บทความอนุรักษ์ธรรมชาติ

บทความอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดย..คนกางเต็นท์..

 

“หยุดล่า หยุดซื้อ และหยุดกินสัตว์ป่า”

ช้างป่า และกระทิง

                        ในอดีตกาล“ดินแดนเอเชียอาคเนย์”แห่งนี้ ถูกขนานนามว่าเป็น“แหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สิ่งต่างๆในโลกของเราล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะสัตว์ป่าในเมืองไทย จากอดีตที่เคยมีชุกชุมในป่าธรรมชาติ กลับกลายว่าปัจจุบันเมื่อเราเข้าไปเที่ยวป่าเป็นเวลาหลายๆวัน เราแทบจะไม่พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลย

การล่าสัตว์ป่ามีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คือการยิงสัตว์ป่าเพื่อเอาเขา เอางา เอาเนื้อ หรือดักจับสัตว์ป่าเพื่อผลทางการค้า ฯลฯ ส่วนทางอ้อมก็คือการทำลายป่าที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของสัตว์ป่า

การค้าสัตว์ป่าอาจแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ซากสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ประการหลังนี้มักเป็นลุกสัตว์ เพราะต้องการนำไปขายให้กับผู้ชอบเลี้ยงสัตว์ การกระทำเพื่อให้ได้ลูกของสัตว์ป่ามา ส่วนใหญ่จำเป็นต้องฆ่าแม่มันก่อน จึงจะได้ตัวลูกสัตว์ป่านั้นมา

ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งต่างๆในธรรมชาตินั้นซับซ้อนมาก การสูญเสียสัตว์ป่าเพียง 1 ตัว ภายในกลุ่มประชากรสัตว์ป่าไป ทำให้ความแข็งแรงของพันธุกรรมของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีน้อยลง โอกาสในการผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มประชากรก็มีน้อยลง สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกชนิดมีหน้าที่ของมันที่จำเป็นต้องปฏิบัติ การสูญชนิดพันธุ์ใดชนิดพันธุ์หนึ่งไปจากธรรมชาติ หน้าที่นั้นๆก็จะบกพร่องลงไปด้วย ความอ่อนแอของระบบนิเวศก็จะเกิดขึ้น แต่จะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าชนิดพันธุ์ที่สูญหายไปนั้นสำคัญแค่ไหน อาทิเช่น การสูญเสียแมลงชนิดหนึ่ง อาจจะทำให้ต้นไม้ใหญ่บางชนิดสูญพันธุ์ไปด้วย เพราะต้นไม้และแมลงต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและกันมานานแสนนาน เป็นต้น

สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติ และเป็นส่วนสำคัญของป่าไม้ ทั้งสัตว์ป่าและป่าไม้ต่างก็มีการพึ่งพาเกื้อหนุนกันและกัน หาดขาดซึ่งผืนป่า..สัตว์ป่าก็อยู่ไม่ได้ และหากขาดสัตว์ป่า..ผืนป่านั้นก็สิ้นซึ่งวิญญาณป่า

สมเสร็จ สัตว์ป่าสงวน

                        สัตว์ป่าช่วยกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช ช่วยผสมพันธุ์หรือแพร่พันธุ์พืช และช่วยให้ปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

ที่กล่าวมาเป็นเพียงคุณค่าส่วนหนึ่งของสัตว์ป่าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อป่าไม้ นอกจากนี้สัตว์ป่ายังเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์เราอีกด้วย ทั้งนี้มนุษย์เราต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ ซึ่งการอนุรักษ์เป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ให้เกิดผลประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่ทุกวันนี้การล่าสัตว์ป่าของมนุษย์ ทำให้วงจรสมดุลแห่งธรรมชาติเสียไป ผืนป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลาย สัตว์ป่าถูกล่าเอาเนื้อมาเป็นอาหารและส่วนอื่นๆของสัตว์ป่านำเอาไปขาย ลำพังการล่าสัตว์ป่าเพื่อประทังชีวิตของชาวบ้าน สัตว์ป่าก็ยังพอจะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ แต่ในปัจจุบันการล่าสัตว์ป่าเป็นไปเพื่อการค้า และเป็นประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเท่านั้น สัตว์ป่าจึงร่อยหลอลงไปทุกที บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วก็มี และในอนาคตคงมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่จะสูญพันธุ์ไปจากการล่า คงรู้จักได้จากภาพวาดหรือภาพถ่ายเก่าของสัตว์ป่าชนิดนั้น

“เรามีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติน้อยเกินกว่าที่คิด” คำกล่าวนี้คงจะบอกได้ว่าเราไม่เคยรู้จริงๆเลยว่า“สัตว์ป่ามีคุณค่าต่อผืนป่าอย่างไร” ดังนั้นเราจึงสูญเสียสัตว์ป่าไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาล นับวันสัตว์ป่าเริ่มหายาก และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ สัตว์ป่าหลายชนิดหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดค้าสัตว์ป่า แม้ว่าปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศจะได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างจริงจัง เพราะเริ่มเข้าใจอย่างกระจ่างว่า“งานอนุรักษ์ธรรมชาติมีความจำเป็นต่อระบบการดำเนินชีวิตของสังคม และอยู่เหนือนโยบายทางการเมือง” ในการอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นไม่มีฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล แต่ทุกคนจะต้องยอมรับและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ให้มากขึ้น คุณค่าที่แท้จริงของสัตว์ป่านั้นมีเพียงสถานะเดียว คือ การมีชีวิตอยู่เพื่อประกอบภารกิจอันปราณีงดงามและสร้างสรรค์อยู่ในป่าดงพงไพร

หมีขอ สัตว์ป่าคุ้มครอง

                        แต่ทุกๆปีเราก็ยังได้รับข่าวสารจากสื่อฯว่ามีการลักลอบล่าสัตว์ป่า และลักลอบค้าสัตว์ป่า อย่างข่าวที่ออกสื่อในปีนี้ อาทิเช่น

– วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันแถลงการตรวจยึดเนื้อตัวนิ่มมีน้ำหนักเกือบ 3 ตัน(แสดงว่าจะต้องฆ่าตัวนิ่มไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัว) โดยส่งมาจากทวีปแอฟริกา ลักลอบผ่านประเทศไทยทางเครื่องบิน มีปลายทางอยู่ที่ประเทศลาว

                        – เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการค้าสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(หรือเรียกย่อๆว่า“ปทส.”) , ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจทางหลวงเพชรบุรี สกัดจับรถทัวร์ปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ได้ที่บริเวณด้านหน้าห้างแมคโคร ถนนเพชรเกษม ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรี จับคนขับรับจ้างลักลอบขนนกปรอดหัวจุก()กว่า 300 ตัว ถูกขังอยู่ในตะกร้า4ใบ นอกจากนี้ยังลักลอบขนแรงงานต่างด้าว 28 คน(เป็นชาวพม่า มอญ และโรฮิงญา)ซ่อนอยู่ในช่องเก็บสัมภาระ โดยมีจุดหมายปลายทางไปส่งที่ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกการจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี เพื่อดำเนินคดีต่อไป ส่วนนกปรอทหัวจุกนำส่งศูนย์อนุบาลสัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และแรงงานต่างด้าวนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(หรือเรียกย่อๆว่า ตม.) ที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป

– วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา แถลงข่าวจับกุม นาย ISAMAIL BIN AHMAD อายุ 63 ปี ชาวมาเลเซีย ขณะลักลอบขนสัตว์ป่ามากับรถยนต์ส่วนตัว โดยพบสัตว์ป่าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทสวยงาม ประกอบด้วย เต่าแฮมมิลตัน 39 ตัว , เต่าดาวอินเดีย 12 ตัว , แรคคูน 6 ตัว และลิงอุรังอุตังอายุ 6 เดือน 2 ตัว ซึ่งถูกขังอยู่ในกรงเหล็กและบรรจุไว้ในกระเป๋าเดินทาง 3 ใบ รวมมูลค่าซื้อขายภายในประเทศราว 1 ล้านบาท

นาย ISAMAIL BIN AHMAD ยอมรับว่าขนสัตว์ป่าเหล่านี้มาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อมาส่งลูกค้าที่ อ.หาดใหญ่

– วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล แถลงข่าวจับกุมนักค้าสัตว์ป่าชายหญิง รวม3คน พร้อมด้วยของกลางซากสัตว์ป่าจำนวนมาก ได้แก่ ซากแมวดาว จำนวน 1 ชิ้น , ซากหัวนกเงือกหัวแรด จำนวน 1 ชิ้น , ซากหัวนกชนหิน จำนวน 1 ชิ้น , เล็บหมี(ตายมาได้ราว5วัน) จำนวน 16 เล็บ , หนังอีเห็น จำนวน 1 ชิ้น และหน้าผากพร้อมเขาเก้ง จำนวน 3 อัน รวมมูลค่าประมาณ 2 แสนบาท หลังจับกุมตัวได้ที่ห้างสรรพสินค้าย่านงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี ก่อนขยายผลตรวจค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากขบวนการดังกล่าวมีการลักลอบค้าสัตว์ป่ามานาน เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนติดตามพฤติกรรมมาประมาณ 6 เดือน และพบว่ามีการจำหน่ายสัตว์ป่าผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยจะมีกลุ่มปิดลับในเฟซบุ๊ก และลักลอบขนส่งผ่านทางรถทัวร์ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อเล็บหมี ก่อนจะขยายผลไปตรวจค้นห้องพักพบของกลางจำนวนดังกล่าว

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันค้า และครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมูป่า

– วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ร่วมกันจับกุมนักค้าสัตว์ป่าชายหญิง รวม2คน พร้อมด้วยของกลางซากสัตว์ป่าจำนวนมาก อาทิ ซากหนังเสือลายเมฆ จำนวน 5 ชิ้น , ซากหนังเสือดาว จำนวน 2 ชิ้น และซากหนังเสือไฟ จำนวน 1 ชิ้น ได้ที่ห้องพักของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่

สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสืบสวนผู้ร่วมกันลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก ได้มีการเสนอขายซากเสือโคร่ง เมื่อทราบดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเพื่อทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน โดยได้ทำการติดต่อขอซื้อของกลางและได้รับการเสนอขายซากสัตว์ทั้งหมดในราคา 370,000 บาท ส่วนซากเสือโคร่งนั้น ผู้ต้องหาอ้างว่าได้มีบุคคลซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว และได้มีการส่งไปรษณีย์ที่ตลาดรวมโชค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยผู้ต้องหาอ้างว่ารับซื้อซากสัตว์เหล่านี้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ด้านฝั่งตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันมีความผิดฐานนำเข้าสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี หรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีอากร หรือของต้องห้ามต้องจำกัด หรือของที่ยังไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง เข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือตัวบทกฎหมายอันเกี่ยวแก่ของนั้น หรือช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งสัตว์ป่าโดยได้มาโดยการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

– เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมแถลงข่าวจับกุมนักค้าสัตว์ป่าชายหญิง รวม2คน พร้อมของกลาง ได้แก่ นากเล็กเล็บสั้น 8 ตัว , นางอาย 3 ตัว , นกเค้าจุด 2 ตัว , นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา 1 ตัว , นกแก๊ก 1 ตัว และนกขุนทอง 1 ตัว

สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก ทางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าทำการจับกุม ทั้งนี้สัตว์ป่าดังกล่าวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ป่าดงดิบทางจังหวัดชายแดนในภาคใต้ ยกเว้นนกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตราที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนิเซีย และมีการลำเลียงขึ้นมายังพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมัดมือมัดเท้าใส่กล่องและขนส่งโดยใช้รถทัวร์ ซึ่งพบว่ามีกระบวนการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน4ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสัตว์ป่าที่ยึดได้จะนำส่งกรมอุทยาฯนเพื่อดูแลพักฟื้นก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

นกยูง

– วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ค้าสัตว์ป่าแก่ผู้ทำบุญปล่อยนกปล่อยเต่าตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ในกรุงเทพฯ จำนวน 5 จุด ได้แก่ วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ , วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร , ศาลพระพรหม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน , วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา และตลาดอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

จับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย พร้อมของกลางหลายรายการ ได้แก่ นกกระจาบ จำนวน 70 ตัว , นกกระติ๊ดขี้หมู จำนวน 151 ตัว , นกกระติ๊ดหัวแดง จำนวน 2 ตัว , เต่านา จำนวน 79 ตัว , เต่าดำ จำนวน 4 ตัว , เต่าบึงหัวเหลือง จำนวน 10 ตัว และเต่าหับ จำนวน 1 ตัว


ปัญหาของทรัพยากรสัตว์ป่าที่น้อยลง


เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลงมาก บางชนิดก็ใกล้สูญพันธุ์ และบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้ว เหล่านี้มีสาเหตุมาจาก

– ถูกทำลายโดยการล่า ไม่ว่าจะล่าเพื่ออาหาร หรือเพื่อค้าขาย

– การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ การที่ป่าไม้ถูกทำลายด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพื่อทำการเกษตร การตัดถนนผ่านเขตป่า การสร้างเขื่อน ฯลฯ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น หรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลาย

– การสูญเสียชีวิต เนื่องจากสารพิษตกค้างที่เกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ติดกับผืนป่า

– การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า ฯลฯ

นกนางแอ่นบ้าน สัตว์ป่าคุ้มครอง

– การนำสัตว์ป่าต่างถิ่น(Exotic Animal) มาเลี้ยง แล้วปรากฏว่าเลี้ยงไม่ไหวจึงนำไปปล่อย หรือสัตว์ต่างถิ่นหลุดออกจากที่เลี้ยงไว้ เมื่อสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปในถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าดั้งเดิม หากสัตว์ต่างถิ่นเหล่านี้ปรับตัวได้ดีก็จะเกิดการแย่งอาหรและถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ ทำให้สภาพแวดล้อมเดิมถูกทำลายไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศความสมดุลของสัตว์ป่าดั้งเดิมจนอาจเกิดการสูญพันธุ์ นอกจากนี้โรคระบาดอาจเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าดั้งเดิม เพราะสัตว์ป่าต่างถิ่นเป็นพาหะนำโรคที่ไม่เคยพบมาเผยแพร่ เมื่อสัตว์ป่าดั้งเดิมติดเชื้อเข้าไป ก็จะมีอาการรุนแรง เพราะไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน


ทำความรู้จักกับกฎหมายการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า


การละเมิดกฎหมายด้านการคุ้มครองสัตว์ป่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากการนำเสนอข่าวทั้งการลักลอบค้า และการครอบครองอย่างผิดกฎหมาย ปรากฏให้เห็นขึ้นอยู่บ่อยๆ และในหลายๆกรณีปรากฏในสถานที่หรือบุคคลสาธารณะ อาทิ ภายในวัด ภายในบ้านของนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงบางท่าน เป็นต้น ทำให้เกิดทั้งคำถามและความสงสัยมากมายถึงตัวบทกฎหมายที่ดูแลการคุ้มครองสัตว์ป่าของไทยยังมีความเข้มแข็งอยู่หรือไม่? บทลงโทษน้อยไปหรือถึงไม่ได้เกรงกลัว?

