www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


NEWS ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม '2559 มีทั้งหมด 2 งาน ได้แก่


ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการประกวด"ภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจาปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 และได้ตัดสินการประกวดฯเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทนก


"นกคัคคูมรกต"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"นกคัคคูมรกต" ภาพโดย"นายระพีพงษ์ พุทธคุ้มวงศ์" ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ชีวิตเสรี"

รางวัลที่2 มีจำนวน 2 รางวัล ภาพแรก..ชื่อภาพ"ชีวิตเสรี" ภาพโดย"นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้" และภาพที่สอง..ชื่อภาพ"กะเต็นแดง" ภาพโดย "นายวีรพจน์ เอโกบ" ทั้งสองภาพได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"กะเต็นแดง"

รางวัลที่3 ไม่มีภาพที่ได้รับรางวัล


"จดจ้อง"


"จับคู่ จู๋จี๋"


"ดื่มน้ำหวานจากธรรมชาติ"

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ภาพแรก..ชื่อภาพ"จดจ้อง" ภาพโดย"นายเมธี เจริญสุข" และภาพที่สอง..ชื่อภาพ"จับคู่ จู๋จี๋" ภาพโดย "นายปัจจา เอมะรุจิ" และภาพที่สาม..ชื่อภาพ"ดื่มน้ำหวานจากธรรมชาติ" ภาพโดย "นายเสกสรร วสุวัต" ทั้งสามภาพได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประเภทผีเสื้อ


"หลงใหล"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"หลงใหล" ภาพโดย"นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้" ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ผีเสื้อแสนสวย"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ผีเสื้อแสนสวย" ภาพโดย"นางสาวจริยาพร มณีโชติ" ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"วาดลวดลาย"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"วาดลวดลาย" ภาพโดย"นายวิศิษฏ์ ธรรมศรี" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ดูดน้ำหวาน 1"


"เชยชม"


"ผีเสื้อเดียวดายกับดอกไม้ขี้เหงา"

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ภาพแรก..ชื่อภาพ"ดูดน้ำหวาน 1" ภาพโดย"นายอนุสรณ์ คำฟู" และภาพที่สอง..ชื่อภาพ"เชยชม" ภาพโดย "นายศรายุทธ ศรีสมบัติ" และภาพที่สาม..ชื่อภาพ"ผีเสื้อเดียวดายกับดอกไม้ขี้เหงา" ภาพโดย "นายปัจจา เอมะรุจิ" ทั้งสามภาพได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15ปี)

ประเภทนก


"นกกระติ๊ดขี้หมู"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"นกกระติ๊ดขี้หมู" ภาพโดย"เด็กชายรพีพงศ์ เมืองศรี" ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"แน่วแน่"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"แน่วแน่" ภาพโดย"เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์วิภาดิลก" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"นกน้อย และเพื่อนฝูง"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"นกน้อย และเพื่อนฝูง" ภาพโดย"เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบัวพันธุ์" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ


"ผีเสื้อ 1"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"ผีเสื้อ 1" ภาพโดย"เด็กชายวิศรุต ลู่โรจน์เรือง" ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม" ภาพโดย"เด็กหญิงสุพิชญาน์ เพ็งประพัฒน์" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


"โดดเดี่ยวเดียวดาย"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"โดดเดี่ยวเดียวดาย" ภาพโดย"เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบัวพันธุ์" ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=473:-59&catid=18:2010-07-22-07-25-25&Itemid=9


ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่22 ปี พ.ศ.2559

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่22 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ..ฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านทางภาพถ่าย

ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพนก


"รางวัลที่1"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“อวด”(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย“นายณรงค์ สุวรรณรงค์” ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“หิ้วปลา”(เขตห้ามล่าฯบึงบอระเพ็ด) โดย“นายธานี ทองงาม” ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“หน้าเดิน”(อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร) โดย“นายกรุง มีมะโน” ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


"รางวัลที่1และรางวัลยอดเยี่ยม"

