฯมูเซอร์ อาบน้ำชำระร่างกายและทานอาหารเที่ยงที่หน่วยฯมูเซอร์ บ่ายๆเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยระหว่างทาง

ยอดหัวสิงห์ จุดหมายปลายทางของเรา

พักชมวิวระหว่างทาง

วันที่ห้าของการเดินทาง          

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ทางเดินบนสันดอยจะลดเลาะคดเคี้ยวขึ้นลง

เมื่อหมอกเปิดก็จะมองสันดอยที่เราเดินมาได้อย่างชัดเจน

การเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง :

1. เสื้อผ้าที่เหมาะสม,เสื้อแขนยาวกันหญ้าคาบาด
2. เสื้อกันหนาว, หมวกไหมพรม,ถุงมือ,ถุงเท้าหนาๆ
3. รองเท้าผ้าใบสำหรับเดินป่า,รองเท้าฟองน้ำ
4. กระติกน้ำ,ไฟฉาย,หมอนลม,หมวกกันแดด
5. ยาแก้โรคประจำตัว (ถ้ามี)
6. เต็นท์ และถุงนอน
7. จิตใจของผู้เสาะแสวงหาธรรมชาติอันพิสุทธิ์

แบกสัมภาระของตัวเอง
รวมทั้งเต็นท์ และถุงนอน
(ที่เรามีให้)

 แบกสัมภาระเฉพาะของตัวเอง

 มีลูกหาบที่ว่าจ้างให้แบกสัมภาระได้

 ไม่ต้องแบกสัมภาระ

ค่าใช้จ่าย :

ท่านละ 5,000 บาท (สมาชิก 4,600 บาท)

ค่าใช้จ่ายรวม :

รวมค่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไป-กลับ รถ4WD อาหาร8มื้อ ค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่นำทาง ลูกหาบแบกเต็นท์+ถุงนอน+สัมภาระอาหาร มัคคุเทศก์ เครื่องดื่ม รวมทั้งค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆละ 500,000 บาท

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทางล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยต้องแบกสัมภาระเฉพาะของตัวเอง หากต้องการลูกหาบช่วยแบกสัมภาระ..กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยด่วน ซึ่งท่านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง :

สนง.ใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. โทร.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1 ต่อ 20 ; 0-2642-4831 (เบอร์ตรง) โทรสาร.0-2640-0020 e-mail : [email protected]

ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการได้ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หรือสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 052-1-07126-5 ชื่อบัญชี”บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด” โดยวางเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางล่วงหน้า 10 วันด้วยตนเอง

กรณีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารฯ กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินมายังสโมสรฯที่เบอร์โทรสาร.0-2640-0020 หรือ e-mail : [email protected] พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน หมายเลขสมาชิกฯ(ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า