กฎหมายหลักที่ใช้เพื่อดูแลการคุ้มครองสัตว์ป่า ได้แก่ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า“สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์ปีก แมลง หรือแมงซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว”

นกตีทอง สัตว์ป่าคุ้มครอง

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสถานภาพของสัตว์ป่า ใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ คุ้มครองสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ควบคุมการนำเข้า ส่งออก ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิด เพื่อช่วยเพิ่มประชากร อนุรักษ์พันธุ์ และลดการกดดันที่เกิดจากการล่า

ในที่นี้ขอยกเฉพาะบางมาตราที่น่าสนใจนำมากล่าวถึง

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 26

มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่

(1) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี

(2) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา 29 ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์ สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองเพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ตามวรรคหนึ่ง และการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตตาม (1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

ใบอนุญาตตาม (1) และ (2) ให้สิ้นอายุลงเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งการเลิกการดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตต่ออธิบดีตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

นกแซงแซวหงอนขน สัตว์ป่าคุ้มครอง

 มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ทั้งนี้โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นและผู้ที่อาศัยอำนาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดยิงสัตว์ป่าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น

มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18(1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์และ โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

นกกาน้ำเล็ก และนกตีนเทียน สัตว์ป่าคุ้มครอง

มาตรา 25 การนำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เคลื่อนที่เพื่อการค้าของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

มาตรา 28 ผู้ใดนำสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า ต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาตให้นำเคลื่อนที่เพื่อการค้า ให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว จึงให้นำเคลื่อนที่ต่อไปได้

มาตรา 36 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า เว้นแต่จะกระทำเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือมิใช่ หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัด หรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว้เพื่อประชาชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

มาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา19  มาตรา 20 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 หรือมาตรา 23 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 49 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 50 ผู้ใดทำการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้ รับอนุญาตตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้วงดินขอบทองแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 52 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 55 ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 56 ผู้ใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง


คำว่า“สัตว์ป่าสงวน”กับ“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หลายคนคงสงสัยว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

“สัตว์ป่าสงวน” เป็นสัตว์ป่าหายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ จึงห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ทั้งสัตว์ที่ยังมีชีวิตหรือซากสัตว์ เว้นแต่กระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรณีพิเศษ มี 15 ชนิด ได้แก่ กระซู่(Didermocerus sumatrensis) , กวางผา(Naemorhedus griseus) , กูปรี(Bos sauveli) , เก้งหม้อ(Muntiacus feai) , ควายป่า(Bubalus bubalis) , นกกระเรียน(Grus antigone) , นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร(Psedochelidon sirintarae) , นกแต้วแล้วท้องดำ(Pitta gurneyi) , พะยูน(Dugong dugon) , แมวลายหินอ่อน(Pardofelis marmorata) , แรด(Rhinoceros sondaicus) , ละอง หรือละมั่ง(Cervus eldi) , เลียงผา(Capricornis sumatraensis) , สมเสร็จ(Tapirus indicus) และสมัน หรือเนื้อสมัน(Cervus schomburgki)

เก้งหม้อ สัตว์ป่าสงวน

ส่วนคำว่า“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายถึง สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองแบ่งได้ 7 ประเภท ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด , นก 952 ชนิด , สัตว์เลื้อคลาน 91 ชนิด , สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด , ปลา 14 ชนิด , แมลง 20 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 12 ชนิด

กระต่ายป่า สัตว์ป่าคุ้มครอง

  1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีจำนวน 201 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) ได้แก่ (1)กระจงควาย(Tragulus napu) (2)กระจงเล็ก(Tragulus javanicus) (3)กระต่ายป่า(Lepus peguensis) (4)กระทิง หรือเมย(Bos gaurus) (5)กระรอกขาว(Callosciurus finlaysoni finlaysoni) (6)กระรอกบินแก้มสีแดง(Hylopetes lepidus) (7)กระรอกบินแก้มสีเทา(Hylopetes platyurus) (8)กระรอกบินเล็กแก้มขาว(Hylopetes phayrei) (9)กระรอกบินเล็กเขาสูง(Hylopetes alboniger) (10)กระรอกบินสีเขม่า(Pteromyscus pulverulentus) (11)กระรอกสามสี(Callosciurus prevostii) (12)กระรอกหน้ากระแต(Rhinosciurus laticaudatus) (13)กระรอกหางม้าใหญ่(Sundasciurus hippurus) (14)กวางป่า(Cervus unicolor) (15)ค่างดำ(Presbytis femoralis) (16)ค่างแว่นถิ่นใต้(Trachypithecus obscurus carbo) (17)ค่างแว่นถิ่นเหนือ(Trachypithecus phayrei) (18)ค่างเทา หรือค่างหงอก(Trachypithecus cristata) (19)ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น(Nyctalus noctula) (20)ค้างคาวขุนช้าง(Cheiromeles torquatus) (21)ค้างคาวคุณกิตติ(Craseonycteris thonglongyai) (22)ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว(Murina leucogaster) (23)ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือค้างคาวจมูกหลอดเล็ก(Murina aurata) 24. ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือค้างคาวจมูกหลอดแดง(Murina tubinaris) (25)ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว(Murina huttonii)

ค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์ป่าคุ้มครอง

(26)ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น(Murina cyclotis) (27)ค้างคาวดอย(Sphaerias blanfordi) (28)ค้างคาวดอยหลังลายขาว(Scotomanes ornatus) (29)ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์(Eptesicus demissus) (30)ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา(Eptesicus pachyotis) (31)ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่(Eptesicus serotinus) (32)ค้างคาวปากย่น(Tadarida plicata) (33)ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือค้างคาวปากย่นหูหนา(Tadarida teniotis) (34)ค้างคาวปีกขนใต้(Harpiocephalus harpia) (35)ค้างคาวปีกขนเหนือ(Harpiocephalus mordax) (36)ค้างคาวปีกจุด(Balionycteris maculata) (37)ค้างคาวปีกถุงเคราดำ(Taphozous melanopogon) (38)ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง(Taphozous longimanus) (39)ค้างคาวปีกถุงปลอม(Taphozous saccolaimus) (40)ค้างคาวปีกถุงใหญ่(Taphozous theobaldi) (41)ค้างคาวปีกพับกลาง(Miniopterus medius) (42)ค้างคาวปีกพับดำใหญ่(Miniopterus magnater) (43)ค้างคาวปีกพับเล็ก(Miniopterus pusillus) (44)ค้างคาวปีกพับใหญ่(Miniopterus schreibersii) (45)ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก(Tylonycteris pachypus) (46)ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่(Tylonycteris robustula) (47)ค้างคาวเพดานเล็ก(Scotophilus kuhlii) (48)ค้างคาวเพดานใหญ่(Scotophilus heathii) (49)ค้างคาวฟันร่อง(Phoniscus atrox) (50)ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก(Hesperoptenus blandfordi)

 

ค้างคาวปีกจุด สัตว์ป่าคุ้มครอง

(51)ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่(Hesperoptenus tickelli) (52)ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก(Rhinolophus pearsonii) (53)ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่(Rhinolophus yunanensis) (54)ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ(Rhinolophus lepidus) (55)ค้างคาวมงกุฎเทาแดง(Rhinolophus affinis) (56)ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก(Rhinolophus coelophyllus) (57)ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่(Rhinolophus shameli) (58)ค้างคาวมงกุฎมลายู(Rhinolophus malayanus) (59)ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก(Rhinolophus thomasi) (60)ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่(Rhinolophus acuminatus) (61)ค้างคาวมงกุฎเล็ก(Rhinolophus pusillus) (62)ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก(Rhinolophus megaphyllus) (63)ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น(Rhinolophus stheno) (64)ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด(Rhinolophus trifoliatus) (65)ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล(Rhinolophus marshalli) (66)ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก(Rhinolophus macrotis) (67)ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่(Rhinolophus paradoxolophus) (68)ค้างคาวมงกุฎใหญ่(Rhinolophus luctus) (69)ค้างคาวมงกุฎอินเดีย(Rhinolophus rouxii) (70)ค้างคาวมือปุ่ม(Glischropus tylopus) (71)ค้างคาวแม่ไก่เกาะ(Pteropus hypomelanus) (72)ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์(Pteropus intermedius) (73)ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน(Pteropus vampyrus) (74)ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง(Pteropus lylei) (75)ค้างคาวยอดกล้วยป่า(Kerivoula whiteheadi)

ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ สัตว์ป่าคุ้มครอง

(76)ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม(Kerivoula papillosa) (77)ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส(Kerivoula hardwickii) (78)ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ(Kerivoula picta) (79)ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก(Kerivoula minuta) (80)ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก(Pipistrellus cadornae) (81)ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว(Pipistrellus tenuis) (82)ค้างคาวลูกหนูถ้ำ(Pipistrellus pulveratus) (83)ค้างคาวลูกหนูบ้าน(Pipistrellus javanicus) (84)ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ(Pipistrellus circumdatus) (85)ค้างคาวลูกหนูอินเดีย(Pipistrellus coromandra) (86)ค้างคาวเล็บกุด(Eonycteris spelaea) (87)ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก(Megaderma spasma) (88)ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่(Megaderma lyra) (89)ค้างคาวสามศร(Aselliscus stoliczkanus) (90)ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า(Hipposideros lylei) (91)ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ(Hipposideros turpis) (92)ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์(Hipposideros armiger) (93)ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก(Hipposideros pomona) (94)ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม(Hipposideros halophyllus) (95)ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า(Hipposideros ater) (96)ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี(Hipposideros bicolor) (97)ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ(Hipposideros galeritus) (98)ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ(Hipposideros larvatus) (99)ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง(Hipposideros cineraceus) (100)ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง(Hipposideros diadema)

ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส สัตว์ป่าคุ้มครอง

(101)ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง(Hipposideros lekaguli) (102)ค้างคาวหน้ายาวเล็ก(Macroglossus minimus) (103)ค้างคาวหน้ายาวใหญ่(Macroglossus sobrinus) (104)ค้างคาวหน้าร่อง(Nycteris tragata) (105)ค้างคาวหัวดำ(Chironax melanocephalus) (106)ค้างคาวหางโผล่(Emballonura monticola) (107)ค้างคาวหางหนู(Rhinopoma microphyllum) (108)ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง(Myotis altarium) (109)ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก(Myotis horsfieldii) (110)ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่(Myotis hasseltii) (111)ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว(Myotis muricola) (112)ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น(Myotis siligorensis) (113)ค้างคาวหูหนูพม่า(Myotis montivagus) (114)ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม(Myotis rosseti) (115)ค้างคาวหูหนูยักษ์(Myotis chinensis) (116)ค้างคาวหูหนูหน้าขน(Myotis annectans) (117)ค้างคาวอีอาอีโอ(Ia io) (118)ค้างคาวไอ้แหว่ง(Coelops frithii) (119)ชะนีดำใหญ่(Hylobates syndactylus) (120)ชะนีธรรมดา หรือชะนีมือขาว(Hylobates lar) (121)ชะนีมงกุฎ(Hylobates pileatus) (122)ชะนีมือดำ(Hylobates agilis) (123)ชะมดเช็ด หรือชะมดเชียง(Viverricula indica) (124)ชะมดน้ำ หรืออีเห็นน้ำ(Cynogale bennettii) (125)ชะมดแผงสันหางดำ(Viverra megaspila)

เม่นใหญ่ สัตว์ป่าคุ้มครอง

(126)ชะมดแผงหางปล้อง(Viverra zibetha) (127)ช้างป่า(Elephas maximus) (128)เนื้อทราย(Axis porcinus) (129)นากเล็กเล็บสั้น(Aonyx cinerea) (130)นากใหญ่ขนเรียบ(Lutra perspicillata) (131)นากใหญ่จมูกขน หรือนากใหญ่หัวปลาดุก(Lutra sumatrana) (132)นากใหญ่ธรรมดา(Lutra lutra) (133)บ่าง(Cynocephalus variegatus) (134)พญากระรอกดำ(Ratufa bicolor) (135)พญากระรอกบินสีดำ(Aeromys tephromelas) (136)พญากระรอกบินหูขาว(Petaurista alborufus) (137)พญากระรอกบินหูดำ(Petaurista elegans) (138)พญากระรอกบินหูแดง(Petaurista petaurista) (139)พญากระรอกเหลือง(Ratufa affinis) (140)พังพอนกินปู(Herpestes urva) (141)พังพอนธรรมดา(Herpestes javanicus) (142)เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล(Mustela nudipes) (143)เพียงพอนเส้นหลังขาว(Mustela strigidorsa) (144)เพียงพอนเหลือง(Mustela sibirica) (145)เม่นหางพวง หรือเม่นขนอ่อน(Atherurus macrourus) (146)เม่นใหญ่(Hystrix brachyura) (147)แมวดาว(Felis bengalensis) (148)แมวป่า หรือเสือกระต่าย(Felis chaus) (149)แมวป่าหัวแบน(Felis planiceps) (150)ลิงกัง(Macaca nemestrina)

