www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
สินค้าและผลิตภัณฑ์
โปรโมชั่น
วิธีการรับสินค้า/การชำระเงิน
สโมสร TRAVEL MART
ถาม-ตอบ
บริการอื่นๆ
ร่วมงานกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์/Charity
ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
Charity 20 th
ลิงค์เพื่อนบ้าน
แผนผังเว็บไซต์

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2558 มีทั้งหมด 3 งาน ได้แก่ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่20 ปี 2557

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่20 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ..ฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านทางภาพถ่าย

ทั้งนี้มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดในระดับบุคคลทั่วไป 509 คน และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 170 คน จาก 62 สถาบันใน 67 จังหวัดทั่วประเทศ รวมผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,036 ภาพ และได้ตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้

ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


"รางวัลที่1 ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ครอบครัวกลางพงไพร”(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย“นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


"รางวัลที่2 ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"นักล่าแห่งธารา"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายณรงค์ สุวรรณรงค์"


"รางวัลที่3 ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"ความงดงามของนักล่า"(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย"นายบารมี เต็มบุญเกียรติ"

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพนก


"รางวัลที่1 ประเภทนก"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"นกกระเรียนคู่รัก"(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินน้ำ) โดย"นายชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ"


"รางวัลที่2 ประเภทนก"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"นักล่ากลางเวหา"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายณรงค์ สุวรรณรงค์"


"รางวัลที่3 ประเภทนก"

งวัลที่3 ชื่อภาพ"Colorful in Forest"(อุทยานฯดอยผ้าห่มปก) โดย"นายภัทราวุฒิ สิทธิฟอง"

ประเภทสัตว์ป่า : ภาพสัตว์อื่นๆ


"รางวัลที่1 ประเภทสัตว์อื่นๆ"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"พิงพัก"(สวนวชิรเบญจทัศ) โดย"นายวิรัช สวัสดี"


"รางวัลที่2 ประเภทสัตว์อื่นๆ"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"รวมกันเพื่ออยู่"(เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี) โดย"นายณัฐพล พลบรุงวงศ์"


"รางวัลที่3 ประเภทสัตว์อื่นๆ"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"ปุยฝ้ายมีขา"(น้ำตกชันตาเถร) โดย"นายอนุดิษฐ์ เสรีรัตนะชัย"

ประเภทป่าไม้ : ภาพ Land Scape


"รางวัลที่1 ประเภทป่าไม้ Land Scape"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ลาหมอกไหลยามเย็น”(ดอยหลวงเชียงดาว) โดย“นางสาวเพ็ญพรรณ กิตตินาคกำจร” ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


"รางวัลที่2 ประเภทป่าไม้ Land Scape"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ดงสักงาม"(อุทยานฯแม่ยม) โดย"นายจามิกร สุขทรามร"


"รางวัลที่3 ประเภทป่าไม้ Land Scape"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"เส้นแสงสาดป่า"(อุทยานฯดอยอินทนนท์) โดย"นายธวัชชัย อ้อยทอง"

ประเภทป่าไม้ : ภาพ Marcro


"รางวัลที่1 ประเภทป่าไม้ Macro"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"เหมยขาบ"(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย"นายจามิกร สุขทรามร"


"รางวัลที่2 ประเภทป่าไม้ Macro"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ดูดกันอย่างเอร็ดอร่อย"(น้ำตกเจ็ดคต) โดย"นายพรชัย วิญญูชาคริต"


"รางวัลที่3 ประเภทป่าไม้ Macro"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"สีสันแห่งป่า"(น้ำตกโตนปริวัติ) โดย"นายอรรจ์ ยอมใหญ่"

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ภาพ Marcro


"รางวัลที่1 ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"สู้เพื่อลูก"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน" ม.ขอนแก่น ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


"รางวัลที่2 ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ใต้เงาปีก"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายศักวัน คชผล" เทคโนโลยีปทุมวัน


"รางวัลที่3 ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"เพียงท้องอิ่ม"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายธนานันนท์ บุญสร้าง" ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก


"รางวัลชมเชย ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"เหยี่ยวเป็นฝูง"(อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช) โดย"นายธีรภัทร โสนเส้ง" ม.เกษตรศาสตร์


"รางวัลชมเชย ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"คำราม"(หาดหยงหลิว) โดย"นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ" ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


"รางวัลชมเชย ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"แฝงกายในเงามืด"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นางสาวอภันตรี วัชรางกูร" ม.เกษตรศาสตร์


"รางวัลชมเชย ประเภทสัตว์ป่า"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"เยื่อใย"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นายบรรหาร ปรางเทศ" ม.รังสิต

ประเภทป่าไม้


"รางวัลที่1 ประเภทป่าไม้"

รางวัลที่1 ชื่อภาพ"ต้นน้ำ"(อุทยานฯภูกระดึง) โดย"นายชนะพล อนุกูลพาณิชย์" ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


"รางวัลที่2 ประเภทป่าไม้"

