โปรโมชั่นรับลมหนาวเฉพาะสมาชิกสโมสรสื่อเดินทางในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม ศกนี้ ดังรายการต่อไปนี้