ลิงแสม สัตว์ป่าคุ้มครอง

(151)ลิงลม หรือนางอาย(Nycticebus coucang) (152)ลิงวอก(Macaca mulatta) (153)ลิงเสน(Macaca arctoides) (154)ลิงแสม(Macaca fascicularis) (155)ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือลิงอัสสัม หรือลิงภูเขา(Macaca assamensis) (156)ลิ่นพันธุ์จีน(Manis pentadactyla) (157)ลิ่นพันธุ์มลายู หรือลิ่นชวา(Manis javanica) (158)โลมากระโดด(Stenella longirostris) (159)โลมาแถบ(Stenella coeruleoalba) (160)โลมาธรรมดา(Delphinus delphis) (161)โลมาปากขวด(Tursiops aduncus) (162)โลมาฟราเซอร์(Lagenodelphis hosei) (163)โลมาฟันห่าง(Steno bredanensis) (164)โลมาลายจุด(Stenella attenuata) (165)โลมาหลังโหนก(Sousa chinensis) (166)โลมาหัวบาตรหลังเรียบ(Neophocaena phocaenoides) (167)โลมาอิรวดี(Orcaella brevirostris) (168)วาฬคูเวียร์(Ziphius carvirostris) (169)วาฬนำร่องครีบสั้น(Globicephala macrorhynchus) (170)วาฬบรูด้า(Balaenoptera edeni) (171)วาฬเพชรฆาต(Orcinus orca) (172)วาฬเพชรฆาตดำ(Pseudorca crassidens) (173)วาฬเพชรฆาตเล็ก(Feresa attenuata) (174)วาฬฟันสองซี่(Mesoplodon ginkgodens) (175)วาฬฟิน(Balaenoptera physaius)

เก้ง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(176)วาฬหัวแตงโม(Peponocephala electra) (177)วาฬหัวทุย(Physeter macrocepalus) (178)วาฬหัวทุยแคระ(Kogia simus) (179)วาฬหัวทุยเล็ก(Kogia breviceps) (180)วัวแดง(Bos javanicus) (181)เสือโคร่ง(Panthera tigris) (182)เสือดาว หรือเสือดำ(Panthera pardus) (183)เสือปลา(Felis viverrina) (184)เสือไฟ(Felis temminckii) (185)เสือลายเมฆ(Neofelis nebulosa) (186)หนูเกาะ(Rattus remotus) (187)หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน(Niviventer hinpoon) (188)หนูถ้ำ(Leopoldamys neilli) (189)หนูไผ่เล็บแม่มือแบน(Hapalomys longicaudatus) (190)หมาจิ้งจอก หรือสุนัขจิ้งจอก(Canis aureus) (191)หมาใน หรือหมาแดง(Cuon alpinus) (192)หมาไม้(Martes flavigula) (193)หมาหริ่ง(Melogale personata) (194)หมีขอ(Arctictis binturong) (195)หมีควาย หรือหมีดำ(Ursus thibetanus) (196)หมีหมา หรือหมีคน(Ursus malayanus) (197)หมูหริ่ง(Arctonyx collaris) (198)อีเก้ง หรือเก้ง(Muntiacus muntjak) (199)อีเห็นลายเมฆ หรือชะมดแปลงลายแถบ(Prionodon linsang) (200)อีเห็นลายเสือ หรือชะมดแปลงลายจุด(Prionodon pardicolor) และ (201)อีเห็นลายเสือโคร่ง หรืออีเห็นลายพาด(Hemigalus derbyanus)

  1. นก มีจำนวน 952 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) หรืออาจกล่าวได้ว่านกไทยเกือบทุกชนิด(ปัจจุบันมีรายงานการพบในไทยประมาณ 982 ชนิด)เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่

ไก่ฟ้าหลังขาว(ตัวผู้ และตัวเมีย) ชนิดย่อย jonesi สัตว์ป่าคุ้มครอง

(1)ไก่จุก(Rollulus rouloul) (2)ไก่นวล(Rhizothera longirostris) (3)ไก่ป่า(Gallus gallus) (4)ไก่ฟ้าพญาลอ(Lophura diardi) (5)ไก่ฟ้าหน้าเขียว(Lophura ignita) (6)ไก่ฟ้าหลังขาว(Lophura nycthemera) (7)ไก่ฟ้าหลังเทา(Lophura leucomelanos) (8)ไก่ฟ้าหางลายขวาง(Syrmaticus humiae) (9)นกกก หรือนกกาฮัง(Buceros bicornis) (10)นกกระจอกตาล(Passer flaveolus) (11)นกกระจอกป่าท้องเหลือง(Passer rutilans) (12)นกกระจอกใหญ่(Passer domesticus) (13)นกกระจ้อยแก้มสีเทา(Seicercus poliogenys) (14)นกกระจ้อยเขาสูง(Bradypterus mandelli) (15)นกกระจ้อยคอขาว(Abroscopus superciliaris) (16)นกกระจ้อยคอดำ(Abroscopus albogularis) (17ปนกกระจ้อยนักร้อง(Cettia canturians) (18)นกกระจ้อยป่าโกงกาง(Gerygone sulphurea) (19)นกกระจ้อยพันธุ์จีน(Bradypterus tacsanowskius) (20)นกกระจ้อยวงตาสีทอง(Seicercus tephrocephalus) (21)นกกระจ้อยหางสีเรียบ(Seicercus soror) (22)นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง(Seicercus valentini) (23)นกกระจ้อยสีน้ำตาล(Bradypterus luteoventris) (24)นกกระจ้อยสีไพล(Cettia pallidipes) (25)นกกระจ้อยหัวลาย(Urosphena squameiceps)

นกกระจาบธรรมดา(ตัวเมีย) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(26)นกกระจ้อยเหลืองไพล(Cettia flavolivacea) (27)นกกระจ้อยใหญ่(Cettia major) (28)นกกระจ้อยอกเทา(Bradypterus davidi) (29)นกกระจาบทอง(Ploceus hypoxanthus) (30)นกกระจาบธรรมดา(Ploceus philippinus) (31)นกกระจาบอกลาย(Ploceus manyar) (32)นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ(Phylloscopus borealis) (33)นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ(Phylloscopus tenellipes) (34)นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ(Phylloscopus trochiloides) (35)นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ(Phylloscopus plumbeitarsus) (36)นกกระจิ๊ดคอสีเทา(Phylloscopus maculipennis) (37)นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว(Phylloscopus cantator) (38)นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง(Phylloscopus ricketti) (39)นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง(Phylloscopus proregulus) (40)นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม(Phylloscopus pulcher) (41)นกกระจิ๊ดท้องสีน้ำตาล(Phylloscopus subaffinis) (42)นกกระจิ๊ดธรรมดา(Phylloscopus inornatus) (43)นกกระจิ๊ดปากหนา(Phylloscopus schwarzi) (44)นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย(Phylloscopus humei) (45)นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน(Phylloscopus sichuanensis) (46)นกกระจิ๊ดสีคล้ำ(Phylloscopus fuscatus) (47)นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ(Phylloscopus coronatus) (48)นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก(Phylloscopus davisoni) (49)นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่(Phylloscopus reguloides) (50)นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง(Phylloscopus armandii)

นกกระติ๊ดขี้หมู สัตว์ป่าคุ้มครอง

(51)นกกระจิบกระหม่อมแดง(Orthotomus sericeus) (52)นกกระจิบคอดำ(Orthotomus atrogularis) (53)นกกระจิบธรรมดา(Orthotomus sutorius) (54)นกกระจิบภูเขา(Orthotomus cuculatus) (55)นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว(Prinia atrogularis) (56)นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง(Prinia flaviventris) (57)นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง(Prinia rufescens) (58)นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล(Prinia polychroa) (59)นกกระจิบหญ้าสีเรียบ(Prinia inornata) (60)นกกระจิบหญ้าอกเทา(Prinia hodgsonii) (61)นกกระจิบหัวแดง(Orthotomus ruficeps) (62)นกกระติ๊ดขี้หมู(Lonchura punctulata) (63)นกกระติ๊ดเขียว หรือนกไผ่(Erythrura prasina) (64)นกกระติ๊ดแดง(Amandava amandava) (65)นกกระติ๊ดตะโพกขาว(Lonchura striata) (66)นกกระติ๊ดท้องขาว(Lonchura leucogastra) (67)นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือนกปากตะกั่ว(Lonchura malacca) (68)นกกระติ๊ดหัวขาว(Lonchura maja) (69)นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง(Eophona migratoria) (70)นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย(Mycerobas melanozanthos) (71)นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง(Mycerobas affinis) (72)นกกะเต็นขาวดำใหญ่(Megaceryle lugubris) (73)นกกะเต็นแดง(Halcyon coromanda) (74)นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ(Alcedo euryzona) (75)นกกะเต็นน้อยธรรมดา(Alcedo atthis)

นกกระแตแต้แว้ด สัตว์ป่าคุ้มครอง

(76)นกกะเต็นน้อยหลังดำ(Ceyx erithacus) (77)นกกะเต็นน้อยหลังแดง(Ceyx rufidorsus) (78)นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน(Alcedo meninting) (79)นกกะเต็นปักหลัก(Ceryle rudis) (80)นกกะเต็นลาย(Lacedo pulchella) (81)นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล(Actenoides concretus) (82)นกกะเต็นหัวดำ(Halcyon pileata) (83)นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา(Halcyon capensis) (84)นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล(Halcyon amauroptera) (85)นกกะเต็นอกขาว(Halcyon smyrnensis) (86)นกกะเต็นเฮอคิวลิส(Alcedo hercules) (87)นกกระแตแต้แว้ด หรือนกต้อยตีวิด(Vanellus indicus) (88)นกกระแตผีชายหาด(Esacus neglectus) (89)นกกระแตผีเล็ก(Burhinus oedicnemus) (90)นกกระแตผีใหญ่(Esacus recurvirostris) (91)นกกระแตหงอน(Vanellus vanellus) (92)นกกระแตหัวเทา(Vanellus cinereus) (93)นกกระแตหาด(Vanellus duvaucelii) (94)นกกระทาดงแข้งเขียว(Arborophila chloropus) (95)นกกระทาดงคอสีแสด(Arborophila rufogularis) (96)นกกระทาดงจันทบูรณ์(Arborophila diversa) (97)นกกระทาดงปักษ์ใต้(Arborophila charltonii) (98)นกกระทาดงอกสีน้ำตาล(Arborophila brunneopectus) (99)นกกระทาทุ่ง(Francolinus pintadeanus) (100)นกกระทาป่าไผ่(Bambusicola fytchii)

นกกระสานวล สัตว์ป่าคุ้มครอง

(101)นกกระทาสองเดือย(Caloperdix oculea) (102)นกกระทุง(Pelecanus philippensis) (103)นกกระเบื้องคอขาว(Monticola gularis) (104)นกกระเบื้องท้องแดง(Monticola rufiventris) (105)นกกระเบื้องผา(Monticola solitarius) (106)นกกระปูดนิ้วสั้น(Centropus rectunguis) (107)นกกระปูดเล็ก(Centropus bengalensis) (108)นกกระปูดใหญ่(Centropus sinensis) (109)นกกระสาขาว(Ciconia ciconia) (110)นกกระสาคอขาว(Ciconia episcopus) (111)นกกระสาคอขาวปากแดง(Ciconia stormi) (112)นกกระสาคอดำ(Ephippiorhynchus asiaticus) (113)นกกระสาดำ(Ciconia nigra) (114)นกกระสาแดง(Ardea purpurea) (115)นกกระสานวล(Ardea cinerea) (116)นกกระสาปากเหลือง(Mycteria cinerea) (117)นกกระสาใหญ่(Ardea sumatrana) (118)นกกรีดน้ำ(Rynchops albicollis) (119)นกกวัก(Amaurornis phoenicurus) (120)นกกะรองทองแก้มขาว(Leiothrix argentauris) (121)นกกะรางแก้มแดง(Liocichla phoenicea) (122)นกกะรางคอดำ หรือนกซอฮู้(Garrulax chinensis) (123)นกกะรางคิ้วขาว(Garrulax sannio) (124)นกกะรางดำ(Garrulax lugubris) (125)นกกะรางวงตาขาว หรือนกกะรางกระหม่อมแดง(Garrulax mitratus)

นกกางเขนบ้าน(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(126)นกกะรางสร้อยคอเล็ก(Garrulax monileger) (127)นกกะรางสร้อยคอใหญ่(Garrulax pectoralis) (128)นกกะรางหัวขวาน(Upupa epops) (129)นกกะรางหัวแดง(Garrulax erythrocephalus) (130)นกกะรางหัวหงอก(Garrulax leucolophus) (131)นกกะรางหางแดง(Garrulax milnei) (132)นกกะรางอกลาย(Garrulax merulinus) (133)นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้(Garrulax strepitans) (134)นกกะลิง หรือนกกะแล(Psittacula finschii) (135)นกกะลิงเขียด(Dendrocitta vagabunda) (136)นกกะลิงเขียดสีเทา(Dendrocitta formosae) (137)นกกะลิงเขียดหางหนาม(Temnurus temnurus) (138)นกกางเขนดง หรือนกบินหลาดง(Copsychus malabaricus) (139)นกกางเขนดงหางแดง(Trichixos pyrropyga) (140)นกกางเขนน้ำดำหลังแดง(Enicurus ruficapillus) (141นกกางเขนน้ำหลังดำ(Enicurus immaculatus) (142)นกกางเขนน้ำหลังเทา(Enicurus schistaceus) (143)นกกางเขนน้ำหัวขาว(Enicurus leschenaulti) (144)นกกางเขนบ้าน หรือนกบินหลาบ้าน(Copsychus saularis) (145)นกกาน้อยแถบปีกขาว(Platysmurus leucopterus) (146)นกกาน้อยหงอนยาว(Platylophus galericulatus) (147)นกกาน้ำปากยาว(Phalacrocorax fuscicollis) (148)นกกาน้ำเล็ก(Phalacrocorax niger) (149)นกกาน้ำใหญ่(Phalacrocorax carbo) (150)นกกาบบัว(Mycteria leucocephala)

