วิธีการรับสินค้าและการชำระเงิน (Receive & Cash)

1. เพื่อความสะดวกในการรับสินค้าและการชำระเงินของท่าน บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางและวิธีสำหรับการชำระเงินค่าบริการไว้ให้แก่ท่านดังต่อไปนี้
กรณีที่ท่านประสงค์จะขอรับสินค้าด้วยตนเอง ท่านสามารถชำระเงินพร้อมทั้งขอรับสินค้าได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดวันที่รับสินค้าที่ท่านจะได้รับแจ้งในเอกสารยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า (ซึ่งท่านจะได้รับทาง E-mail address และ/หรือโทรสาร ที่ท่านได้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ) ณ สำนักงานใหญ่ : 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10402 โทร. 0-2245-4211, 0-2247-5371-2, 0-2642-4230-1 โทรสาร 0-2640-0020

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤก

 

2. กรณีที่ประสงค์จะขอรับสินค้าด้วยวิธีการจัดส่งของบริษัทฯ ท่านจะสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ :

– ชำระผ่านบัญชีดังนี้

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 052-1-07126-5 ชื่อบัญชี”บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 

พร้อมทั้งกรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินและเอกสารยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน (ที่ได้รับจากบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail address และ/หรือโทรสาร) มาที่เบอร์โทรสาร : 0-2640-0020 โดยจ่าหน้าเอกสารถึง “แผนกส่งเสริมการตลาด”

 

เวลาทำการตอบอีเมล์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. หากท่านต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1 ต่อ 20 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

หมายเหตุ

ราคาสินค้าที่แสดงภายในเวบไซต์นี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

(กรณีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินและเอกสารยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน (ที่ได้รับจากบริษัทฯผ่านทาง E-mail address และ/หรือโทรสาร) มายังบริษัทฯ ที่เบอร์โทรสาร 0-2640-0020 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจักโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์เพื่อยืนยันว่าท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่านภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2-3 วัน ในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1 ต่อ 20 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้า
สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ ได้ที่ E-mail