www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 - เดือนพฤษภาคม 2558 มีทั้งหมด 2 งาน ได้แก่เที่ยวแพร่..ไม่แคร์หนาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว จังหวัดแพร่จึงได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ ด้วยแคมเปญ"เที่ยวแพร่ ไม่แคร์หนาว" ภายใต้แนวคิดที่ว่าฤดูหนาวนี้ ไม่ว่าสภาพอากาศจะหนาวมากหรือหนาวน้อย ก็สามารถเดินทางมาเที่ยวแพร่ได้โดยไม่ต้องแคร์อะไร เพราะหากอากาศหนาวมาก ก็สามารถไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความอบอุ่น เช่น บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก แต่หากหนาวน้อยก็สามารถขึ้นไปเที่ยวบนดอยเพื่อสัมผัสความหนาวบนยอดดอย เช่น อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นต้น

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูหนาวตามแคมเปญนี้ ประกอบด้วย


1) การตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับฤดูหนาว ได้แก่ น้ำพุดนตรี ซึ่งเปิดให้ชมทุกวันในช่วงเย็น ณ บริเวณน้ำคือ ใกล้ตลาดประตูชัย จังหวัดแพร่ , วงเวียนแสงสี ซึ่งเปิดไฟนีออนหลากสีสวยงามรอบบริเวณวงเวียน ณ วงเวียนพรหมวิหารสี่ , คุ้มเปลี่ยนสี ซึ่งเปิดไฟไลท์อัพคุ้มไปตลอดในช่วงเวลาค่ำ ณ คุ้มเจ้าหลวง , ประตูเมือง และเมก ได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม สามารถเดินหรือปั่นจักรยานชมประตูเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ได้


2) การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาด 5 แห่ง เช่น ห้ามพลาด Top 5 แหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาว , ห้ามพลาด Top 5 วัด ที่ต้องไปขอพรปีใหม่ , ห้ามพลาด Top 5 เส้นทางขับรถชมหมอกสุดโรแมนติก , ห้ามพลาด Top 5 ร้านกาแฟสุดชิลล์ เป็นต้น

3) เช็คอินแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีสัญลักษณ์เช็คอิน แล้วถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์ดังกล่าว พร้อมแชร์ลงบนเฟสบุค TAT Phrae หรือ Phrae.TV จากนั้นรอลุ้นรับของรางวัลตอบแทน เช่น บัตรรับประทานอาหาร บัตรรับประทานกาแฟ บัตรส่วนลดห้องพัก ฯลฯ

4) โปรโมชั่น"เที่ยวแพร่ ไม่แคร์หนาว" หากนักท่องเที่ยวซื้อแพคเกจเที่ยวแพร่ใน 1 วัน กับบริษัทนำเที่ยวของจังหวัดแพร่ที่เข้าร่วมรายการ จะได้รับผ้าพันคอหม้อห้อมเป็นที่ระลึกไว้ใส่คลายหนาว..ฟรี(สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..เทศบาลเมืองแพร่ โทร.0-5451-1406 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118 , 0-5452-1127 e-mail : tatphrae@tat.or.th www.tourismthailand.org/phrae www.easternlanna.org


ประกวดภาพถายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ.กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกบมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการประกวด"ภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่า จำพวกนก และผีเสื้อ

3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทๆละ 2 ระดับ ได้แก่

1. ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15 ปี)

2. ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15 ปี)

กติกาการประกวด

1) เป็นภาพนก ผีเสื้อ หรือนกและผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เท่านั้น

2) ผู้ส่งภาพเขาประกวดแต่ละท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ

3) ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบมาตรฐาน นามสกล .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)

4) แต่ละภาพให้ระบุชื่อภาพ วันเวลา จุดที่ถ่ายภาพ(ระบุบริเวณให้ชัดเจน) และรายละเอียดการถ่ายภาพ เป็นไฟล์ text ในรูป Microsoft word

5) ส่งภาพในรูปแบบของแผ่น CD-ROM / DVD-ROM ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM / DVD-ROM คืน

6) ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน

7) คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจนทำสำเนาและพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

9) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด

ประเภทนก

1. ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2. ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

1. ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2. ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

- ระยะเวลาเปิดรับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558

- การตัดสินการประกวดฯ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

- ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

- จัดแสดงนิทรรศการผลงานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ในเดือนสิงหาคม 2558 และงานนิทรรศการต่างๆของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- การมอบรางวัล จะกำหนดในภายหลัง

สถานที่รับสมัครและรับภาพ

- ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0-2561-0777 ต่อ 1641 ในวันและเวลาราชการ

- สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร โทร.0-2272-5633 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.dnp.go.th/wildlifednp/เอกสาร/ใบสมัคร.pdf

 
 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.