www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
สินค้าและผลิตภัณฑ์
โปรโมชั่น
สโมสร TRAVEL MART
การก่อตั้งและวัตถุประสงค์ของสโมสรฯ
การสมัครสมาชิกฯ สโมสรฯ
สิทธิประโยชน์
สมาชิกฯ ปี 52
Let's enjoy nature
เทคนิคแค้มป์
คลีนิคแค้มป์
ลองภูมิชาวแค้มป์
บทความอนุรักษ์ธรรมชาติ
ถอดรหัสธรรมชาติ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
ไม้ป่าน่ารู้
บริการรับจัดกรุ๊ป
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บริการให้คำปรึกษา-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทย

ถาม-ตอบ
บริการอื่นๆ
ข่าว
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์

 

ดอยม่อนจอง..เสน่ห์แห่งขุนเขา จ.เชียงใหม่
23-27 มกรา' & 6-10 กุมภา'52


"หากสายหมอกและตะวันขึ้นยามเช้านำมาซึ่งความสดชื่นให้แก่ชีวิต
ย่อมไม่มีอะไรที่จะนำมาซึ่งความทรงจำที่ดีให้แก่ชีวิตได้มากไปกว่า
บทบันทึกการเดินทางด้วยตัวของเราเอง
"

                ดอยม่อนจองตั้งอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยตอนกลาง คำว่า "ม่อน" เป็นภาษาคำเมืองที่หมายถึง "ดอยหรือเนินเขา" ส่วนคำว่า "จอง" นั้นภาษาคำเมืองจะออกเสียงว่า "จ๋อง" หมายถึง "ลักษณะจั่วสามเหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุด" ซึ่งเรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นยอดเขาและมีหน้าผาสูงชัน ดอยแห่งนี้มีสภาพทางธรณีวิทยาเป็นภูเขาหินปูนผสมหินทราย หินเซลล์ และหินแกรนิตปะปนกันไป ทำให้ดอยแห่งนี้มีลักษณะตื่นตาตื่นใจ คือ ไหล่เขาด้านตะวันออกจะค่อย ๆ ลาดลงไปและถูกปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาแน่นขนัด ส่วนด้านตะวันตกเป็นหน้าผาตัดสูงชันดำทะมึน มองไกลออกไปตามสันเขาแคบ ๆ ที่เลียบเลาะไปตามไหล่ผาอย่างน่าหวาดเสียวสู่ทิศใต้ก็จะเห็นยอดภูผาดอยม่อนจองที่มีลักษณะคล้ายหัวสิงห์ชูยอดเด่นตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม โดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตร เป็นดินแดนแห่งพฤกษาและมวลสรรพสัตว์ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างอิสระเสรีในป่าผืนใหญ่ อาทิเช่น กวางผาและเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน 2 ใน 15 ชนิดของเมืองไทย และโขลงช้างป่า เป็นต้น ในช่วงฤดูหนาวนี้จะเป็นช่วงวันเวลาของกุหลาบพันปีที่มีชื่อเฉพาะว่า "คำแดง" กำลังออกดอกแย้มกลีบบานสะพรั่งเต็มต้นอยู่เป็นดงตามไหล่เขา

 
วันแรกของการเดินทาง
18.30 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่สองของการเดินทาง
 

05.00 น. - แวะซื้อเสบียงอาหารที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางต่อไปสู่ อ.อมก๋อย
07.00 น. - ล้างหน้าล้างตาและทานอาหารเช้าที่ อ.อมก๋อย แล้วเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่ลัดเลาะคดเคี้ยววกวนไปมาตามไหล่เขา ราว ๆ 9 โมงก็ถึงหน่วยฯ มูเซอร์ จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4WD ไต่ขึ้นลงไปตามสันเขาที่สูงชันและแคบ ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เกือบ 2 ชั่วโมงก็ถึงขุนห้วยปูลิง ทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิค บ่าย ๆ แบกสัมภาระและออกเดินเท้าเลียบเลาะไปตามสันเขาขึ้น ๆ ลง ๆ ที่ทอดยาวเชื่อมต่อกัน ระหว่างทางจะพบพรรณไม้แปลกตานานาพันธุ์ และมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและงดงาม หากโชคดีอาจได้พบสัตว์ป่าจำพวกช้างออกมาหากินตามโป่งในหุบเขาลึกเบื้องล่าง ประมาณ 3-3.30 ชม. ของการเดินเท้า ก็จะถึงจุดตั้งแค้มป์บริเวณตีนดอยม่อนจองซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเรือนยอดกว้างใหญ่ของป่าดิบเขา หลังจากตั้งแค้มป์เสร็จสรรพจึงเดินขึ้นสู่ดอยม่อนจอง ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ทำให้ต้องตื่นตะลึงกับภาพเบื้องหน้าอันสวยงามและแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวของขุนเขาแห่งนี้ โดยเฉพาะแนวหน้าผาตัดชันและยิ่งใหญ่ตระการตาทางด้านตะวันตก ไม่นานนักท้องฟ้าด้านตะวันตกจะเริ่มแปรเปลี่ยนสีสันทีละนิด ๆ อย่างงดงาม พร้อม ๆ กับดวงตะวันกลมโตที่จะเริ่มค่อย ๆ ลับหายไปจากขอบฟ้า ค่ำคืนนี้เชิญทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะนั่งพูดคุยตามประสาคนนอนดึก ก็ตามสบาย

