www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม มีทั้งหมด 4 งาน ได้แก่เทศกาล"โลกของกว่าง..นักสู้แห่งขุนเขา" ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ปัว จ.น่าน ในช่วงวันที่ 24-30 กันยายน พ.ศ.2557

กว่างเป็นชื่อเรียกด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง มี 6 ขา มีทั้งชนิดมีเขา และไม่มีเขา ชอบกินน้ำหวานจากอ้อย มีวงจรอายุ 1 ปี เริ่มจากระยะที่เป็นตัวหนอนหรือด้วงจะมีสีขาว อาศัยอยู่ในดิน กินเศษใบไม้ผุ ตอไม้ หรือต้นไม้ที่ผุ ซึ่งนับเป็นการช่วยธรรมชาติในการช่วยย่อยสลายใบไม้กลายเป็นปุ๋ยให้ดินเป็นอย่างดี ต่อมาเจริญเติบโตกลายเป็นดักแด้ และด้วงกว่างเต็มวัยที่พร้อมสืบพันธุ์ได้ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและดินอ่อน ด้วงกว่างที่เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะดันดินออกมาสู่โลกภายนอก เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ และผสมพันธุ์ กว่างตัวผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นที่มีโอกาสรอดเพื่อการผสมพันธุ์ โดยกว่างตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียที่เรียกกันว่า"การชนกว่าง" และฝ่ายที่ชนะก็จะได้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย นับเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาติอย่างแท้จริง จากวิถีชีวิตของธรรมชาติเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมชนกว่างของชาวบ้านในภาคเหนือในช่วงว่างเว้นหลังจากปลูกนา จังหวัดน่านถือได้ว่ามีกว่างเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุปันนี้เริ่มมีจำนวนลดลงเพราะมีการเผาป่าและใช้สารเคมี ไข่และตัวอ่อนในดินจึงไม่รอดชีวิตเติบโตมาได้ อย่างไรก็ตามหากฤดูฝนปีใดมีจำนวนกว่างมาก ก็นับได้ว่าเป็นการบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ด้วย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ที่ว่าการ อ.ปัว โทร.0-5479-1495 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118 , 0-5452-1127 e-mail : tatphrae@tat.or.th www.tourismthailand.org/phrae www.easternlanna.org


ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่20 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ.2557

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่20 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ..ฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านทางภาพถ่าย


"รางวัลที่1 สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปี2556 ชื่อภาพ"แมวลายหินอ่อน อุทยานฯแก่งกระจาน"ของ"ม.ร.ว.พรระพี อาภากร""

กติกาการประกวดและรางวัลการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพถ่ายประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้


"รางวัลที่1 สัตว์ป่าประเภทนก ปี2556 ชื่อภาพ"เค้าน่ารัก อุทยานฯหาดวนกร"ของ"นายกริชสุระ โคตรุโร""

ประเภทสัตว์ป่า อาทิ ภาพนก ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และภาพสัตว์ทั่วไป

ประเภทป่าไม้ อาทิ ภาพ Land Scape ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติในมุมกว้าง และภาพ Marcro ที่ถ่ายทอดให้เห็นรายละเอียดแบบใกล้ชิด


"รางวัลที่1 ป่าม้ประเภท Land Scape ปี2556 ชื่อภาพ"ลานสน สายหมอก และเส้นทางช้างเผือก อุทยานฯภูสอยดาว"ของ"นายวิรัช สวัสดี""

ทั้ง 2 ระดับ สามารถส่งภาพถ่ายได้ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่าจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และภาพถ่ายที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com หัวข้อ"โครงการประกวดภาพถ่ายฯ" โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557


"รางวัลที่1 ป่าม้ประเภท Marcro ปี2556 ชื่อภาพ"พวงระย้า เขตรักษาพันธุ์ฯฮาลา-บาลา"ของ"นายมาฮามะยากี แวซู""

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่..ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 118/1 ชั้น11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2615-9610 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่..สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2 และสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trueplookpanya.com

 

โปรโมชั่น"นุ่งผ้าเมืองน่าน รับส่วนลดราคาพิเศษ" จ.น่าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม พ.ศ.2557

ททท.สำนักงานแพร่ และชมรมที่พักจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูฝน ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าเมืองน่าน เพื่อรับส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษ ณ โรงแรมในจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการฯ


เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนุ่งผ้าพื้นเมืองน่านมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านมากขึ้น โดยได้รับส่วนลดราคาห้องพัก 5% ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่พักที่เข้าร่วมโครงการญ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองน่านในวันที่เช็คเอาท์ สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเทวราช โรงแรมน่านบูติก โรงแรมน่านตรึงใจบูทีค โรงแรมศศิดารารีสอร์ท โรมแรมอภิรตารีสอร์ท โรงแรมบ้านน่าน โรงแรมมีมีอาร์ เฮือนข่วงเมืองน่าน โรงแรมคุ้มเมืองมินทร์ เฮือนไม้งามรีสอร์ท และเฮือนกำกิ๋น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..อบต.โนนทัน โทร.0-4200-0048 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118 , 0-5452-1127 e-mail : tatphrae@tat.or.th www.tourismthailand.org/phrae

 

งานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ประจำปี 2557 ในช่วงปลายเดือนกันยายน - ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557 โดยนัดเปิดสนามระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน และนัดปิดสนามระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม ณ บริเวณแม่น้ำน่าน(เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อ.เมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น อันนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก

จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น"ชุมชนคนต้นน้ำ"ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิต น้ำจึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามเรียบง่าย และความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต ชาวน่านจึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เสน่ห์ของเรือเมืองน่านคือรูปลักษณ์ของเรือที่มีความโดดเด่นสวยงาม ลำตัวจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราช นอกจากนั้นแล้วเรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งคนเมืองน่านกว่า 100 หมู่บ้าน มีจำนวนเรือแข่งรวมกันกว่า 200 ลำ จึงนับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดี และมีเรือยาวมากที่สุดในประเทศไทย


ภายในงานฯยังมีกิจกรรมอีกมากาย อาทิเช่น กิจกรรมการออกร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้า OTOP โดยไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา


นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่จัดขึ้นในเขตตัวเมืองน่านแล้ว ยังมีการแข่งเรืออีกในหลายๆอำเภอในจังหวัดน่าน อาทิ งานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน , เรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย โอเพ่น ในวันที่ 10 กันยายน , เรือเล็กแชมป์ชิงแชมป์ 30 ฝีพาย โอเพ่น ในวันที่ 11 กันยายน , งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา""ชิงถ้วยพระราชทาน" ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน , งานประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ในวันที่ 27 กันยายน , งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา "ชิงถ้วยพระราชทาน" ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม , งานประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา ในวันที่ 9 ตุลาคม , งานประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ในวันที่ 18 ตุลาคม และงานประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 ตุลาคม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..เทศบาลเมืองน่าน โทร.0-5471-0234 ต่อ 138-139 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118 , 0-5452-1127 e-mail : tatphrae@tat.or.th www.tourismthailand.org/phrae www.easternlanna.org

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.