www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


NEWS ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2559 มีทั้งมด 2 งาน ได้แก่ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่21 ประจำปี พ.ศ.2558

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่21 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ..ฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านทางภาพถ่าย

ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพนก


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพนก รางวัลที่1 นายปวริศร เฮงวัชรไพบูลย์"

รางวัลที่1และรางวัลยอดเยี่มประเภทสัตว์ป่า ชื่อภาพ"เหยี่ยวรุ้งจับงูเขียวกิน"(อุทยานฯแก่งกระจาน) โดย"นายปวริศร เฮงวัชรไพบูลย์" ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพนก รางวัลที่2 นายศิรเมศร์ นิธิพัฒน์โสภน"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ต่อสู้"(สถานีวิจัยฯสะแกราช) โดย"นายศิรเมศร์ นิธิพัฒน์โสภน" ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพนก รางวัลที่3 นายณรงค์ สุวรรณรงค์"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"เสี้ยววินาที"(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย"นายณรงค์ สุวรรณรงค์" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่1 นายสิทธิบดี ศิวิลัย"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"ประลองกำลัง"(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย"นายสิทธิ ศิริวลัย" ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่2 นายบารมี เต็มบุญเกียรติ"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"สัตว์ผสม"(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย"นายบารมี เต็มบุญเกียรติ" ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่3 นายวิษณุ นันทศิริภรณ์"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"สายน้ำแห่งชีวิต"(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย"นายวิษณุ นันทศิริภรณ์" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพสัตว์อื่นๆ


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์อื่นๆ รางวัลที่1 นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"นักล่าครีบดำ"(อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์) โดย"นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์" ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์อื่นๆ รางวัลที่2 นายฤทธิชัย เก่งสูงเนิน"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"สองผู้ยิ่งใหญ่"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายฤทธิชัย เก่งสูงเนิน" ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์อื่นๆ รางวัลที่3 นายถาวร โพธิ์ศรี"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"มวนลิ้นจี่"(น้ำตกนางรอง) โดย"นายถาวร โพธิ์ศรี" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพ Land Scape


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape รางวัลที่1 นายบัณฑูร พานแก้ว"

รางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลที่1 ชื่อภาพ"ป่าพื้นที่ชุ่มน้ำ"(ทะเลน้อย) โดย"นายบัณฑูร พานแก้ว" ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape รางวัลที่2 นายโดม ประทุมทอง"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ทิวเขาถนนธงชัย"(เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร) โดย"นายโดม ประทุมทอง" ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape รางวัลที่3 นางสาวสิริวรรณ์ ทิพย์สวัสดิ์"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"เสน่ห์พรุน้ำจืด..ตะวันออก"(ป่าเสมดขาว..พรุน้ำจืดหนองจำรุง) โดย"นางสาวสิริวรรณ์ ทิพย์สวัสดิ์" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพ Marcro


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro รางวัลที่1 นายทิวากร วันสิริมงคล"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"นางงามดอกเห็ด"(อ่างเก็บน้ำบ้านแม่จอก) โดย"นายทิวากร วันสิริมงคล" ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คื


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro รางวัลที่2 นายยุทธนา สามล"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"เทียนนกแก้วคู่"(เขตรักษาพันธุ์ฯดอยเชียงดาว) โดย"นายยุทธนา สามล" ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro รางวัลที่3 นายศราวุฒิ ทองเมือง"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"สีสันและลวดลาย"(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย"นายศราวุฒิ ทองเมือง" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทสัตว์ป่า


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่1 นายวริทธิ์ นีละคุปต์"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"ย่อง"(เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร) โดย"นายวริทธิ์ นีละคุปต์" โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 10,000 บาท , ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่2 นายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"พอ"(เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร) โดย"นายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ" ม.จุฬาลงกรณ์ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 8,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่3 นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"ความรักริมทุ่ง"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน" วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลชมเชย1 นายวรกันต์ จงธนพิพัฒน์"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"นกกระเต็นลาย คาบมื้อเย็น"(อุทยานฯแก่งกระจาน) โดย"นายวรกันต์ จงธนพิพัฒน์" ม.เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลชมเชย2 นายเทวมีน เรืองสมบูรณ์"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"จำนวนไม่มาก แต่ท่ายากพี่เยอะ"(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย"นายเทวมีน เรืองสมบูรณ์" ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลชมเชย3 นายธีรภัทร โสนเส้ง"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"สามัคคี คือ พลัง"(อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช) โดย"นายธีรภัทร โสนเส้ง" ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลชมเชย4 นายศักวัน คชผล"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"พักผ่อน"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายศักวัน คชผล" สถาบันเทคโนโลยปทุมวัน ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลชมเชย5 นางสาวชญาพร เสวตกุล"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"อสรพิษแห่งโลกมืด"(สวนสัตว์เชียงใหม่) โดย"นางสาวชญาพร เสวตกุล" ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

