​​

เซเรนนาต้า โฮเทล เเอนด์ รีสอร์ท กรุ๊ป บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ม้งฮิลล์ไทร์บ ลอดจ์ จ.เชียงใหม่
ลำปางริเวอร์ลอดจ์
จ.ลำปาง
รีโซเทล แก่งละว้า
จ.กาญจนบุรี
ริเวอร์แควจังเกิลราฟ์ท
จ.กาญจนบุรี
โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เดอะโฟลทเฮาส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี หินตกริเวอร์แค้มป์ จ.กาญจนบุรี
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน เดอะ เลอเจ้นด์ จ.เชียงราย โรงแรม เดอบางกอก
   
eco resort CHIANG MAI สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย บริษัท มนุษย์กบไทย จำกัด
เดอะ ร็อค หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดอะเลเจนดา สุโขทัย
จ.สุโขทัย
เลอชาร์ม สุโขทัย
จ.สุโขทัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(สนง.ใหญ่)
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
   
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
แห่งประเทศไทย
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช
     
สมาคมดาราศาสตร์ไทย คนหลังเขา สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์
     
108 พรรณไม้ไทย ไทเฟิน สำนักงานหอพรรณไม้
   
กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ กลุ่มเรารักษ์ป่า พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม
 
ซีแคนู