ข่าวประชาสัมพันธ์/Charity


 

ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่ารู้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียด

 

สายธารน้ำใจสู่เด็กน้อย ปีที่ 25

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 โดยเป้าหมายของเรา คือ โรงเรียนบ้านหินตุ้ม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล1 – ประถมศึกษาปีที่6

ดูรายละเอียด