นกกาฝากท้องสีส้ม(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(151)นกกาฝากก้นเหลือง(Dicaeum chrysorrheum) (152)นกกาฝากท้องสีส้ม(Dicaeum trigonostigma) (153)นกกาฝากท้องเหลือง(Dicaeum melanoxanthum) (154)นกกาฝากปากหนา(Dicaeum agile) (155)นกกาฝากสีเรียบ(Dicaeum concolor) (156)นกกาฝากอกแดง(Prionochilus thoracicus) (157)นกกาฝากอกเพลิง(Dicaeum ignipectus) (158)นกกาฝากอกเหลือง(Prionochilus maculatus) (159)นกกาฝากอกสีเลือดหมู(Prionochilus percussus) (160)นกกาฝากอกสีเนื้อ(Dicaeum ignipectus cambodianum) (161)นกกาแวน(Crypsirina temia) (162)นกกาเหว่า หรือนกดุเหว่า(Eudynamys scolopacea) (163)นกกิ้งโครงแก้มขาว(Sturnus cineraceus) (164)นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว(Sturnia sinensis) (165)นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ(Sturnia sturnina) (166)นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา(Sturnia malabarica) (167)นกกิ้งโครงคอดำ(Gracupica nigricollis) (168)นกกิ้งโครงปีกลายจุด(Saroglossa spiloptera) (169)นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป(Sturnus vulgaris) (170)นกกิ้งโครงสีกุหลาบ(Pastor roseus) (171)นกกิ้งโครงหัวสีนวล(Acridotheres burmannicus) (172)นกกินปลีแก้มสีทับทิม(Anthreptes singalensis) (173)นกกินปลีคอแดง(Aethopyga siparaja) (174)นกกินปลีคอม่วง(Nectarinia sperata) (175)นกกินปลีคอสีทองแดง(Nectarinia calcostetha)

นกกินปลีอกเหลือง(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(176)นกกินปลีคอสีน้ำตาล(Anthreptes malacensis) (177)นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง(Anthreptes rhodolaema) (178)นกกินปลีดำม่วง(Nectarinia asiatica) (179)นกกินปลีแดง(Aethopyga temminckii) (180)นกกินปลีแดงหัวไพลิน(Aethopyga ignicauda) (181)นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน(Hypogramma hypogrammicum) (182)นกกินปลีสีเรียบ(Anthreptes simplex) (183)นกกินปลีหางยาวเขียว(Aethopyga nipalensis) (184)นกกินปลีหางยาวคอดำ(Aethopyga saturata) (185)นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า(Aethopyga gouldiae) (186)นกกินปลีอกเหลือง(Nectarinia jugularis) (187)นกกินเปี้ยว(Todiramphus chloris) (188)นกกินแมลงกระหม่อมแดง(Timalia pileata) (189)นกกินแมลงคอดำ(Stachyris nigricollis) (190)นกกินแมลงคอเทา(Stachyris nigriceps) (191)นกกินแมลงคอลาย(Stachyris striolata) (192)นกกินแมลงเด็กแนน(Stachyris rodolphei) (193)นกกินแมลงตะโพกแดง(Stachyris maculata) (194)นกกินแมลงตาขาว(Stachyris poliocephala) (195)นกกินแมลงตาเหลือง(Chrysomma sinense) (196)นกกินแมลงปากหนา(Malacocincla sepiarium) (197)นกกินแมลงป่าโกงกาง(Trichastoma rostratum) (198)นกกินแมลงป่าฝน หรือนกกินแมลงป่าดิบ(Malacocincl abbotti) (199)นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง(Trichastoma bicolor) (200)นกกินแมลงป่าหางสั้น(Malacocincla malaccense)

นกแก๊ก(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(201)นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล(Trichastoma tickelli) (202)นกกินแมลงปีกแดง(Stachyris erythroptera) (203)นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล(Stachyris rufifrons) (204)นกกินแมลงหลังฟู(Macronous ptilosus) (205)นกกินแมลงหัวแดงเล็ก(Malacopteron cinereum) (206)นกกินแมลงหัวแดงใหญ่(Malacopteron magnum) (207)นกกินแมลงหัวสีคล้ำ(Malacopteron affine) (208)นกกินแมลงหัวสีทอง(Stachyris chrysaea) (209)นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล(Malacopteron magnirostre) (210)นกกินแมลงหูขาว(Stachyris leucotis) (211)นกกินแมลงอกเหลือง(Macronous gularis) (212)นกแก๊ก หรือนกแกง(Anthracoceros albirostris) (213)นกแก้วโม่ง(Psittacula eupatria) (214)นกแก้วหัวแพร(Psittacula roseata) (215)นกโกงกางหัวโต(Pachycephala grisola) (216)นกโกโรโกโส(Carpococcyx renauldi) (217)นกขมิ้นขาว(Oriolus mellianus) (218)นกขมิ้นแดง(Oriolus traillii) (219)นกขมิ้นท้ายทอยดำ(Oriolus chinensis) (220)นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือนกขมิ้นสวน(Aegithina tiphia) (221)นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ(Aegithina lafresnayei) (222)นกขมิ้นน้อยสีเขียว(Aegithina viridissima) (223)นกขมิ้นปากเรียว(Oriolus tenuirostris) (224)นกขมิ้นหัวดำเล็ก(Oriolus xanthonotus) (225)นกขมิ้นหัวดำใหญ่(Oriolus xanthornus)

 

นกขุนแผนหัวแดง(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(226)นกขัติยา(Cutia nipalensis) (227)นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา(Coracina javensis) (228)นกขี้เถ้าลายขวาง(Coracina striata) (229)นกขี้เถ้าใหญ่(Coracina macei) (230)นกขุนทอง(Gracula religiosa) (231)นกขุนแผน(Urocissa erythrorhyncha) (232)นกขุนแผนตะโพกแดง(Harpactes duvaucelii) (233)นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล(Harpactes orrhophaeus) (234)นกขุนแผนท้ายทอยแดง(Harpactes kasumba) (235)นกขุนแผนหัวดำ(Harpactes diardii) (236)นกขุนแผนหัวแดง(Harpactes erythrocephalus) (237)นกขุนแผนอกสีส้ม(Harpactes oreskios) (238)นกเขนท้องแดง(Phoenicurus auroreus) (239)นกเขนเทาหางแดง(Rhyacornis fuliginosus) (240)นกเขนน้อยข้างสีส้ม(Tarsiger cyanurus) (241)นกเขนน้อยคิ้วขาว(Lalage nigra) (242)นกเขนน้อยไซบีเรีย(Luscinia cyane) (243)นกเขนน้อยปีกดำ(Hemipus hirundinaceus) (244)นกเขนน้อยปีกแถบขาว(Hemipus picatus) (245)นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น(Erithacus akahige) (246)นกเขนน้อยสีทอง(Tarsiger chrysaeus) (247)นกเขนน้อยหัวดำ(Luscinia obscura) (248)นกเขนน้อยหางแดง(Luscinia sibilans) (249)นกเขนน้ำเงิน(Cinclidium frontale) (250)นกเขนแปลง(Hodgsonius phaenicuroides)

นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(251)นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล(Phoenicurus frontalis) (252)นกเขนสีฟ้าหางขาว(Cinclidium leucurum) (253)นกเขนหัวขาวท้ายแดง(Chaimarrornis leucocephalus) (254)นกเขาเขียว(Chalcophaps indica) (255)นกเขาเปล้าธรรมดา(Treron curvirostra) (256)นกเขาพม่า(Streptopelia orientalis) (257)นกเขาไฟ(Streptopelia tranquebarica) (258)นกเขาลายเล็ก(Macropygia ruficeps) (259)นกเขาลายใหญ่(Macropygia unchall) (260)นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม(Chloropsis hardwickii) (261)นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า(Chloropsis cochinchinensis) (262)นกเขียวก้านตองเล็ก(Chloropsis cyanopogon) (263)นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง(Chloropsis aurifrons) (264)นกเขียวก้านตองใหญ่(Chloropsis sonnerati) (265)นกเขียวคราม(Irena puella) (266)นกเขียวปากงุ้ม(Calyptomena viridis) (267)นกแขกเต้า(Psittacula alexandri) (268)นกแขวก(Nycticorax nycticorax) (269)นกคอขาวน้อย(Sylvia curruca) (270)นกคอทับทิม(Luscinia calliope) (271)นกคอทับทิมอกดำ(Luscinia pectoralis) (272)นกคอพัน(Jynx torquilla) (273)นกคอมรกต(Luscinia svecica) (274)นกคอสั้นตีนไว(Calidris alba) (275)นกคอสามสี(Eupetes macrocerus)

นกเค้าจุด สัตว์ป่าคุ้มครอง

(276)นกคัคคูแซงแซว(Surniculus lugubris) (277)นกคัคคูด่าง(Clamator jacobinus) (278)นกคัคคูพันธุ์ยุโรป(Cuculus canorus) (279)นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย(Cuculus saturatus) (280)นกคัคคูพันธุ์อินเดีย(Cuculus micropterus) (281)นกคัคคูมรกต(Chrysococcyx maculatus) (282)นกคัคคูลาย(Cacomantis sonneratii) (283)นกคัคคูเล็ก(Cuculus poliocephalus) (284)นกคัคคูสีทองแดง(Chrysococcyx minutillus) (285)นกคัคคูสีม่วง(Chrysococcyx xanthorhynchus) (286)นกคัคคูหงอน(Clamator coromandus) (287)นกคัคคูหางแพน(Cacomantis sepulcralis) (288)นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย(Cuculus varius) (289)นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก(Cuculus vagans) (290)นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่(Cuculus sparverioides) (291)นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง(Cuculus fugax) (292)นกคิตติเวคขาดำ(Rissa tridactyla) (293)นกคุ่มสี(Coturnix chinensis) (294)นกคุ่มอกดำ(Coturnix coromandelica) (295)นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator) (296)นกคุ่มอืดเล็ก(Turnix sylvatica) (297)นกคุ่มอืดใหญ่(Turnix tanki) (298)นกคู๊ท(Fulica atra) (299)นกเค้าแคระ(Glaucidium brodiei) (300)นกเค้าจุด(Athene brama)

 

นกเงือกกรามช้าง(ตัวเมีย) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(301)นกเค้าแดง(Otus rufescens) (302)นกเค้าป่าสีน้ำตาล(Strix leptogrammica) (303)นกเค้าป่าหลังจุด(Strix seloputo) (304)นกเค้าภูเขา(Otus spilocephalus) (305)นกเค้าแมวหูสั้น(Asio flammeus) (306)นกเค้าโมง หรือนกเค้าแมว(Glaucidium cuculoides) (307)นกเค้าหน้าผากขาว(Otus sagittatus) (308)นกเค้าหูยาวเล็ก(Otus sunia) (309)นกเค้าเหยี่ยว(Ninox scutulata) (310)นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล(Bubo nipalensi) (311)นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา(Bubo sumatranus) (312)นกเค้าใหญ่สีคล้ำ(Bubo coromandus) (313)นกเงือกกรามช้าง หรือนกกู๋กี๋(Aceros undulatus) (314)นกเงือกกรามช้างปากเรียบ(Aceros subruficollis) (315)นกเงือกคอแดง(Aceros nipalensis) (316)นกเงือกดำ(Anthracoceros malayanus) (317)นกเงือกปากดำ หรือนกกาเขา(Anorrhinus galeritus) (318)นกเงือกปากย่น(Rhyticeros corrugatus) (319)นกเงือกสีน้ำตาล(Anorrhinus tickelli) (320)นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว(Anorrhinus austeni) (321)นกเงือกหัวแรด(Buceros rhinoceros) (322)นกเงือกหัวหงอก(Aceros comatus) (323)นกจมูกหลอดลาย(Calonectris leucomelas) (324)นกจมูกหลอดหางสั้น(Puffinus tenuirostris) (325)นกจอกป่าหัวโต(Calorhamphus fuliginosus)

นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง(ตัวเมีย) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(326)นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง(Ficedula solitaris) (327)นกจับแมลงคอแดง(Ficedula parva) (328)นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง(Cyornis banyumas) (329)นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม(Cyornis rubeculoides) (330)นกจับแมลงคิ้วเหลือง(Ficedula narcissina) (331)นกจับแมลงจุกดำ(Hypothymis azurea) (332)นกจับแมลงดำอกสีส้ม(Ficedula mugimaki) (333)นกจับแมลงตะโพกเหลือง(Ficedula zanthopygia) (334)นกจับแมลงพันธุ์จีน(Cyornis rubeculoides) (335)นกจับแมลงแถบคอสีส้ม(Ficedula strophiata) (336)นกจับแมลงท้องลาย(Muscicapa griseisticta) (337)นกจับแมลงป่าชายเลน หรือนกจับแมลงป่าโกงกาง(Cyornis rufigastra) (338)นกจับแมลงป่าพรุ หรือนกจับแมลงคอสีฟ้าสด(Cyornis turcosa) (339)นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง(Philentoma pyrhopterum) (340)นกจับแมลงเล็กขาวดำ(Ficedula westermanni) (341)นกจับแมลงสร้อยคอขาว(Ficedula monileger) (342)นกจับแมลงสีคราม(Ficedula superciliaris) (343)นกจับแมลงสีคล้ำ(Muscicapa sibirica) (344)นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว(Cyornis concreta) (345)นกจับแมลงสีน้ำตาล(Muscicapa dauurica) (346)นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง(Muscicapa ferruginea) (347)นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย(Muscicapa williamsoni) (348)นกจับแมลงสีฟ้า(Eumyias thalassina) (349)นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว(Muscicapella hodgsoni) (350)นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว(Cyanoptila cyanomelana)

