ข่าวประชาสัมพันธ์/Charity


 

ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่ารู้ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2562

ดูรายละเอียด

 

สายธารน้ำใจสู่เด็กน้อย ปีที่ 24

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 โดยเป้าหมายของเรา คือ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานขอรับข้อมูลจากทางโรงเรียนฯ และการนัดพบปะระหว่างทีมงานฯกับทางโรงเรียนฯเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็

ดูรายละเอียด