"เลาะเลียบสันเขาสู่ยอดหัวสิงห์แห่งดอยม่อนจองที่อยู่เบื้องหน้า"


"ณ ยอดหัวสิงห์ มองเห็นหน้าผาชันดิกและสันเขาที่เราเดินมางดงามตา"


"สนามกอล์ฟช้าง"
วันที่สามของการเดินทาง
06.30 น. - อากาศเช้าเย็นยะเยียบกายปลุกให้เราลุกขึ้นจากที่นอน หลังอาหารเช้า เดินเลียบเลาะไปตามสันเขาที่เหยียดยาวไปทางทิศใต้สู่ยอดดอยม่อนจอง ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหัวสิงห์ตั้งเด่นตระหง่านตา ตามทางจะพบต้นกุหลาบพันปีขึ้นอยู่เป็นดงแน่นขนัดและออกดอกแย้มกลีบงดงาม ทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิคบนยอดหัวสิงห์หรือยอดดอยม่อนจอง บ่าย ๆ เดินกลับที่พัก เย็นย่ำนี้จะชมดวงตะวันตกดินอีกคราก็ตามแต่สะดวก หลังอาหารเย็น เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางเสียงยอดไม้ที่ต้องลมจนดังหวีดหวิวไปทั่วป่า

"ทะเลหมอกยามเช้า ณ สนามกอลฟ์ช้าง"

"ดงคำแดง (กุหลาบพันปี) บนยอดหัวสิงห์"

"ทางเดินขึ้นสู่สันดอยม่อนจอง"
วันที่สี่ของการเดินทาง
08.00 น. - หลังอาหารเช้าเดินเท้าตามเส้นทางเดิมสู่ขุนห้วยปูลิง เพื่อนั่งรถ 4WD กลับสู่หน่วยฯ มูเซอร์
12.00 น. - อาบน้ำชำระร่างกายและทานอาหารเที่ยงที่หน่วยฯ มูเซอร์ บ่าย ๆ เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยระหว่างทาง
 
วันที่ห้าของการเดินทาง
05.00 น. - ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
การเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง :
  1. เสื้อผ้าที่เหมาะสม, เสื้อแขนยาวกันหญ้าคาบาดหรือพืชมีพิษ
  2. รองเท้าผ้าใบสำหรับเดินป่า, รองเท้าฟองน้ำ
  3. ไฟฉาย, กระติกน้ำ, หมอนลม, หมวกกันแดด
  4. เสื้อกันหนาว, หมวกไหมพรม, ถุงมือ, ถุงเท้าหนา ๆ
  5. ยาแก้โรคประจำตัว (ถ้ามี)
  6. จิตใจของผู้พิชิตที่ชอบเสาะแสวงหาธรรมชาติอันพิสุทธิ์
       
ไม่ต้องแบกสัมภาระ มีลูกหาบที่ว่าจ้างให้แบกสัมภาระได้
 
แบกสัมภาระเฉพาะของตัวเอง แบกสัมภาระของตัวเอง
รวมทั้งเต็นท์ และถุงนอน (ที่เรามีให้)
       
ค่าใช้จ่าย :
ท่านละ 4,850 บาท (สมาชิก 4,550 บาท)
 
ค่าใช้จ่ายรวม :
(รวมค่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไป-กลับ รถ 4WD อาหาร 8 มื้อ ค่าธรรมเนียม เต็นท์+ถุงนอน 2 คืน เจ้าหน้าที่นำทาง ลูกหาบแบกเต็นท์+ถุงนอน+เสบียงอาหาร มัคคุเทศก์ เครื่องดื่ม รวมทั้งค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 500,000 บาท)
 
หมายเหตุ :
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติโปรแกรมนี้ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมนี้ต้องแบกสัมภาระของตัวเอง
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง :
สำนักงานใหญ่ / สาขาราชปรารภ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-19.00 น. โทร : 0-2245-4211, 0-2247-5371-2 และ 0-2642-4230-1 แฟกซ์ : 0-2640-0020 โดยวางเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางล่วงหน้า 10 วัน
 
การชำระเงินค่าบริการ :
ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ / สาขาราชปรารภ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-19.00 น. หรือสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารดังนี้ : ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ : 128-3-06315-2 ชื่อบัญชี บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด โดยวางเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
 
(กรณีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมายังสโมสรฯ ที่เบอร์แฟกซ์ 0-2640-0020 พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมเดินทางทุกคน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.