นกจาบคาเล็ก สัตว์ป่าคุ้มครอ

(351)นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน(Cyornis unicolor) (352)นกจับแมลงหน้าดำคอขาว(Ficedula tricolor) (353)นกจับแมลงหน้าผากขาว(Ficedula hyperythra) (354)นกจับแมลงหลังสีเขียว(Ficedula elisae) (355)นกจับแมลงหลังสีเทา(Ficedula hodgsonii) (356)นกจับแมลงหัวเทา(Culicicapa ceylonensis) (357)นกจับแมลงหัวสีฟ้า(Ficedula sapphira) (358)นกจับแมลงอกแดง(Philentoma velatum) (359)นกจับแมลงอกเทา(Rhinomyias umbratilis) (360)นกจับแมลงอกส้มท้องขาว(Cyornis tickelliae) (361)นกจับแมลงอกสีน้ำตาล(Muscicapa muttui) (362)นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน(Rhinomyias brunneata) (363)นกจับแมลงอกสีเนื้อ(Rhinomyias olivacea) (364)นกจับแมลงอกสีฟ้า(Cyornis hainana) (365)นกจับแมลงอกสีส้ม(Ficedula dumetoria) (366)นกจาบคาคอสีฟ้า(Merops viridis) (367)นกจาบคาเคราแดง(Nyctyornis amictus) (368)นกจาบคาเคราน้ำเงิน(Nyctyornis athertoni) (369)นกจาบคาเล็ก(Merops orientalis) (370)นกจาบคาหัวเขียว(Merops philippinus) (371)นกจาบคาหัวสีส้ม(Merops leschenaulti) (372)นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย(Pellorneum albiventre) (373)นกจาบดินหัวดำ(Pellorneum capistratum) (374)นกจาบดินอกลาย(Pellorneum ruficeps) (375)นกจาบปีกอ่อนเขียว(Carduelis ambigua)

นกจาบปีกอ่อนเล็ก สัตวืป่าคุ้มครอง

(376)นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู(Carpodacus eos) (377)นกจาบปีกอ่อนเล็ก(Emberiza pusilla) (378)นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ(Carpodacus erythrinus) (379)นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ(Carpodacus nipalensis) (380)นกจาบปีกอ่อนสีแดง(Haematospiza sipahi) (381)นกจาบปีกอ่อนสีตาล(Emberiza rutila) (382)นกจาบปีกอ่อนหงอน(Melophus lathami) (383)นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ(Emberiza spodocephala) (384)นกจาบปีกอ่อนหัวดำ(Emberiza melanocephala) (385)นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว(Emberiza tristrami) (386)นกจาบปีกอ่อนหัวเทา(Emberiza fucata) (387)นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู(Fringilla coelebs) (388)นกจาบปีกอ่อนอกส้ม(Fringilla montifringilla) (389)นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง(Emberiza aureola) (390)นกจาบฝนปีกแดง(Mirafra assamica) (391)นกจาบฝนเสียงสวรรค์(Alauda gulgula) (392)นกจาบฝนเสียงใส(Mirafra javanica) (393)นกจุนจู๋ หรือ นกจุนจู๋ท้องเทาหัวเหลือง(Tesia olivea) (394)นกจุนจู๋ท้องเทา(Tesia cyaniventer) (395)นกจุนจู๋หัวสีตาล(Tesia castaneocoronata) (396)นกจู๋เต้นเขาปูน(Napothera crispifrons) (397)นกจู๋เต้นคิ้วยาว(Napothera epilepidota) (398)นกจู๋เต้นจิ๋ว(Pnoepyga pusilla) (399)นกจู๋เต้นตีนใหญ่(Napothera macrodactyla) (400)นกจู๋เต้นลาย(Kenopia striata)

นกเฉี่ยวดงธรรมดา สัตว์ป่าคุ้มครอง

(401)นกจู๋เต้นหางสั้น(Nepothera brevicaudata) (402)นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส(Fregata andrewsi) (403)นกโจรสลัดเล็ก(Fregata ariel) (404)นกโจรสลัดใหญ่(Fregata minor) (405)นกเฉี่ยวดงธรรมดา(Tephrodornis pondicerianus) (406)นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล(Tephrodornis virgatus) (407)นกเฉี่ยวบุ้งกลาง(Coracina polioptera) (408)นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก(Coracina fimbriata) (409)นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่(Coracina melaschista) (410)นกชนหิน หรือนกหิน(Buceros vigil) (411)นกช้อนหอยขาว(Threskiornis melanocephalus) (412)นกช้อนหอยดำ(Pseudibis davisoni) (413)นกช้อนหอยดำเหลือบ(Plegadis falcinellus) (414)นกช้อนหอยใหญ่(Pseudibis gigantea) (415)นกชาปีไหน(Caloenas nicobarica) (416)นกชายเลนกระหม่อมแดง(Calidris acuminata) (417)นกชายเลนเขียว(Tringa ochropus) (418)นกชายเลนท้องดำ(Calidris alpina) (419)นกชายเลนน้ำจืด(Tringa glareola) (420)นกชายเลนบึง(Tringa stagnatilis) (421)นกชายเลนปากกว้าง(Limicola falcinellus) (422)นกชายเลนปากโค้ง(Calidris ferruginea) (423)นกชายเลนปากช้อน(Eurynorhynchus pygmeus) (424)นกชายเลนปากแอ่น(Xenus cinereus) (425)นกซ่อมทะเลปากยาว(Limnodromus scolopaceus)

นกเด้าดินสวน สัตว์ป่าคุ้มครอง

(426)นกซ่อมทะเลอกแดง(Limnodromus semipalmatus) (427)นกแซงแซวปากกา(Dicrurus annectans) (428)นกแซงแซวเล็กเหลือบ(Dicrurus aeneus) (429)นกแซงแซวสีเทา(Dicrurus leucophaeus) (430)นกแซงแซวหงอนขน(Dicrurus hottentottus) (431)นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก(Dicrurus remifer) (432)นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่(Dicrurus paradiseus) (433)นกแซงแซวหางปลา(Dicrurus macrocercus) (434)นกแซวสวรรค์(Terpsiphone paradisi) (435)นกแซวสวรรค์หางดำ(Terpsiphone atrocaudata) (436)นกเด้าดิน(Actitis hypoleucos) (437)นกเด้าดินทุ่ง(Anthus richardi) (438)นกเด้าดินทุ่งเล็ก(Anthus rufulus) (439)นกเด้าดินพันธุ์จีน หรือนกเด้าดินนิ้วสั้น(Anthus godlewskii) (440)นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย(Anthus rubescens) (441)นกเด้าดินสวน(Anthus hodgsoni) (442)นกเด้าดินอกแดง(Anthus cervinus) (443)นกเด้าดินอกสีชมพู(Anthus roseatus) (444)นกเด้าลมดง(Dendronanthus indicus) (445)นกเด้าลมหลังเทา(Motacilla cinerea) (446)นกเด้าลมหัวเหลือง(Motacilla citrieola) (447)นกเด้าลมเหลือง(Motacilla flava) (448)นกเดินดงญี่ปุ่น(Turdus cardis) (449)นกเดินดงคอแดง หรือนกเดินดงคอดำ(Turdus ruficollis) (450)นกเดินดงดำปีกเทา(Turdus boulboul)

นกตะขาบทุ่ง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(451)นกเดินดงลายเสือ(Zoothera dauma) (452)นกเดินดงเล็กปากยาว(Zoothera marginata) (453)นกเดินดงสีคล้ำ(Turdus obscurus) (454)นกเดินดงสีดำ(Turdus merula) (455)นกเดินดงสีเทาดำ(Zoothera sibirica) (456)นกเดินดงสีน้ำตาลแดง(Turdus rubrocanus) (457)นกเดินดงหลังสีไพล(Zoothera dixoni) (458)นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง(Zoothera interpres) (459)นกเดินดงหัวสีส้ม(Zoothera citrina) (460)นกเดินดงอกดำ(Turdus dissimilis) (461)นกเดินดงอกเทา(Turdus feae) (462)นกเดินดงอกลาย(Turdus naumanni) (463)นกตบยุงป่าโคก(Caprimulgus affinis) (464)นกตบยุงพันธุ์มลายู(Eurostopodus temminckii) (465)นกตบยุงภูเขา(Caprimulgus indicus) (466)นกตบยุงยักษ์(Eurostopodus macrotis) (467)นกตบยุงเล็ก(Caprimulgus asiaticus) (468)นกตบยุงหางยาว(Caprimulgus macrurus) (469)นกตะกราม(Leptoptilos dubius) (470)นกตะกรุม(Leptoptilos javanicus) (471)นกตะขาบดง(Eurystomus orientalis) (472)นกตะขาบทุ่ง(Coracias benghalensis) (473)นกตั้งล้อ(Megalaima virens) (474)นกติ๊ดแก้มเหลือง(Parus spilonotus) (475)นกติ๊ดคิ้วเหลือง(Sylviparus modestus)

นกตีนเทียน สัตว์ป่าคุ้มครอง

(476)นกติ๊ดสุลต่าน(Melanochlora sultanea) (477)นกติ๊ดหน้าแดง(Cephalopyrus flammiceps) (478)นกติ๊ดหัวแดง(Aegithalos concinus) (479)นกติ๊ดใหญ่(Parus major) (480)นกตีทอง(Megalaima haemacephala) (481)นกตีนเทียน(Himantopus himantopus) (482)นกตีนเหลือง(Heteroscelus brevipes) (483)นกแต้วแล้วเขียวเขมร หรือนกแต้วแร้วเขียวเขมร(Pitta ellioti) (484)นกแต้วแล้วแดงมลายู หรือนกแต้วแร้วแดงมลายู(Pitta granatina) (485)นกแต้วแล้วธรรมดา หรือนกแต้วแร้วธรรมดา หรือนกกอหลอ(Pitta moluccensis) (486)นกแต้วแล้วป่าโกงกาง หรือนกแต้วแร้วป่าโกงกาง(Pitta megarhyncha) (487)นกแต้วแล้วยักษ์ หรือนกแต้วแร้วยักษ์ หรือนกซุ้มหมู(Pitta caerulea) (488)นกแต้วแล้วลาย หรือนกแต้วแร้วลาย(Pitta guajana) (489)นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน หรือนกแต้วแร้วสีน้ำเงิน(Pitta cyanea) (490)นกแต้วแล้วหูยาว หรือนกแต้วแร้วหูยาว(Pitta phayrei) (491)นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน หรือนกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน(Pitta soror) (492)นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล หรือนกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำตาล(Pitta oatesi) (493)นกแต้วแล้วอกเขียว หรือนกแต้วแร้วอกเขียว(Pitta sordida) (494)นกโต้คลื่นสีคล้ำ(Oceanodroma monorhis) (495)นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล(Sitta nagaensis) (496)นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม(Sitta castanea) (497)นกไต่ไม้สีสวย(Sitta formosa) (498)นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่(Sitta frontalia) (499)นกไต่ไม้ใหญ่(Sitta magna) (500)นกทะเลขาเขียว(Tringa nebularia)

นกนางนวลธรรมดา สัตว์ป่าคุ้มครอง

(501)นกทะเลขาเขียวลายจุด(Tringa guttifer) (502)นกทะเลขาแดงธรรมดา(Tringa totanus) (503)นกทะเลขาแดงลายจุด(Tringa erythropus) (504)นกทึดทือมลายู(Ketupa ketupu) (505)นกทึดทือพันธุ์เหนือ(Ketupa zeylonensis) (506)นกน็อดดี(Anous stolidus) (507)นกน็อทเล็ก(Calidris canutus) (508)นกน็อทใหญ่(Calidris tenuirostris) (509)นกนางนวลแกลบคิ้วขาว(Sterna anaethetus) (510)นกนางนวลแกลบเคราขาว(Chlidonias hybridus) (511)นกนางนวลแกลบแคสเปียน(Sterna caspia) (512)นกนางนวลแกลบจีน(Sterna bernsteini) (513)นกนางนวลแกลบดำ(Sterna fuscata) (514)นกนางนวลแกลบดำปีกขาว(Chlidonias leucopterus) (515)นกนางนวลแกลบท้องดำ(Sterna acuticauda) (516)นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ(Sterna sumatrana) (517)นกนางนวลแกลบธรรมดา(Sterna hirundo) (518)นกนางนวลแกลบปากหนา(Gelochelidon nilotica) (519)นกนางนวลแกลบแม่น้ำ(Sterna aurantia) (520)นกนางนวลแกลบเล็ก(Sterna albifrons) (521)นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ(Sterna dougallii) (522)นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก(Sterna bengalensis) (523)นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่(Sterna bergii) (524)นกนางนวลขอบปีกขาว(Larus ridibundus) (525)นกนางนวลธรรมดา(Larus brunnicephalus)

นกนางแอ่นแปซิฟิค(วัยอ่อน) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(526)นกนางนวลปากเรียว(Larus genei) (527)นกนางนวลหัวดำใหญ่(Larus ichthyaetus) (528)นกนางนวลหางดำ(Larus crassirostris) (529)นกนางนวลแฮร์ริ่ง(Larus argentatus) (530)นกนางแอ่นตะโพกแดง(Hirundo daurica) (531)นกนางแอ่นลาย(Hirundo striolata) (532)นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ(Riparia riparia) (533)นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล(Riparia paludicola) (534)นกนางแอ่นบ้าน(Hirundo rustica) (535)นกนางแอ่นแปซิฟิค(Hirundo tahitica) (536)นกนางแอ่นผาสีคล้ำ(Hirundo concolor) (537)นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย(Delichon urbica) (538)นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล(Delichon nipalensis) (539)นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้(Delichon dasypus) (540)นกนางแอ่นหางลวด(Hirundo smithii) (541)นกนิลตวาท้องสีส้ม(Niltava vivida) (542)นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ(Niltava sundara) (543)นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน(Niltava davidi) (544)นกนิลตวาเล็ก(Niltava macgrigoriae) (545)นกนิลตวาใหญ่(Niltava grandis) (546)นกบั้งรอกเขียวอกแดง(Phaenicophaeus curvirostris) (547)นกบั้งรอกแดง(Phaenicophaeus chlorophaeus) (548)นกบั้งรอกปากแดง(Phaenicophaeus javanicus) (549)นกบั้งรอกเล็กท้องแดง(Phaenicophaeus sumatranus) (550)นกบั้งรอกเล็กท้องเทา(Phaenicophaeus diardi)

