ลองภูมิชาวแค้มป์

โดย…หนอนหนังสือ…

เฉลยคำตอบฉบับที่174 ก. อึ่งอ่างก้นขีด และ ง. กบอกหนามจันทบุรี ทั้ง2ชนิดนี้ไม่ใช่สัตว์ถิ่นเดี่ยวที่พบเฉพาะในเมืองไทย ผู้ใดตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าถูกต้องครับ

อึ่งอ่างก้นขีด เครดิตภาพ https://www.vncreatures.net/all_news/ndv=8.php

                              “อึ่งอ่างก้นขีด” มีชื่อท้องถิ่นว่า“อึ่งขีด อึ่งไม้แดง หรืออึ่งยาง” ชื่อสามัญ Stipe-back Burrowing Frog ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaloula mediolineata Smith, 1917 เป็นอึ่งขนาดใหญ่ ความยาวจากหัวถึงก้นราว 5-6 ซม. ลำตัวรูปร่างสามเหลี่ยม อ้วนป้อม หน้าสั้น ระยะห่างระหว่างตากว้างกว่าความกว้างเปลือกตาอย่างเห็นได้ชัด แผ่นหูไม่ปรากฏ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีลายแถบขอบดำบริเวณปลายหัวต่อเนื่องไปตามแนวเหนือสีข้าง2ข้างลำตัว นิ้วเรียว ปลายนิ้วเรียวแหลม มือไม่มีพังผืด มีปุ่มบนฝ่ามือ3ปุ่ม โดยปุ่มด้านในมีขนาดใหญ่ที่สุด ปุ่มกลางขนาดเล็กที่สุด ตีนมีพังผืดประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวนิ้ว ฝ่าตีนมีปุ่ม2ปุ่มขนาดใหญ่ โดยปุ่มด้านนอกมีขนาดเล็กกว่าปุ่มด้านใน เพศผู้มีถุงขยายเสียงที่คางเป็นสีน้ำตาลดำ ลักษณะทั่วไปใกล้เคียงกับอึ่งอ่างบ้าน ต่างกันตรงที่อึ่งอ่างก้นขีดมีลายแถบสีครีมขอบดำ1แถบจากหลังถึงก้น ท้องสีขาวออกเหลืองและมีลายเลอะสีน้ำตาล พบอาศัยในป่าทดแทน และป่าเบญจพรรณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกของไทย โดยพบครั้งแรกในเมืองไทยที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แพร่กระจายในภูมิภาคอินโดจีน(ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

ชื่อสกุล Kaloula มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า ดี ส่วนชื่อชนิด mediolineata มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 คำ คือคำว่า medius แปลว่า กลาง และคำว่า lineata แปลว่า ลายเส้น ความหมายก็คือ“ลายเส้นจากหลังถึงก้น”

กบอกหนามจันทบุรี เครดิตภาพ https://www.researchgate.net/publication/282675723

                              “กบอกหนามจันทบุรี” ชื่อสามัญ Spiny-breasted Frog ชื่อวิทยาศาสตร์ Quasipaa fasciculispina Inger, 1970 เป็นกบขนาดใหญ่ ความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 10 ซม. รูปร่างค่อนข้างแบน ลำตัวและขาเป็นปุ่มปมดูคล้ายคางคก มีสันเรียงเป็นแนวสันประหลายแถว แผ่นหูไม่ชัดเจน หัวมีขนาดใหญ่และกว้าง ตาสีเหลืองสดหรือสีน้ำตาลอ่อน หลังมีสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ ท้องสีขาว ขาหน้ามีขนาดใหญ่ ตีนมีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว ปลายนิ้วเรียว

ช่วงวัยอ่อนมักมีสีอ่อนกว่าตัวเต็มวัย เพศผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์มีกลุ่มหนามสีดำขนาดใหญ่เรียงกันบริเวณหน้าอก บริเวณด้านในของแขน และนิ้วตีน ส่วนเพศเมียปรากฏเป็นเพียงตุ่มสาก วางไข่ติดกับก้อนหิน ลูกอ๊อดกินตะไคร่ที่เกาะตามก้อนหิน

ออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลง ปูขนาดเล็ก และปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร รวมถึงกินกบชนิดอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าด้วย เมื่อเราฉายไฟพบเข้า มักกระโดดหนีลงน้ำไปซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานาน

พบอาศัยในลำธารขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงและมีหินระเกะระกะ หรือบริเวณที่เป็นผาน้ำตกลาดชัน หากเป็นช่วงวัยอ่อนและวัยรุ่นจะพบอาศัยในลำธารที่มีลักษณะเป็นกรวดหินขนาดเล็ก น้ำไหลไม่แรงมากนัก และมีเศษซากใบไม้ทับถมหนาแน่น ในเมืองไทยพบตามป่าดิบชื้นจนถึงป่าดิบเขาทางภาคตะวันออก ปัจจุบันมีรายงานการพบที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เท่านั้น แพร่กระจายในไทย และกัมพูชา โดยพบครั้งแรกของโลกที่เขตรักษาพันธุ์ฯเขาสอยดาว จ.จันทบุรี

ชื่อสกุล Quasipaa มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า quasi แปลว่า คล้าย ความหมายก็คือ“มีลักษณะใกล้เคียงกับในสกุล Paa” ส่วนชื่อชนิด fasciculispina มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 คำ คือคำว่า fasciculus แปลว่า กลุ่ม หรือช่อ และคำว่า spina แปลว่า หนาม ความหมายก็คือ“มีหนามเป็นกลุ่มบริเวณหน้าอกของเพศผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์”