รางวัลที่2 ชื่อภาพ"ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ"(อุทยานฯดอยอินทนนท์) โดย"นางสาวปุณยาพร แสนแปง" ม.แม่โจ้


"รางวัลที่3 ประเภทป่าไม้"

รางวัลที่3 ชื่อภาพ"ลานสนบนภูสอยดาว"(อุทยานฯภูสอยดาว) โดย"นายนิวัฒน์ แซ่ไหล" วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


"รางวัลชมเชย ประเภทป่าไม้"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"ลานสนและใจกลางทางช้างเผือก"(อุทยานฯภูสอยดาว) โดย"นายชินวัฒน์ เขตวัง" วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


"รางวัลชมเชย ประเภทป่าไม้"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"ดินแดนสนธยา"(อุทยานฯภูสอยดาว) โดย"นางสาวศิริรัตน์ ฉัตรวัฒนไพบูลย์" วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


"รางวัลชมเชย ประเภทป่าไม้"

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ"อุดมสมบูรณ์"(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย"นางสาวสุธาสินี จองสี" วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ.กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกบมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการประกวด"ภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่า จำพวกนก และผีเสื้อ

3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทๆละ 2 ระดับ ได้แก่

1. ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15 ปี)

2. ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15 ปี)

กติกาการประกวด

1) เป็นภาพนก ผีเสื้อ หรือนกและผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เท่านั้น

2) ผู้ส่งภาพเขาประกวดแต่ละท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ

3) ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบมาตรฐาน นามสกล .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)

4) แต่ละภาพให้ระบุชื่อภาพ วันเวลา จุดที่ถ่ายภาพ(ระบุบริเวณให้ชัดเจน) และรายละเอียดการถ่ายภาพ เป็นไฟล์ text ในรูป Microsoft word

5) ส่งภาพในรูปแบบของแผ่น CD-ROM / DVD-ROM ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM / DVD-ROM คืน

6) ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน

7) คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจนทำสำเนาและพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

9) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด

ประเภทนก

1. ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2. ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

1. ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2. ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ โล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

- ระยะเวลาเปิดรับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558

- การตัดสินการประกวดฯ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

- ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

- จัดแสดงนิทรรศการผลงานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ในเดือนสิงหาคม 2558 และงานนิทรรศการต่างๆของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- การมอบรางวัล จะกำหนดในภายหลัง

สถานที่รับสมัครและรับภาพ

- ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0-2561-0777 ต่อ 1641 ในวันและเวลาราชการ

- สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร โทร.0-2272-5633 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.dnp.go.th/wildlifednp/เอกสาร/ใบสมัคร.pdf


ประกวดภาพถ่าย"หลงรักวิถีไทย" วันนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตจรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นคนไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1..วิถีไทยภาคเหนือ(17จังหวัด) , ประเภทที่2..วิถีไทยภาคอีสาน(20จังหวัด) , ประเภทที่3..วิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออก(26จังหวัด) และประเภทที่4..วิถีไทยภาคใต้(14จังหวัด)

กติกาการประกวด

คณะกรรมการจัดงานประกวดได้บัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด(ซึ่งผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด เพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน โดยการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด) ดังต่อไปนี้

1. ภาพถ่ายที่ส่งข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน2ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายโดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 240 dpi มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1,800 Pixel ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

3. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(http://www.rpst.or.th/system/public) พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง เมื่อสมัครครบ 48 ชั่วโมง ก็สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการ Upload ภาพได้

4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู่อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งภาถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด


5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ(ไม่จำกัดสถานที่) เช่น ระบุตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วน และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ปรับแต่งภาพถ่ายโดยการใช้ภาพถ่ายมากกว่า 1 ภาพ มาประกอบกัน ต้องเป็นภาพถ่ายจากการถ่ายที่ได้ไฟล์จากกล้องเพียงไฟล์เดียว

7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดนั้น แต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ ในแต่ละประเภท โดยห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายเดียวกัน หรือภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่าในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรมการตัดสิน


9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียทุกชนิด รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งาน โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปแบ่งปันกระจายออกไป โดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด เนื่องจากภาพที่ได้รับรางวัลอาจถูกนำไปใช้งานต่างๆ ก่อนการตัดสิน

10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่ง และภาพหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพไปพิมพ์ขนาดใหญ่

11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

12. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดย ททท. มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ททท. เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินรอบแรก รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายไปจัดพิมพ์สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ของ ททท. โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ททท.จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หาก ททท.มีความประสงค์จะใช้ภาพใด ททท.จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ททท.


14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกถ้วยรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ ททท. และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมารอำนวยการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากรทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี

รางวัลการประกวด

แต่ละภาคหรือแต่ละประเภท มี 12 รางวัล ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ : www.tourismthailand.org/discoverthainessphotocontest หรือทาง facebook : TAT Photograph Section

- สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์ : www.rpst.or.th/tatphotocontest2015 หรือทาง facebook : RSPThailand

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.