เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้แบรนด์ PETZL ยกเว้นเชือกที่เป็นแบรนด์ BEAL ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใช้ในงานหรือกิจกรรมที่เสี่ยง เช่น การปีนเขา ไต่หน้าผา การช่วยชีวิต การทำงานที่สูง เป็นต้น

1 KN(กิโลนิวตัน = 1,000 นิวตัน หากต้องการเปลี่ยนหน่วยนิวตันเป็นกิโลกรัม ก็หารด้วย 9.8 ซึ่ง 1,000 นิวตัน = 102.04 กิโลกรัม) โดยนิวตันไม่ใช่หน่วยวัดน้ำหนักเหมือนกิโลกรัม แต่เป็นหน่วยวัดแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ซึ่งแรงหรือน้ำหนัก 1 นิวตัน คือ ขนาดแรงหรือน้ำหนักที่สามารถทำให้มวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงหรือน้ำหนักนั้นด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที²

ทั้งนี้แรงโน้มถ่วงของโลกจะดูดวัตถุหนัก 1 กิโลกรัม ประมาณ 9.81 นิวตัน แต่อาจแปรผันเล็กน้อยตามจุดแต่ละจุดบนโลก

ในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ เพื่อสะดวกในการดูรายละเอียด ได้แก่ 1) สายรัดนิรภัย(Harness) 2) เชือก(Rope) และ 3) อุปกรณ์ทั่วไป(Sport climbing and Equipment for work at high)