www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 

หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ และตีนกบ (Mask Snorkel & Fin)

หากเปรียบลีลาธรรมชาติของสรรพสิ่งใต้ทะเลเป็นดั่งภาพยนตร์ที่เราได้ชมอยู่แล้วไซร้ หน้ากากดำน้ำก็คือตา ส่วนท่อหายใจเป็นเสมือนสิ่งที่ทำให้เราสามารถดูภาพยนตร์นั้นได้อย่างไม่ขาดตอน และตีนกบเป็นเสมือนรีโมทที่ช่วยเร่งความเร็วหรือปรับให้ช้าได้ตามความต้องการ อยู่ในระหว่างการจัดสรรหาสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ
 

 
   
   

 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.