มีคนเคยว่าคุณ..ว่าอยู่แต่ในซอกหลืบเล็กๆหรือเปล่า คุณเคยเบื่อตัวเองบ้างไหม..ที่ต้องใช้ชีวิตจำเจอยู่แต่ในเมือง และคุณเคยคิดไหมว่า..สักวันหนึ่งคุณจะผันตัวเองสู่โลกกว้าง เรามิใช่เพียงโลกกว้างที่คุณต้องการ แต่เราคือเรา ซึ่งมีอิสระในชีวิตที่จะให้..เท่าที่คุณต้องการ


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 12/02630

ถนนสู่ธรรมชาติ คือ หนทางอันยาวไกลที่ทอดไปสู่ความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขาสูง ทะเลกว้าง ป่าใหญ่ และสรรพชีวิตในธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เท่าใด หนทางก็ยิ่งลำบากและยาวไกล ต้องอาศัยประสบการณ์และการเดินทางคนหลายคนมารวมกัน เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดนั้น นอกจากนี้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเพื่อหาความสนุกสนานเพลิดเพลินจากธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอเสียแล้ว เพราะความจริง“ธรรมชาติ”สามารถให้เราได้มากกว่านั้น นั่นคือ“ความรู้”ที่จะได้รับควบคู่ไปกับความสนุกสนาน สโมสรสื่อเดินทางตระหนักความจริงในข้อนี้ จึงขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านร่วมสร้างตำนานการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสนุกสุขใจ


ภาคเหนือ


ทุ่งดอกหงอนนาคบนลานสน

1. ทุ่งดอกหงอนนาค..ภูสอยดาว จ.พิษณุโลก

26-29 กรกฎา’ & 9-12 สิงหา’62

ค่าใช้จ่าย  ท่านละ 4,150 บาท (สมาชิกฯ 3,750 บาท)

รายละเอียด  สำรองบริการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


1. สวนหินผางาม-ภูหลวง-ภูเรือ จ.เลย

26-29 กรกฎา’ & 9-12 สิงหา’62

ค่าใช้จ่าย  ท่านละ 4,750 บาท (สมาชิกฯ 4,350 บาท)

รายละเอียด  สำรองบริการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเตรียมตัวทั้ง 2 โปรแกรม :

  1. เสื้อแขนยาวกันหญ้าคาบาดหรือพืชมีพิษ , เสื้อกันฝนและอุปกรณ์กันฝน , เสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาว
  2. กระติกน้ำ , ไฟฉาย , หมวกกันแดด , หมอนลม
  3. รองเท้าผ้าใบ(เดินป่า) , รองเท้าฟองน้ำหรือรัดส้น
  4. ยาแก้โรคประจำตัว(ถ้ามี) , ยากันยุงและแมลง , ถุงเท้ากันทาก(บางโปรแกรม)
  5. จิตใจของนักนิยมธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายแต่ละโปรแกรม

รวมค่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไป-กลับ อาหารทุกมื้อ(บางโปรแกรม) เต็นท์+ถุงนอน/บ้านพัก(บางโปรแกรม) ค่าธรรมเนียม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่นำทาง(บางโปรแกรม) เครื่องดื่ม

รวมทั้งค่าประกันการเดินทางทุกที่นั่งๆละ 500,000 บาท

 

แบกสัมภาระของตัวเอง
รวมทั้งเต็นท์ และถุงนอน
(ที่เรามีให้)

 แบกสัมภาระเฉพาะของตัวเอง

 มีลูกหาบที่ว่าจ้างให้แบกสัมภาระได้

 ไม่ต้องแบกสัมภาระ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง :

สนง.ใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. โทร.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1 ต่อ 20 ; 0-2642-4831 (เบอร์ตรง) โทรสาร.0-2640-0020 e-mail : tmclub@e-travelmart.com

การชำระเงินค่าบริการ :

ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หรือสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารดังนี้ : ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010-8-78507-1 ชื่อบัญชี“นายโชติช่วง ศูรางกูร” โดยวางเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางล่วงหน้า 10 วัน

กรณีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารฯ กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินมายังสโมสรฯที่เบอร์โทรสาร.0-2640-0020 พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ร่วมเดินทางทุกคน หมายเลขสมาชิกฯ(ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า