นกปรอดภูเขา สัตว์ป่าคุ้มครอง

(551)นกบั้งรอกใหญ่(Phaenicophaeus tristis) (552)นกบู๊บบี้ตีนแดง(Sula sula) (553)นกบู๊บบี้สีน้ำตาล(Sula leucogaster) (554)นกบู๊บบี้หน้าดำ(Sula dactylatra) (555)นกปรอดคอลาย(Pycnonotus finlaysoni) (556)นกปรอดจีน(Pycnonotus sinensis) (557)นกปรอดดำ(Hypsipetes leucocephalus) (558)นกปรอดดำปีกขาว(Pycnonotus melanoleucos) (559)นกปรอดทอง(Pycnonotus atriceps) (560)นกปรอดท้องสีเทา(Pycnonotus cyaniventris) (561)นกปรอดเทาหัวขาว(Hypsipetes thompsoni) (562)นกปรอดภูเขา(Hypsipetes mcclellandii) (563)นกปรอดแม่ทะ(Pycnonotus zeylanicus) (564)นกปรอดลาย(Pycnonotus striatus) (565)นกปรอดเล็กตาขาว(Iole propinqua) (566)นกปรอดเล็กท้องเทา(Pycnonotus erythropthalmos) (567)นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง(Iole virescens) (568)นกปรอดสวน(Pycnonotus blanfordi) (569)นกปรอดสีขี้เถ้า(Hemixos flavala) (570)นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง(Criniger finschii) (571)นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว(Pycnonotus simplex) (572)นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง(Pycnonotus brunneus) (573)นกปรอดสีไพลใหญ่(Pycnonotus plumosus) (574)นกปรอดหงอนตาขาว(Iole olivacea) (575)นกปรอดหงอนปากหนา(Spizixos canifrons)

นกปรอดเหลืองหัวจุก สัตว์ป่าคุ้มครอง

(576)นกปรอดหงอนหลังลาย(Pycnonotus eutilotus) (577)นกปรอดหน้านวล(Pycnonotus goiavier) (578)นกปรอดหลังเขียวอกลาย(Ixos malaccensis) (579)นกปรอดหลังฟู(Tricholestes criniger) (580)นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก(Pycnonotus jocosus) (581)นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง(Pycnonotus xanthorrhous) (582)นกปรอดหัวตาขาว(Pycnonotus flavescens) (583)นกปรอดหัวสีเขม่า(Pycnonotus aurigaster) (584)นกปรอดเหลืองหัวจุก(Pycnonotus melanicterus) (585)นกปรอดอกลายเกล็ด(Pycnonotus squamatus) (586)นกปรอดโอ่งแก้มเทา(Criniger bres) (587)นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล(Criniger ochraceus) (588)นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ(Criniger pallidus) (589)นกปรอดโอ่งไร้หงอน(Criniger phaeocephalus) (590)นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา(Alophoixus flaveolus) (591)นกปลีกล้วยท้องเทา(Arachnothera affinis) (592)นกปลีกล้วยปากยาว(Arachnothera robusta) (593)นกปลีกล้วยปากหนา(Arachnothera crassirostris) (594)นกปลีกล้วยลาย(Arachnothera magna) (595)นกปลีกล้วยเล็ก(Arachnothera longirostra) (596)นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก(Arachnothera chrysogenys) (597)นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่(Arachnothera flavigaster) (598)นกปากกบปักษ์ใต้(Batrachostomus stellatus) (599)นกปากกบพันธุ์ชวา(Batrachostomus javensis) (600)นกปากกบยักษ์(Batrachostomus auritus)

นกปากห่าง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(601)นกปากกบลายดำ(Batrachostomus hodgsoni) (602)นกปากงอน(Recurvirostra avosetta) (603)นกปากช้อนหน้าขาว(Platalea leucorodia) (604)นกปากช้อนหน้าดำ(Platalea minor) (605)นกปากซ่อมดง(Scolopax rusticola) (606)นกปากซ่อมพง(Gallinago nemoricola) (607)นกปากซ่อมเล็ก(Lymnocryptes minimus) (608)นกปากซ่อมสวินโฮ(Gallinago megala) (609)นกปากซ่อมหางเข็ม(Gallinago stenura) (610)นกปากซ่อมหางพัด(Gallinago gallinago) (611)นกปากนกแก้วคิ้วดำ(Pradoxornis atrosuperciliaris) (612)นกปากนกแก้วหัวเทา(Paradoxornis gularis) (613)นกปากนกแก้วหางสั้น(Paradoxornis davidianus) (614)นกปากนกแก้วหูเทา(Paradoxornis nipalensis) (615)นกปากนกแก้วอกลาย(Paradoxornis guttaticollis) (616)นกปากห่าง(Anastomus oscitans) (617)นกปากแอ่นหางดำ(Limosa limosa) (618)นกปากแอ่นหางลาย(Limosa lapponica) (619)นกปีกแพรสีเขียว(Cochoa viridis) (620)นกปีกแพรสีม่วง(Cochoa purpurea) (621)นกปีกลายตาขาว(Actinodura ramsayi) (622)นกปีกลายสก็อต(Garrulus glandarius) (623)นกปีกสั้นเล็ก(Brachypteryx leucophrys) (624)นกปีกสั้นสีน้ำเงิน(Brachypteryx montana) (625)นกเป็ดผีเล็ก(Tachybaptus ruficollis)

นกเป็ดผีเล็ก สัตว์ป่าคุ้มครอง

(626)นกเป็ดผีใหญ่(Podiceps cristatus) (627)นกเปล้าขาเหลือง(Treron phoenicoptera) (628)นกเปล้าคอสีม่วง(Treron vernans) (629)นกเปล้าแดง(Treron fulvicollis) (630)นกเปล้าท้องขาว(Treron sieboldii) (631)นกเปล้าเล็กหัวเทา(Treron olax) (632)นกเปล้าหน้าแดง(Ptilinopus jambu) (633)นกเปล้าหน้าเหลือง(Treron pompadora) (634)นกเปล้าหางเข็ม(Treron apicauda) (635)นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง(Treron seimundi) (636)นกเปล้าหางพลั่ว(Treron sphenura) (637)นกเปล้าใหญ่(Treron capellei) (638)นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล(Treron bicincta) (639)นกเปลือกไม้(Certhia discolor) (640)นกโป่งวิด(Rostratula benghalensis) (641)นกพงคิ้วดำ(Acrocephalus bistrigiceps) (642)นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา(Locustella certhiola) (643)นกพงตั๊กแตนอกลาย(Locustella lanceolata) (644)นกพงนาพันธุ์จีน(Acrocephalus concinens) (645)นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย(Acrocephalus tangorum) (646)นกพงนาหิมาลัย(Acrocephalus agricola) (647)นกพงปากหนา(Acrocephalus aedon) (648)นกพงหญ้า(Graminicola bengalensis) (649)นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น(Acrocephalus orientalis) (650)นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย(Acrocephalus stentoreus)

นกพญาปากกว้างอกสีเงิน(ตัวเมีย) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(651)นกพญาปากกว้างท้องแดง(Cymbirhynchus macrorhynchos) (652)นกพญาปากกว้างลายเหลือง(Eurylaimus javanicus) (653)นกพญาปากกว้างเล็ก(Eurylaimus ochromalus) (654)นกพญาปากกว้างสีดำ(Corydon sumatranus) (655)นกพญาปากกว้างหางยาว(Psarisomus dalhousiae) (656)นกพญาปากกว้างอกสีเงิน(Serilophus lunatus) (657)นกพญาไฟคอเทา(Pericrocotus solaris) (658)นกพญาไฟพันธุ์เหนือ(Pericrocotus ethologus) (659)นกพญาไฟแม่สะเรียง(Pericrocotus brevirostris) (660)นกพญาไฟเล็ก(Pericrocotus cinnamomeus) (661)นกพญาไฟเล็กคอดำ(Pericrocotus igneus) (662)นกพญาไฟสีกุหลาบ(Pericrocotus roseus) (663)นกพญาไฟสีเทา(Pericrocotus divaricatus) (664)นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล(Pericrocotus cantonensis) (665)นกพญาไฟใหญ่(Pericrocotus flammeus) (666)นกพรานผึ้ง(Indicator archipelagicus) (667)นกพริก(Metopidius indicus) (668)นกพลิกหิน(Arenaria interpres) (669)นกพิราบเขาสูง(Columba pulchricollis) (670)นกพิราบป่าอกลาย(Columba hodgsonii) (671)นกโพระดกคอสีฟ้า(Megalaima asiatica) (672)นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ(Megalaima incognita) (673)นกโพระดกคางแดง(Megalaima mystacophanos) (674)นกโพระดกคางเหลือง(Megalaima franklinii) (675)นกโพระดกคิ้วดำ(Megalaima oorti)

นกโพระดกคางเหลือง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(676)นกโพระดกเคราเหลือง(Megalaima chrysopogon) (677)นกโพระดกธรรมดา(Megalaima lineata) (678)นกโพระดกหนวดแดง(Psilopogon pyrolophus) (679)นกโพระดกหน้าผากดำ(Megalaima australis) (680)นกโพระดกหลากสี(Megalaima rafflesii) (681)นกโพระดกหัวเหลือง(Megalaima henricii) (682)นกโพระดกหูเขียว(Megalaima faiostricta) (683)นกฟินฟุท(Heliopais personata) (684)นกภูหงอนท้องขาว(Yuhina zantholeuca) (685)นกภูหงอนพม่า(Yuhina humilis) (686)นกภูหงอนวงตาขาว(Yuhina flavicollis) (687)นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง(Yuhina castaniceps) (688)นกมุดน้ำ(Cinclus pallasii) (689)นกมุ่นรกคอแดง(Alcippe rufogularis) (690)นกมุ่นรกคิ้วดำ(Alcippe grotei) (691)นกมุ่นรกตาขาว(Alcippe poioicephala) (692)นกมุ่นรกตาแดง(Alcippe morrisonia) (693)นกมุ่นรกภูเขา(Alcippe peracensis) (694)นกมุ่นรกสีน้ำตาล(Alcippe brunneicauda) (695)นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง(Alcippe castaneceps) (696)นกมูม(Ducula badia) (697)นกยอดข้าวหางแพนลาย(Cisticola juncidis) (698)นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง(Cisticola exilis) (699)นกยอดหญ้าสีดำ หรือนกขี้หมา(Saxicola caprata) (700)นกยอดหญ้าสีเทา(Saxicola ferrea)

นกยางทะเล สัตว์ป่าคุ้มครอง

(701)นกยอดหญ้าหลังดำ(Saxicola jerdoni) (702)นกยอดหญ้าหัวดำ(Saxicola torquata) (703)นกยางกรอกพันธุ์จีน(Ardeola bacchus) (704)นกยางกรอกพันธุ์ชวา(Ardeola speciosa) (705)นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย(Ardeola grayii) (706)นกยางเขียว(Butorides striatus) (707)นกยางควาย(Bubulcus ibis) (708)นกยางจีน(Egretta eulophotes) (709)นกยางดำ(Dupetor flavicollis) (710)นกยางแดงใหญ่(Botaurus stellaris) (711)นกยางทะเล(Egretta sacra) (712)นกยางโทนน้อย(Mesophoyx intermedia) (713)นกยางโทนใหญ่(Casmerodius albus) (714)นกยางเปีย(Egretta garzetta) (715)นกยางไฟธรรมดา(Ixobrychus cinnamomeus) (716)นกยางไฟหัวดำ(Ixobrychus sinensis) (717)นกยางไฟหัวเทา(Ixobrychus eurhythmus) (718)นกยางลายเสือ(Gorsachius melanolophus) (719)นกยูง(Pavo muticus) (720)นกร่อนทะเลหางขาว(Phaethon lepturus) (721)นกร่อนทะเลหางแดง(Phaethon rubricauda) (722)นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล(Pomatorhinus erythrogenys) (723)นกระวังไพรปากแดงยาว(Pomatorhinus ochraceiceps) (724)นกระวังไพรปากแดงสั้น(Pomatorhinus ferruginosus) (725)นกระวังไพรปากยาว(Pomatorhinus hypoleucos)

นกศิวะปีกสีฟ้า สัตว์ป่าคุ้มครอง

(726)นกระวังไพรปากเหลือง(Pomatorhinus schisticeps) (727)นกระวังไพรหลังแดง(Pomatorhinus montanus) (728)นกรัฟ(Philomachus pugnax) (729)นกลอยทะเลคอแดง(Phalaropus lobatus) (730)นกลุมพู(Ducula aenea) (731)นกลุมพูขาว(Ducula bicolor) (732)นกลุมพูแดง(Columba punicea) (733)นกแว่นตาขาวข้างแดง(Zosterops erythropleurus) (734)นกแว่นตาขาวสีทอง(Zosterops palpebrosus) (735)นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้(Zosterops everetti) (736)นกแว่นตาขาวหลังเขียว(Zosterops japonicus) (737)นกแว่นสีเทา หรือนกแว่นเหนือ(Polyplectron bicalcaratum) (738)นกแว่นสีน้ำตาล หรือนกแว่นใต้(Polyplectron malacense) (739)นกศิวะปีกสีฟ้า(Minla cyanouroptera) (740)นกศิวะหางสีตาล(Minla strigula) (741)นกสกัว(Stercorarius pomarinus) (742)นกสกัวขั้วโลกเหนือ(Stercorarius parasiticus) (743)นกสกัวหางยาว(Stercorarius longicaudus) (744)นกสติ๊นท์อกเทา(Calidris temminckii) (745)นกสติ๊นท์คอแดง(Calidris ruficollis) (746)นกสติ๊นท์นิ้วยาว(Calidris subminuta) (747)นกสติ๊นท์เล็ก(Calidris minuta) (748)นกสาลิกาเขียว(Cissa chinensis) (749)นกสาลิกาเขียวหางสั้น(Cissa hypoleuca) (750)นกสาลิกาปากดำ(Pica pica)

