ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น Tikka R Plus
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น Tikka R Plus
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น Tikka R Plus

ม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 903-115

เป็น Constant Lighting และ Reactive Lighting เมื่อใช้ระบบ Constant Lighting โหมด Proximity ให้แสงสว่าง 40 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 30 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง , โหมดเคลื่อนไหว ให้แสงสว่าง 80 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 40 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง และโหมดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ให้แสงสว่าง 120 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 50 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 3.30 ชั่วโมง

 

฿ 4,125.00 เลือกตัวเลือก
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น Tikka RXP
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น Tikka RXP
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น Tikka RXP

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 903-116

เป็น Constant Lighting และ Reactive Lighting เมื่อใช้ระบบ Constant Lighting โหมด Proximity ให้แสงสว่าง 45 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 25 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง , โหมดเคลื่อนไหว ให้แสงสว่าง 100 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 75 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง และโหมดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ให้แสงสว่าง 150 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 100 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 2.30 ชั่วโมง

 

฿ 5,140.00 เลือกตัวเลือก
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น MYO
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น MYO

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 903-117

เป็น Standard Lighting และ Constant Lighting มีด้วยกัน 4 โหมด คือ โหมด 10 Maximum ให้แสงสว่าง 280 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 105 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 50 ชั่วโมง , โหมด 4 Economic ให้แสงสว่าง 60 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 50 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 13 ชั่วโมง , โหมด 6 Optimum ให้แสงสว่าง 110 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 65 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องเพียง 5 ชั่วโมง

฿ 4,450.00 ใส่ตะกร้า
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น STRIX VL
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น STRIX VL

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 903-118

เป็น Constant Lighting มีไฟ 4 สี ได้แก่ สีแดง ให้แสงสว่าง 1 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 3 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 20 ชั่วโมง , สีเขียว ให้แสงสว่าง 1.5 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 3 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 17 ชั่วโมง , สีฟ้า ให้แสงสว่าง 0.6 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 2 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 17 ชั่วโมง และสีขาว มีด้วยกัน 3 โหมด คือ โหมดประหยัดพลังงาน ให้แสงสว่าง 0.40 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 3 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 3 ชั่วโมง , โหมดเพิ่มความสว่าง ให้แสงสว่าง 15 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 20 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 20 ชั่วโมง และโหมดเคลื่อนไหว ให้แสงสว่าง 40 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 40 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 4.30 ชั่วโมง

฿ 5,050.00 ใส่ตะกร้า
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น ULTRA WIDE
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น ULTRA WIDE

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 903-119

เป็นไฟฉายที่ให้พลังงานแรงสูง แสงกระจายกว้างถึง 180 องศาฯ มีด้วยกัน 4 ระดับ คือ ระดับ1 ให้แสงสว่าง 24 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 17 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 25 ชั่วโมง , ระดับ2 ให้แสงสว่าง 84 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 32 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 9 ชั่วโมง , ระดับ3 ให้แสงสว่าง 140 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 41 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 4.45 ชั่วโมง และระดับ4 ให้แสงสว่าง 300 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 59 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 1.30 ชั่วโมง

฿ 18,500.00 ใส่ตะกร้า
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น E Plus Lite
ไฟฉายคาดศีรษะ PETZL รุ่น E Plus Lite

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 903-120

เป็น Standard Lighting มีด้วยกัน 5 โหมด คือ โหมดประหยัดพลังงาน ให้แสงสว่างสีขาว 5 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 15 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 70 ชั่วโมง , โหมดเพิ่มความสว่าง ให้แสงสว่างสีขาว 26 ลูเมนส์ ส่องได้ไกล 29 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 55 ชั่วโมง , โหมดฉุกเฉิน เป็นไฟกระพริบสีขาว มองเห็นได้แต่ไกลถึง 2.1 กม. ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 75 ชั่วโมง , โหมดฉุกเฉิน เป็นไฟกระพริบสีแดง มองเห็นได้แต่ไกลถึง 300 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 30 ชั่วโมง และโหมดส่องแสงปกติ เป็นไฟสีแดง ส่องได้ไกล 300 เมตร ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 30 ชั่วโมง

฿ 1,850.00 ใส่ตะกร้า