รางวัลที่1และรางวัลยอดเยี่มประเภทสัตว์ป่า ชื่อภาพ“อิสระ”(เขตรักษาพันธุ์ฯเชียงดาว) โดย“นายบารมี เต็มบุญเกียรติ” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“เสือดำดับกระหาย”(อุทยานฯแก่งกระจาน) โดย“นายขจรยศฐ์ กรัณกิจเสถียร” ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“สู้..เพื่อชีวิต”(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย“นายชูยศ โตยอด” ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพสัตว์อื่นๆ


"รางวัลที่1"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ต่อชีวิต”(เขาแผงม้า) โดย“นายเมธัส วัฒนสกลพันธุ์” ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“รักลอยล่อง”(อุทยานฯแก่งกระจาน) โดย“นางสาวปนัดดา อานาชา” ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“ชักใย”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายอนุสรณ์ คำฟู” ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทป่าไม้ : ภาพ Land Scape


"รางวัลที่1และรางวัลยอดเยี่ยม"

รางวัลที่1และรางวัลยอดเยี่มประเภทป่าไม้ ชื่อภาพ“สีสันป่าสวยงาม”(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย“นายศราวุฒิ ทองเมือง” ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“ป่าพรุ”(สวนพฤกษศาสตร์ระยอง) โดย“นายเวชยันต์ ธราวิศิษฏ์” ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“คลื่นทิวเขา”(ดอยค้ำฟ้า อุทยานฯผาแดง) โดย“นายวิรัช สวัสดี” ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ประเภทป่าไม้ : ภาพ Marcro


"รางวัลที่1"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“คู่กัน”(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย“นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์” ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“แม่คะนิ้ง”(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย“นายศราวุฒิ ทองเมือง” ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“กล้วยไม้ดิน”(เขตรักษาพันธุ์ฯฮาลา-บาลา) โดย“นายมาฮามะยากี แวซู” ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทสัตว์ป่า


"รางวัลที่1"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ล่าเหยื่อ”(เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก) โดย“นายวริทธิ์ นีละคุปต์” คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 10,000 บาท , ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“ความอบอุ่นเล็กๆในผืนป่า”(เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว) โดย“นายกฤติน เลาหะวรุตม์ชัย” คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 8,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“นกกระทาตัวกลม”(เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว) โดย“เด็กชายภูริ สุวรรณรงค์” โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“สวิงแห่งท้องทะเล”(ทะเลอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร) โดย“นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ” คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“นากสะบัดขน”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายธนาวุธ วรนุช” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ติดปาก”(ทะเลอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร) โดย“นายวริศ โสภณพิศ” คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“แมงมุม และหยดน้ำ”(เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า) โดย“นายณัฐรัฐ ศรีศร” คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ความเป็นแม่”(เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว) โดย“นายธรรมนิตย์ พนมศักดิ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

ประเภทป่าไม้


"รางวัลที่1"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ผืนป่าที่ชุ่มฉ่ำ”(ป่าปงเปียง จ.เชียงใหม่) โดย“นายอาณกร จารึกศิลป์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 10,000 บาท , ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู รวมทั้งสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"รางวัลที่2"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“ต้นไม้และสายหมอก”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายธรรมนิตย์ พนมศักดิ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 8,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“ทางและกระทิง”(จุดสกัดเขาแผงม้า) โดย“นายเศรษฐวุฒิ สุภา” คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“พญาเสือโคร่ง”(ขุนช่างเคียน ดอยสุเทพ) โดย“นางสาวชญาพร เสวตกุล” คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“โอบล้อม”(อ่างเก็บน้ำลำอีซู จ.กาญจนบุรี) โดย“นายพิเชฐ เจตน์จงใจ” คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“กรวยแดงขนแวววาว”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ยามเช้าที่พะเนินทุ่ง”(อุทยานฯแก่งกระจาน) โดย“เด็กหญิงกัญญภัส ริ้วรุจา” โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลชมเชย"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“แสงแรกแห่งชีวิต”(ดอยกาดผี จ.เชียงราย) โดย“น.ส.ปุณยาพร แสนแปง” คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/14

 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.