นกสีชมพูสวน(วัยอ่อน) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(751)นกสีชมพูสวน(Dicaeum cruentatum) (752)นกเสือแมลงคอสีตาล(Pteruthius melanotis) (753)นกเสือแมลงปีกแดง(Pteruthius flaviscapis) (754)นกเสือแมลงหน้าสีตาล(Pteruthius aenobarbus) (755)นกเสือแมลงหัวขาว(Gampsorhynchus rufulus) (756)นกแสก(Tyto alba) (757)นกแสกแดง(Phodilus badius) (758)นกหกเล็กปากดำ(Loriculus galgulus) (759)นกหกเล็กปากแดง(Loriculus vernalis) (760)นกหกใหญ่(Psittinus cyanurus) (761)นกหนูแดง(Porzana fusca) (762)นกหว้า(Argusianus argus) (763)นกหัวขวานเขียวคอเขียว(Picus viridanus) (764)นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง(Picus erythropygius) (765)นกหัวขวานเขียวท้องลาย(Picus xanthopygaeus) (766)นกหัวขวานเขียวป่าไผ่(Picus vittatus) (767)นกหัวขวานเขียวหัวดำ(Picus canus) (768)นกหัวขวานคอลาย(Picus mentalis) (769)นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ(Hemicircus canente) (770)นกหัวขวานแคระอกเทา(Hemicircus concretus) (771)นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว(Sasia ochracea) (772)นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย(Picumnus innominatus) (773)นกหัวขวานจิ๋วอกแดง(Sasia abnormis) (774)นกหัวขวานด่างแคระ(Dendrocopos canicapillus) (775)นกหัวขวานด่างท้องดำ(Meiglyptes jugularis)

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

(776)นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง(Dendrocopos hyperythrus) (777)นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง(Picoides mahrattensis) (778)นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย(Picoides atratus) (779)นกหัวขวานด่างอกลายจุด(Picoides macei) (780)นกหัวขวานแดง(Blythipicus rubiginosus) (781)นกหัวขวานแดงลาย(Picus miniaceus) (782)นกหัวขวานแดงหลังลาย(Blythipicus pyrrhotis) (783)นกหัวขวานป่าไผ่(Gecinulus viridis) (784)นกหัวขวานปีกแดง(Picus puniceus) (785)นกหัวขวานลายคอแถบขาว(Meiglyptes tukki) (786)นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง(Meiglyptes tristis) (787)นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง(Picus chlorolophus) (788)นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง(Dinopium javanense) (789)นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล(Dinopium rafflesii) (790)นกหัวขวานสีตาล(Celeus brachyurus) (791)นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง(Chrysocolaptes lucidus) (792)นกหัวขวานหลังสีส้ม(Reinwardtipicus validus) (793)นกหัวขวานหัวเหลือง(Gecinulus grantia) (794)นกหัวขวานใหญ่สีดำ(Dryocopus javensis) (795)นกหัวขวานใหญ่สีเทา(Muelleripicus pulverulentus) (796)นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง(Picus flavinucha) (797)นกหัวขวานอกแดง(Dendrocopus cathpharius) (798)นกหัวโตกินปู(Dromas ardeola) (799)นกหัวโตขาดำ(Charadrius alexandrinus) (800)นกหัวโตขายาว(Charadrius veredus)

นกหางรำดำ สัตว์ป่าคุ้มครอง

(801)นกหัวโตทรายเล็ก(Charadrius mongolus) (802)นกหัวโตทรายใหญ่(Charadrius leschenaultii) (803)นกหัวโตปากยาว(Charadrius placidus) (804)นกหัวโตมลายู(Charadrius peronii) (805)นกหัวโตเล็กขาสีส้ม(Charadrius hiaticula) (806)นกหัวโตเล็กขาเหลือง(Charadrius dubius) (807)นกหัวโตสีเทา(Pluvialis squatarola) (808)นกหัวโตหลังจุดสีทอง(Pluvialis fulva) (809)นกหางนาก(Megalurus palustris) (810)นกหางรำดำ(Heterophasia melanoleuca) (811)นกหางรำหลังแดง(Heterophasia annectens) (812)นกหางรำหางยาว(Heterophasia picaoides) (813)นกออก(Haliaeetus leucogaster) (814)นกอัญชันคิ้วขาว(Porzana cinerea) (815)นกอัญชันจีน(Porzana paykullii) (816)นกอัญชันป่าขาแดง(Rallina fasciata) (817)นกอัญชันป่าขาเทา(Rallina eurizonoides) (818)นกอัญชันเล็ก(Porzana pusilla) (819)นกอัญชันเล็กลายจุด(Porzana porzana) (820)นกอัญชันหางดำ(Porzana bicolor) (821)นกอัญชันอกเทา(Rallus striatus) (822)นกอัญชันอกสีไพล(Rallus aquaticus) (823)นกอ้ายงั่ว(Anhinga melanogaster) (824)นกอินทรีดำ(Ictinaetus malayensis) (825)นกอินทรีแถบปีกดำ(Hieraaetus fasciatus)

นกอีแจว สัตว์ป่าคุ้มครอง

(826)นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ปป์(Aquila nipalensis) (827)นกอินทรีปีกลาย(Aquila clanga) (828)นกอินทรีเล็ก(Hieraaetus pennatus) (829)นกอินทรีสีน้ำตาล(Aquila rapax) (830)นกอินทรีหัวนวล(Haliaeetus leucoryphus) (831)นกอินทรีหัวไหล่ขาว(Aquila heliaca) (832)นกอินทรีหางขาว(Haliaeetus albicilla) (833)นกอีก๋อยจิ๋ว(Numenius minutus) (834)นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล(Numenius madagascariensis) (835)นกอีก๋อยเล็ก(Numenius phaeopus) (836)นกอีก๋อยใหญ่(Numenius arquata) (837)นกอีโก้ง(Porphyrio porphyrio) (838)นกอีแจว(Hydrophasianus chirurgus) (839)นกอีแพรดคอขาว(Rhipidura albicollis) (840)นกอีแพรดคิ้วขาว(Rhipidura aureola) (841)นกอีแพรดแถบอกดำ(Rhipidura javanica) (842)นกอีแพรดท้องเหลือง(Rhipidura hypoxantha) (843)นกอีแพรดอกลาย(Rhipidura perlata) (844)นกอีล้ำ หรือนกอีดำ(Gallinula chloropus) (845)นกอีลุ้ม(Gallicrex cinerea) (846)นกอีวาบตั๊กแตน(Cacomantis merulinus) (847)นกอีเสือลายเสือ(Lanius tigrinus) (848)นกอีเสือสีน้ำตาล(Lanius cristatus) (849)นกอีเสือหลังแดง(Lanius collurioides) (850)นกอีเสือหลังเทา(Lanius tephronotus)

นกเอี้ยงถ้ำ สัตว์ป่าคุ้มครอง

(851)นกอีเสือหัวดำ(Lanius schach) (852)นกอุ้มบาตร(Motacilla alba) (853)นกเอี้ยงก้นลาย(Acridotheres cristatellus) (854)นกเอี้ยงควาย(Acridotheres fuscus) (855)นกเอี้ยงด่าง(Gracupica contra) (856)นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้(Aplonis panayensis) (857)นกเอี้ยงถ้ำ(Myiophoneus caeruleus) (858)นกเอี้ยงพราหมณ์(Temenuchus pagodarum) (859)นกเอี้ยงสาริกา(Acridotheres tristis) (860)นกเอี้ยงหงอน(Acridotheres grandis) (861)นกเอี้ยงหัวสีทอง(Ampeliceps coronatus) (862)นกแอ่นกินรัง(Collocalia fuciphaga) (863)นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก(Apus pacificus) (864)นกแอ่นตาล(Cypsiurus balasiensis) (865)นกแอ่นท้องขาว(Collocalia esculenta) (866)นกแอ่นท้องลาย(Apus acuticauda) (867)นกแอ่นทุ่งเล็ก(Glareola lactea) (868)นกแอ่นทุ่งใหญ่(Glareola maldivarum) (869)นกแอ่นบ้าน(Apus affinis) (870)นกแอ่นพง(Artamus fuscus) (871)นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย(Collocalia brevirostris) (872)นกแอ่นฟ้าเคราขาว(Hemiprocne comata) (873)นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา(Hemiprocne longipennis) (874)นกแอ่นฟ้าหงอน(Hemiprocne coronata) (875)นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว(Rhaphidura leucopygialis)

เป็ดแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(876)นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม หรือนกแอ่นรังดำ(Collocalia maxima) (877)นกแอ่นใหญ่คอขาว(Hirundapus caudacutus) (878)นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว(Hirundapus giganteus) (879)นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ(Hirundapus cochinchinensis) (880)นกฮูก หรือนกเค้ากู่(Otus lempiji) (881)เป็ดก่า(Cairina scutulata) (882)เป็ดคับแค(Nettapus coromandelianus) (883)เป็ดเชลดัก(Tadorna tadorna) (884)เป็ดดำหัวดำ(Aythya baeri) (885)เป็ดดำหัวสีน้ำตาล(Aythya nyroca) (886)เป็ดแดง(Dendrocygna javanica) (887)เป็ดเทา(Anas poecilorhyncha) (888)เป็ดเทาก้นดำ(Anas strepera) (889)เป็ดปากแดง(Netta rufina) (890)เป็ดปากยาวข้างลาย(Mergus squamatus) (891)เป็ดปากพลั่ว(Anas clypeata) (892)เป็ดปากสั้น(Anas penelope) (893)เป็ดปีกเขียว(Anas crecca) (894)เป็ดเปีย(Aythya fuligula) (895)เป็ดเปียหน้าเขียว(Anas falcata) (896)เป็ดโปช๊าดหลังขาว(Aythya ferina) (897)เป็ดพม่า(Tadorna ferruginea) (898)เป็ดลาย(Anas querquedula) (899)เป็ดหงส์(Sarkidiornis melanotos) (900)เป็ดหน้าเหลือง(Anas formosa)

 

เหยี่ยวแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(901)เป็ดหัวเขียว(Anas platyrhynchos) (902)เป็ดหางแหลม(Anas acuta) (903)พญาแร้ง(Sarcogyps calvus) (904)ห่านเทาปากชมพู(Anser anser) (905)ห่านเทาปากดำ หรือห่านคอขาว(Anser cygnoides) (906)ห่านหัวลาย(Anser indicus) (907)เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ(Aviceda leuphotes) (908)เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล(Aviceda jerdoni) (909)เหยี่ยวขาว(Elanus caeruleus) (910)เหยี่ยวค้างคาว(Macheiramphus alcinus) (911)เหยี่ยวเคสเตรล(Falco tinnunculus) (912)เหยี่ยวด่างดำขาว(Circus melanoleucos) (913)เหยี่ยวดำ(Milvus migrans) (914)เหยี่ยวดำท้องขาว(Spizaetus alboniger) (915)เหยี่ยวแดง(Haliastur indus) (916)เหยี่ยวต่างสี(Spizaetus cirrhatus) (917)เหยี่ยวตีนแดง(Falco amurensis) (918)เหยี่ยวท้องแดง(Hieraaetus kienerii) (919)เหยี่ยวทะเลทราย(Buteo buteo) (920)เหยี่ยวทุ่ง(Circus spilonotus) (921)เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ(Circus cyaneus) (922)เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย(Circus aeruginosus) (923)เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก(Accipiter virgatus) (924)เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่(Accipiter nisus) (925)เหยี่ยวนกเขาชิครา(Accipiter badius)

อีกา สัตว์ป่าคุ้มครอง

(926)เหยี่ยวนกเขาท้องขาว(Accipiter gentilis) (927)เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน(Accipiter soloensis) (928)เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น(Accipiter gularis) (929)เหยี่ยวนกเขาหงอน(Accipiter trivirgatus) (930)เหยี่ยวนิ้วสั้น(Circaetus gallicus) (931)เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา(Ichthyophaga humilis) (932)เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา(Ichthyophaga ichthyaetus) (933)เหยี่ยวปีกแดง(Butastur liventer) (934)เหยี่ยวผึ้ง(Pernis ptilorhyncus) (935)เหยี่ยวเพเรกริน(Falco peregrinus) (936)เหยี่ยวภูเขา(Spizaetus nipalensis ) (937)เหยี่ยวเมอร์ลิน(Falco columbarius) (938)เหยี่ยวแมลงปอขาดำ(Microhierax fringillarius) (939)เหยี่ยวแมลงปอขาแดง(Microhierax caerulescens) (940)เหยี่ยวรุ้ง(Spilornis cheela) (941)เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว(Polihierax insignis) (942)เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว(Spizaetus nanus) (943)เหยี่ยวหน้าเทา(Butastur indicus) (944)เหยี่ยวออสเปร(Pandion haliaetus) (945)เหยี่ยวฮอบบี้(Falco severus) (946)เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป(Falco subbuteo) (947)อีกา(Corvus macrorhynchos) (948)อีแก(Corvus splendens) (949)อีแร้งดำหิมาลัย(Aegypius monachus) (950)อีแร้งเทาหลังขาว(Gyps bengalensis) (951)อีแร้งสีน้ำตาล(Gyps indicus) และ (952)อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย(Gyps himalayensis)

  1. สัตว์เลื้อยคลาน มีจำนวน 91 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) ได้แก่

(1)กิ้งก่าแก้ว(Calotes emma) (2)กิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) (3)กิ้งก่าเขาหนามยาว(Acanthosaura armata) (4)กิ้งก่าเขาหนามสั้น(Acanthosaura crucigera) (5)กิ้งก่าดงคอสีฟ้า(Gonocephalus bellii) (6)กิ้งก่าดงคิ้วสัน(Gonocephalus doriae) (7)กิ้งก่าดงใหญ่(Gonocephalus grandis) (8)กิ้งก่าบินคอดำ(Draco melanopogon) (9)กิ้งก่าบินคอแดง(Draco blanfordii) (10)กิ้งก่าบินคอสีส้ม(Draco fimbriatus) (11)กิ้งก่าบินปีกแดง(Draco haematopogon) (12)กิ้งก่าบินปีกลาย(Draco taeniopterus) (13)กิ้งก่าบินปีกส้ม(Draco maculatus) (14)กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ(Draco quinquefasciatus) (15)กิ้งก่าบินมลายู(Draco obscurus)

