www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคม มีทั้งหมด 2 งาน ได้แก่โปรโมชั่น"นุ่งผ้าเมืองน่าน รับส่วนลดราคาพิเศษ" จ.น่าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม พ.ศ.2557

ททท.สำนักงานแพร่ และชมรมที่พักจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูฝน ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าเมืองน่าน เพื่อรับส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษ ณ โรงแรมในจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการฯ


เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนุ่งผ้าพื้นเมืองน่านมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านมากขึ้น โดยได้รับส่วนลดราคาห้องพัก 5% ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่พักที่เข้าร่วมโครงการญ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองน่านในวันที่เช็คเอาท์ สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเทวราช โรงแรมน่านบูติก โรงแรมน่านตรึงใจบูทีค โรงแรมศศิดารารีสอร์ท โรมแรมอภิรตารีสอร์ท โรงแรมบ้านน่าน โรงแรมมีมีอาร์ เฮือนข่วงเมืองน่าน โรงแรมคุ้มเมืองมินทร์ เฮือนไม้งามรีสอร์ท และเฮือนกำกิ๋น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..อบต.โนนทัน โทร.0-4200-0048 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118 , 0-5452-1127 e-mail : tatphrae@tat.or.th www.tourismthailand.org/phrae

 

งานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ประจำปี 2557 ในช่วงปลายเดือนกันยายน - ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557 โดยนัดเปิดสนามระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน และนัดปิดสนามระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม ณ บริเวณแม่น้ำน่าน(เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อ.เมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น อันนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก

จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น"ชุมชนคนต้นน้ำ"ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิต น้ำจึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามเรียบง่าย และความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต ชาวน่านจึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เสน่ห์ของเรือเมืองน่านคือรูปลักษณ์ของเรือที่มีความโดดเด่นสวยงาม ลำตัวจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราช นอกจากนั้นแล้วเรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งคนเมืองน่านกว่า 100 หมู่บ้าน มีจำนวนเรือแข่งรวมกันกว่า 200 ลำ จึงนับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดี และมีเรือยาวมากที่สุดในประเทศไทย


ภายในงานฯยังมีกิจกรรมอีกมากาย อาทิเช่น กิจกรรมการออกร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้า OTOP โดยไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา


นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่จัดขึ้นในเขตตัวเมืองน่านแล้ว ยังมีการแข่งเรืออีกในหลายๆอำเภอในจังหวัดน่าน อาทิ งานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน , เรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย โอเพ่น ในวันที่ 10 กันยายน , เรือเล็กแชมป์ชิงแชมป์ 30 ฝีพาย โอเพ่น ในวันที่ 11 กันยายน , งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา""ชิงถ้วยพระราชทาน" ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน , งานประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ในวันที่ 27 กันยายน , งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา "ชิงถ้วยพระราชทาน" ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม , งานประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา ในวันที่ 9 ตุลาคม , งานประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ในวันที่ 18 ตุลาคม และงานประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 ตุลาคม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..เทศบาลเมืองน่าน โทร.0-5471-0234 ต่อ 138-139 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118 , 0-5452-1127 e-mail : tatphrae@tat.or.th www.tourismthailand.org/phrae www.easternlanna.org

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.