เชือกมัดสัมภาระ
เชือกมัดสัมภาระ

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-369

ขนาด 0.5 นิ้ว ความยาว 5 เมตร

฿ 70.00 ใส่ตะกร้า
สายรัดพร้อมตัวล็อคก้ามปู 1 นิ้ว
สายรัดพร้อมตัวล็อคก้ามปู 1 นิ้ว
(สินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-390

สายเป้ฯมีขนาดยาว 1.50 เมตร

฿ 70.00 ใส่ตะกร้า
สายรัดพร้อมตัวล็อคก้ามปู 1.2 นิ้ว
สายรัดพร้อมตัวล็อคก้ามปู 1.2 นิ้ว

(สินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-391

ยาว 1 เมตร

฿ 65.00 ใส่ตะกร้า
สายรัดพร้อมตัวล็อคก้ามปู 1.4 นิ้ว
สายรัดพร้อมตัวล็อคก้ามปู 1.4 นิ้ว
(สินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-392

ยาว 1 เมตร

฿ 65.00 ใส่ตะกร้า
ยางไฟเบอร์ 2 ช่อง
ยางไฟเบอร์ 2 ช่อง
(สินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-393

ชุดหนึ่งมี 2 ชิ้น ใช้เย็บติดกับก้นเป้ฯ เพื่อไว้รัดสัมภาระ มีขนาดกว้าง x ยาว : 5.5 x 5.5 ซม.

฿ 50.00 ใส่ตะกร้า
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 7.9 มม.
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 7.9 มม.
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-394

ชุดหนึ่งมี 2 ตัว

฿ 50.00 ใส่ตะกร้า
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 8.5 มม.
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 8.5 มม.

(สินค้าไม่รวมค่าส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-395

ชุดหนึ่งมี 2 ตัว

฿ 60.00 ใส่ตะกร้า
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 9.5 มม.
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 9.5 มม.
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-396

ชุดหนึ่งมี 2 ตัว

฿ 65.00 ใส่ตะกร้า
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 11 มม.
ท่อต่อเสาไฟเบอร์ 11 มม.
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-397

ชุดหนึ่งมี 2 ตัว

฿ 75.00 ใส่ตะกร้า
จุกยางเสาไฟเบอร์ 7.9 มม.
จุกยางเสาไฟเบอร์ 7.9 มม.
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-398

แพ็คหนึ่งมี 4 ตัว

฿ 45.00 ใส่ตะกร้า
จุกยางเสาไฟเบอร์ 8.5 มม.
จุกยางเสาไฟเบอร์ 8.5 มม.
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-399

แพ็คหนึ่งมี 4 ตัว

฿ 45.00 ใส่ตะกร้า
จุกยางเสาไฟเบอร์ 9.5 มม.
จุกยางเสาไฟเบอร์ 9.5 มม.
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว’63 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม เฉพาะสมาชิกฯ ลด20%

รหัส 701-400

แพ็คหนึ่งมี 4 ตัว

฿ 55.00 ใส่ตะกร้า