ประเภทป่าไม้


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลที่1 นายธีรพันธ์ ทองกรณ์"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"ตะวัน ป่าไม้ เมฆหมอก"(อุทยานฯทุ่งแสลงหลวง) โดย"นายธีรพันธ์ หองกรณ์" โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ม.มหิดล ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 10,000 บาท , ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลที่2 นางสาวสุธาสินี จองสี"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"เหวนรก"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นางสาวสุธาสินี จองสี" ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 8,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลที่3 นายพิเชฐ เจตน์จงใจ"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"ท่ามกลาง"(อุทยานฯเขาสามร้อยยอด) โดย"นายพิเชษฐ เจตน์จงใจ" ม.รังสิต ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลชมเชย1 นายศักวัน คชผล"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"แสงแรก"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายศักวัน คชผล" สถาบันเทคโนโลยปทุมวัน ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลชมเชย2 นางสาวบุญชนก ฉายชูวงษ์"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"ทิพย์สถาน"(อุทยานฯดอยอินทนนท์) โดย"นางสาวบุญชนก ฉายชูวงษ์" ม.กรุงเทพ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่ม


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลชมเชย3 นายราชัญ ปัญญา"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"ความอุดมสมบูรณ์"(อุทยานฯดอยอินทนนท์) โดย"นายราชัญ ปัญญา" ม.แม่โจ้ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลชมเชย4 เด็กชายวาทกานต์ ดะห์ลัน"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"เฟิน..ชุ่มชื้นแห่งผืนป่า"(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย"เด็กชายวาทกานต์ ดะห์ลัน" โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า http://www.dnp.go.th/wildlifednp/ประกวดภาพถายมหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ.กรุงเทพฯ ประจำปี พ.ศ.2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย"มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2559" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่า จำพวกนก และผีเสื้อ

3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทๆละ 2 ระดับ ได้แก่

1. ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15 ปี)

2. ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15 ปี) (ใส่รูป02 ใส่คำบรรยายใต้ภาพว่า..ประเภทนก รางวัลที่1 ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2558 โดย..นายประเสริฐ ไกรนุกูล)


"ประเภทนก รางวัลที่1 ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2558 โดย..นายประเสริฐ ไกรนุกูล"

กติกาการประกวด

1) เป็นภาพนก ผีเสื้อ หรือนกและผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เท่านั้น

2) ผู้ส่งภาพเขาประกวดแต่ละท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ

3) ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบมาตรฐาน นามสกุล .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)

4) แต่ละภาพให้ระบุชื่อภาพ วันเวลา จุดที่ถ่ายภาพ(ระบุบริเวณให้ชัดเจน) และรายละเอียดการถ่ายภาพ เป็นไฟล์ text ในรูป Microsoft word

5) ส่งภาพในรูปแบบของแผ่น CD-ROM / DVD-ROM ภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM / DVD-ROM คืน


"ประเภทผีเสื้อ รางวัลที่1 ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2558 โดย..นายวีรพจน์ เอโกบล"

6) ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน

7) คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจนทำสำเนาและพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

9) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด

ประเภทนก

1. ระดับบุคคลทั่วไป


"ประเภทนก รางวัลที่2 ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2558 โดย..นายธีรศักดิ์ ดุลย์ประภา"

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2. ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ประเภทนก รางวัลที่1 ระดับเยาวชน ปี 2558 โดย..เด็กหญิงญาดารวี เกาศล"

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

1. ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ประเภทผีเสื้อ รางวัลที่2 ระดับบุคคลทั่วไป ปี 2558 โดย..นายศรายุทธ ศรีสมบัติ"

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2. ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ประเภทผีเสื้อ รางวัลที่1 ระดับเยาวชน ปี 2558 โดย..เด็กชายวาทกานต์ ดะห์ลัน"

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

- ระยะเวลาเปิดรับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

- การตัดสินการประกวดฯ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

- ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

- การมอบรางวัล จะกำหนดในภายหลัง


"ประเภทนก รางวัลที่2 ระดับเยาวชน ปี 2558 โดย..เด็กชายวาทกานต์ ดะห์ลัน"

สถานที่รับสมัครและรับภาพ

- ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0-2561-0777 ต่อ 1641 ในวันและเวลาราชการ

- สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร โทร.0-2272-5633 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.dnp.go.th/wildlifednp/

 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.