ส่วนอีก 2 ชนิด ได้แก่ เขียดงูหัวแหลม และคางคกห้วยไทย เป็นสัตว์ถิ่นเดี่ยวที่พบเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น

เขียดงูหัวแหลม

                              “เขียดงูหัวแหลม” ชื่อสามัญ Pointed-snouted Caecilian ชื่อวิทยาศาสตร์ Ichthyophus acuminatus Taylor, 1960 เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีลำตัวยาวคล้ายงู ไม่มีขา ความยาวจากหัวถึงปลายหางราว 30 ซม. ปลายหัวยาวแหลม ตาขนาดเล็ก ผิวหนังบริเวณลำตัวเป็นปล้องรอบลำตัวราว 315 ปล้อง ลำตัวสีน้ำตาลเทาอมม่วง ท้องสีอ่อนกว่าด้านบน บริเวณคอ คาง และก้นไม่มีสีเหลืองหรือสีครีม ไม่มีลายแถบตามสีข้าง หางสั้น ปลายหางแหลม พบอาศัยในป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา และป่าดิบเขา มักซ่อนตัวใต้กองใบไม้ร่วงหรือใต้ขอนไม้ล้มใกล้ลำห้วยขนาดเล็กทางภาคเหนือของไทย เป็นสัตว์ถิ่นเดียวในเมืองไทย โดยพบครั้งแรกในเมืองไทยที่แม่วังวัลเล่ย์ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีรายงานการพบที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง เท่านั้น

ชื่อสกุล Ichthyophus มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือคำว่า ikhthys แปลว่า ปลา และคำว่า ophis แปลว่า งู ความหมายก็คือ“สัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายงู และมีหางคล้ายปลา” ส่วนชื่อชนิด acuminatus มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน แปลว่า แหลม ความหมายก็คือ“ปลายหัวและปลายหางแหลม”

คางคกห้วยไทย เครดิตภาพ..คู่มือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเมืองไทยของนายธัญญา จั่นอาจ

                              “คางคกห้วยไทย” ชื่อสามัญ Siamese Stream Toad ชื่อวิทยาศาสตร์ Ansonia siamensis Kiew, 10985 เป็นคางคกขนาดเล็ก หัวค่อนข้างสั้นและเป็นเหลี่ยมเมื่อเทียบกับคางคกห้วยชนิดอื่นๆ ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง มีลายกากบาทสีเข้มหลังท้ายทอยต่อเนื่องกันจนถึงก้น ท้องสีเทาอมม่วงและมีจุดสีเหลืองกระจายห่างๆ หัวไหล่มีเส้นสีเหลืองเข้ม แขนขายาวและมีลายแถบสีคล้ำสลับเส้นสีเหลือง เพศเมียมีความยาวจากหัวถึงก้นราว 3-3.5 ซม. ส่วนเพศผู้มีความยาวจากหัวถึงก้นราว 2.5-3 ซม. และอาจมีสีแดงอมส้มบริเวณไหล่และขาในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ในช่วงวัยอ่อนมีสีแดงส้มบริเวณแข้งสดใสกว่าช่วงเต็มวัย พบอาศัยในป่าดิบชื้นจนถึงป่าดิบเขาตามลำห้วยขนาดเล็กที่มีหินระเกะระและมีน้ำไหลตลอดปี อาศัยเกาะตามก้อนหินหรือบนใบไม้ริมลำห้วย หากินทั้งกลางวันและกลางคืน ลูกอ๊อดจะอยู่รวมเป็นกลุ่มเล็กๆตามก้อนหิน เป็นสัตว์ถิ่นเดียวในเมืองไทย โดยพบครั้งแรกในเมืองไทยที่ อ.เขาช่อง จ.ตรัง ปัจจุบันมีรายงานการพบที่ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง เท่านั้น


ผู้โชคดีที่ตอบถูกและได้รับรางวัล คือ “ถุงกันน้ำเอนกประสงค์(ห้อยคอ)” รหัส 602-285 มูลค่า 179 บาท จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณธีธัช คล้ายแก้ว , คุณพันธุ์ประภา  ศิลาน้ำเงิน , คุณกันติกา บวรพิพัฒน์กุล , คุณณรงค์ พรของแม่ และคุณนวินดา อับดุลลาห์

 


คำถามฉบับที่17

ทุกครั้งที่เข้าไปท่องป่า พวกเราจะนำอาหารเข้าไปทำกินเองอยู่เสมอ แล้วรู้ไหมว่าพืชใดต่อไปนี้ที่ช่วยป้องกันหวัดหรือแก้ไข้หวัดได้


ก. กระเทียมสด ใบกะเพรา และใบโหระพา

ข. ใบกะเพรา ใบโหระพา และตะไคร้

 

ค. ใบโหระพา ตะไคร้ และพริกสด

ง. พริกสด หอมแดง และมะนาว

เชิญร่วมสนุกลุ้นรับโชค 5 รางวัล ด้วยการร่วมสนุกทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ(http://www.e-travelmart.com/quiz-game-of-camp/ ) , เฟสบุ๊ค Travel Mart สื่อเดินทาง หรือไลน์….. หมดเขตรับคำตอบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ก. กระเทียมสด ใบกะเพรา และใบโหระพาข. ใบกะเพรา ใบโหระพา และตะไคร้ค. ใบโหระพา ตะไคร้ และพริกสดง. พริกสด หอมแดง และมะนาว