กรองผลิตภัณฑ์
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.83
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.83

รหัส 0.6210.83

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.50 x 5.50 x 0.50 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 1,325.00 เลือกตัวเลือก
ลดราคา
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.83
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.83

สินค้าโละสต็อก ลดพิเศษคงเหลือ 675 บาท

รหัส 0.6210.83-S

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.50 x 5.50 x 0.50 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 1,325.00 ฿ 675.00 เลือกตัวเลือก
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.85
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.85
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.85

รหัส 0.6210.85

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.50 x 5.50 x 0.50 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 1,325.00 ใส่ตะกร้า
ลดราคา
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.85
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.85
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.85

สินค้าโละสต็อก ลดพิเศษคงเหลือ 675 บาท

รหัส 0.6210.85-S

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.50 x 5.50 x 0.50 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 1,325.00 ฿ 675.00 ใส่ตะกร้า
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.86
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.86

รหัส 0.6210.86

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.50 x 5.50 x 0.50 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 1,770.00 ใส่ตะกร้า
ลดราคา
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.86
มีดพับ VICTORINOX 0.6210.86

สินค้าโละสต็อก ลดพิเศษคงเหลือ 675 บาท

รหัส 0.6210.86-S

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.50 x 5.50 x 0.50 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 1,770.00 ฿ 675.00 ใส่ตะกร้า
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.54
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.54

รหัส 0.6500.54

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.75 x 7.50 x 0.80 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 2,195.00 ใส่ตะกร้า
ลดราคา
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.54
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.54

สินค้าโละสต็อก ลดพิเศษคงเหลือ 675 บาท

รหัส 0.6500.54-S

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.75 x 7.50 x 0.80 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 2,195.00 ฿ 675.00 ใส่ตะกร้า
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.55
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.55

รหัส 0.6500.55

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.75 x 7.50 x 0.80 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 2,185.00 ใส่ตะกร้า
ลดราคา
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.55
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.55

สินค้าโละสต็อก ลดพิเศษคงเหลือ 675 บาท

รหัส 0.6500.55-S

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.75 x 7.50 x 0.80 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 2,185.00 ฿ 675.00 ใส่ตะกร้า
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.56
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.56

รหัส 0.6500.56

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.75 x 7.50 x 0.80 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 3,500.00 ใส่ตะกร้า
ลดราคา
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.56
มีดพับ VICTORINOX 0.6500.56

สินค้าโละสต็อก ลดพิเศษคงเหลือ 675 บาท

รหัส 0.6500.56-S

เป็นรุ่น Collection ด้ามฯมีขนาดกว้าง x ยาว x หนา : 1.75 x 7.50 x 0.80 ซม. มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น ได้แก่ ใบมีด ตะไบเล็บ และกรรไกร

not rated ฿ 3,500.00 ฿ 675.00 ใส่ตะกร้า