กิ้งก่าแก้วเหนือ(ตัวผู้ และตัวเมีย) สัตว์ป่าคุ้มครอง

                        (16)กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า(Draco volans) (17)กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน หรือกิ้งก่าพระอินทร์(Aphaniotis fusca) (18)กิ้งก่าหัวแดง หรือกิ้งก่ารั้ว(Calotes versicolor) (19)กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือกิ้งก่าสวน(Calotes mystaceus) (20)งูเขียวกาบหมาก(Gonyosoma oxycephalum) (21)งูจงอาง(Ophiophagus hannah) (22)งูทางมะพร้าวเขียว(Gonyosoma prasina) (23)งูทางมะพร้าวดำ หรืองูทางมะพร้าวมลายู(Coelognathus flavolineatus) (24)งูทางมะพร้าวแดง(Oreocryptophis porphyraceus) (25)งูทางมะพร้าวลายขีด(Coelognathus radiata) (26)งูทางมะพร้าวหางดำ หรืองูทางมะพร้าวถ้ำ(Orthriophis taeniurus) (27)งูสิง(Ptyas korros) (28)งูสิงหางดำ(Ptyas carinatus) (29)งูสิงหางลาย หรืองูสิงลาย(Ptyas mucosus) (30)งูแสงอาทิตย์(Xenopeltis unicolor)

งูทางมะพร้าวแดงภูหลวง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(31)งูหลาม(Python molurus bivittatus) (32)งูหลามปากเป็ด(Python curtus) (33)งูเหลือม(Python reticulatus) (34)จระเข้น้ำเค็ม(Crocodylus porosus) (35)จระเข้น้ำจืด(Crocodylus siamensis) (36)จิ้งจกนิ้วยาวกำพล(Cnemaspis kumpoli) (37)จิ้งจกนิ้วยาวไทย(Cnemaspis siamensis) (38)จิ้งจกนิ้วยาวมลายู(Cnemaspis affinis) (39)จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย(Cnemaspis mysoriensis) (40)ตะกวด(Varanus bengalensis nebulosus) (41)ตะกอง หรือกิ้งก่ายักษ์(Physignathus cocincinus) (42)ตะโขง(Tomistoma schlegelii) (43)ตะพาบ(Amyda cartilaginea) (44)ตะพาบแก้มแดง(Dogania subplana) (45)ตะพาบข้าวตอก หรือตะพาบดาว(Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis)

ตะกวด สัตว์ป่าคุ้มครอง

(46)ตะพาบพม่า(Nilssonia formosa) (47)ตะพาบม่านลาย(Chitra chitra) (48)ตะพาบหัวกบ(Pelochelys bibroni) (49)ตุ๊กแกเขาหินทราย(Gekko petricolus) (50)ตุ๊กแกบ้านสีเทา(Gekko smithii) (51)ตุ๊กแกบินหางแผ่น(Ptychozoon kuhli) (52)ตุ๊กแกบินหางเฟิร์น(Ptychozoon lionatum) (53)ตุ๊กแกป่าคอขวั้น(Cyrtodactylus oldhami) (54)ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด(Cyrtodactylus brevipalmatus) (55)ตุ๊กแกป่าจารุจินต์(Cyrtodactylus jarujini) (56)ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ(Cyrtodactylus papilionoides) (57)ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น(Cyrtodactylus angularis) (58)ตุ๊กแกป่าตะวันออก(Cyrtodactylus intermedius) (59)ตุ๊กแกป่าใต้(Cyrtodactylus pulchellus) (60)ตุ๊กแกป่าไทรโยค(Cyrtodactylus feae)

ตะพาบพม่า สัตว์ป่าคุ้มครอง

(61)ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว(Cyrtodactylus interdigitalis) (62)ตุ๊กแกป่าพม่า(Cyrtodactylus variegatus) (63)ตุ๊กแกป่ามลายู(Cyrtodactylus consobrinus) (64)ตุ๊กแกป่าลายจุด(Cyrtodactylus peguensis) (65)ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด(Cyrtodactylus quadrivirgatus) (66ปตุ๊กแกหลังจุดคู่(Gekko monarchus) (67)ตุ๊กแกหัวโต(Aeluroscalabotes felinus) (68)ตุ๊ดตู่(Varanus dumerilii) (69)เต่ากระ(Eretmochelys imbricata) (70)เต่ากะอาน หรือเต่าจาน(Batagur baska) (71)เต่าจักร(Heosemys spinosa) (72)เต่าดำ(Siebenrockiella crassicollis) (73)เต่าเดือย หรือเต่าเขาสูง(Manouria impressa) (74)เต่าตนุ(Chelonia mydas) (75)เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือเต่าหัวค้อน(Caretta caretta)

เต่ากระ สัตว์ป่าคุ้มครอง

(76)เต่าทับทิม(Notochelys platynota) (77)เต่านา(Malayemys subtrijuga) (78)เต่าบึงหัวเหลือง หรือเต่าบัว(Hieremys annandalii) (79)เต่าใบไม้ หรือเต่าแดง(Cyclemys dentata) (80)เต่าปากเหลือง(Melanochelys trijuga) (81)เต่าปูลู(Platysternon megacephalum) (82)เต่ามะเฟือง(Dermochelys coriacea) (83)เต่าลายตีนเป็ด หรือเต่าหัวแดง(Callagur borneoensis) (84)เต่าหก(Manouria emys) (85)เต่าหญ้าตาแดง(Lepidochelys olivacea) (86)เต่าห้วยคอลาย(Cyclemys tcheponensis) (87)เต่าหวาย(Heosemys grandis) (88)เต่าหับ(Cuora amboinensis) (89)เต่าเหลือง หรือเต่าเพ็ก((Indotestudo elongata) (90)เห่าช้าง(Varanus rudicollis) และ (91)เหี้ย(Varanus salvator)

เหี้ย สัตว์ป่าคุ้มครอง

  1. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีจำนวน12 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) ได้แก่

(1)กบเกาะช้าง(Limnonectes kohchangae) (2)กบดอยช้าง(Chaparana aenea) (3)กบท่าสาร(Ingerana tasanae) (4)กบทูด หรือเขียดแลว(Limnonectes blythii) (5)กบอกหนาม(Rana fasciculispina) (6)กะท่าง หรือจักกิ้มน้ำ(Tylototriton verrucosus) (7)คางคกขายาว(Leptophryne borbonica) (8)คางคกต้นไม้(Pedostibes hosii) (9)คางคกเล็ก หรือคางคกแคระ(Bufo parvus) (10)คางคกห้วยมลายู(Ansonia malayana) (11)คางคกหัวเรียบ(Bufo macrotis) และ (12)จงโคร่ง(Bufo asper)

จงโคร่ง สัตว์ป่าคุ้มครอง

  1. ปลา มีจำนวน14 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) ได้แก่

(1)ปลาจาดถ้ำ(Poropuntius speleops) (2)ปลาฉลามวาฬ(Rhincodon typus) (3)ปลาพลวงถ้ำ(Neolissochilus subterraneus) (4)ปลาผีเสื้อถ้ำ(Cryptotora thamicola) (5)ปลาค้อถ้ำ(Nemacheilus troglocataractus) (6)ปลาค้อตาบอด(Schistura oedipus) (7)ปลาค้อจารุธานินธร์(Schistura jaruthanini) (8)ปลาค้อถ้ำพระวังแดง(Schistura spiesi) (9)ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม(Schistura deansmarti) (10)ปลาชะโอนถ้ำ(Pterocryptis buccata) (11)ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า(Scleropages formosus) (12)ปลาติดหิน หรือปลาค้างคาว(Oreoglantis siamensis) (13)ปลาเสือตอ หรือปลาเสือ(Coius microlepis) และ (14)ปลาหมูอารีย์(Botia sidthimunkii)

ปลาตะพัด สัตว์ป่าคุ้มครอง

  1. แมลง มีจำนวน20 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) ได้แก่

(1)ด้วงกว่างดาว(Cheirotonus parryi Gray) (2)ด้วงคีมยีราฟ(Prosopocoilus giraffa Oliver) (3)ด้วงดินขอบทองแดง(Mouhotia batesi Lewis) (4)ด้วงดินปีกแผ่น(Mormolyce phyllodes Hagenbach) (5.)ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล(Teinopalpus imperialis Hope) (6)ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้(Troides amphrysus Cramer) (7)ผีเสื้อถุงทองป่าสูง(Troides helena Linnaeus) (8)ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์(Stichophthalma godfreyi Rothschild) (9)ผีเสื้อนางพญาเขมร(Stichophthalma cambodia Hewitson) (10)ผีเสื้อนางพญาพม่า(Stichophthalma louisa Wood-Mason)

ผีเสื้อถุงทองป่าสูง สัตว์ป่าคุ้มครอง

(11)ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ(Stichophthalma camadeva Westwood) (12)ผีเสื้อภูฐาน(Bhutanitis lidderdalii Atkinson) (13)ผีเสื้อรักแร้ขาว(Papilio protenor Cramer) (14)ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้(Meandrusa sciron Leech) (15)ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง(Meandrusa payeni Boisduval) (16)ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว (Papilio palinurus Fabricius) (17)ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง(Actias rhodopneuma Röber) (18)ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก(Actias maenas Doubleday) (19)ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง(Actias selene Hübner) และ (20)ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายหยัก(Actias sinensis Mell)

ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง สัตว์ป่าคุ้มครอง

  1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จำนวน 13 ชนิด(เรียงชื่อตามพยัญชนะไทย) ได้แก่

(1)กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ(Order) Gorgonacea (2)กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ(Order) Antipatharia (3)ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ(Order) Actinaria (4)ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ(Order)Scleractinia และในอันดับ(Order) Stylasterina (5)ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล(Genus) Milleporina (6)ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ(Order) Heliopracea (7)ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ(Order) Alcyonacea (8)ปูเจ้าฟ้า(Phricotelphusa sirindhorn) (9)ปูทูลกระหม่อม หรือปูแป้ง(Thaipotamon chulabhorn) (10)ปูราชินี(Demanietta sirikit) (11)หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์(Family) TRIDACNIDAE และ (12)หอยสังข์แตร(Charonia tritonis)

ดอกไม้ทะเล สัตว์ป่าคุ้มครอง


มหันตภัยของโรคร้ายจากสัตว์ป่า


ทุกท่านคงเคยได้ยินข่าวคราว“เปิบนรกพิสดาร”หรือเชลล์ชวนชิมอาหารที่ทำจากสัตว์ป่า โดยเฉพาะสรรพคุณที่เชื่อกันว่าเป็น“ยาอายุวัฒนะ” และ“ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ”ตามความเชื่อของชนชาติหนึ่งที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล ทั้งๆที่แพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่าเป็นความเชื่อผิดๆที่มิได้มีสรรพคุณอย่างที่เข้าใจกัน แต่กลับกลายเป็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าเป็นตัวนำเชื้อโรคหลายชนิดมาสู่ตัวเราเอง อาทิเช่น

โรคเล็บโตสไบโรซีส(Leptospirosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไบโรซีสที่อาศัยอยู่ในสัตว์ หรือติดเชื้อจากสิ่งแปดเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์นั้นๆ สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ได้แก่ แมวดาว พังพอน ชะมด อีเห็น และสัตว์ฟันแทะจำพวกหนู กระรอก กระแต ส่วนสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ได้แก่ สุนัข แมว วัว ควาย และหนูบ้าน ฯลฯ เชื้อโรคชนิดนี้จะทำลายตับไต ทางเดินอาหาร และเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกของเรา โรคนี้สามารถติดต่อจากแม่ผ่านทางรกสู่ลูกในท้องได้อีกด้วย

โรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลาที่อาศัยอยู่ในสัตว์ที่เรากิน หรือการติดเชื้อจาการสัมผัสบาดแผลของสัตว์ทางผิวหนัง สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ได้แก่ ลิง ค่าง และชะนี ส่วนสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ได้แก่ สุนัข แมว ม้า และแพะ เชื้อโรคชนิดนี้มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ทางเพศทั้งชายและหญิง

โรคไข้นกแก้ว(Psittacosis) เป็นเชื้อไวรัสที่พบอยู่ในสัตว์ปีกเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะนกป่า เป็นอาการทางระบบหายใจที่ติดต่อมาถึงมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลุกด้วยนมทุกชนิด เกิดจากการหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศ จากน้ำมูก หรืออุจจาระของสัตว์ปีกที่มีเชื้อโรคนี้เข้าไป

วัณโรค(Tuberculosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Mycobacterium tuberculosis ทำให้ผู้ได้รับเชื้อมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดเรื้อรัง มีไข้ขึ้นๆลงๆน่ารำคาญจนร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ไอเป็นเลือด และอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ มนุษย์และสัตว์ทั่วไปจะได้รับเชื้อนี้ได้จากการหายใจ สัมผัสบาดแผล น้ำลาย ละอองจากการไอหรือจาม การกินเนื้อสัตว์ที่เป็นวัณโรค หรือการดื่มนมจากมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นวัณโรค สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อนี้ ได้แก่ สัตว์ปีกเกือบทุกชนิด กระต่าย ลิง ค่าง และชะนี ส่วนสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ได้แก่ สุนัข แมว ไก่ หนูตะเภา วัว ควาย ม้า แพะ และแกะ

นกเขียวก้านตองใหญ่(ตัวผู้) สัตว์ป่าคุ้มครอง

โรคสมองและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ(Encephalomyocarditis) ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคนี้จะมีอาการทางสมอง หัวใจทำงานไม่ปกติ มีอาการช้ำโดยเฉพาะบริเวณใบหน้า มีน้ำขังในปอด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และมักถึงแก้เสียชีวิต สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อนี้ ได้แก่ กระต่าย กระรอก กระแต อีเห็น และชะมด

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสชนิดบี(Herpes-B Virus) เกิดจากเชื้อไวรัส อาการเริ่มแรกจะมีเม็ดตุ่มบริเวณริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม ต่อมามีอาการของอัมพาต สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อนี้ ได้แก่ ลิง ค่าง และชะนี

โรคไข้เหลือง(Yellow Fever) เกิดจากเชื้อไวรัส มีผลทำให้เกิดโรคดีซ่าน มีผลทำลายตับ และมักถึงแก่เสียชีวิต สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อนี้ ได้แก่ ลิง ค่าง ชะนี และยุง ซึ่งโรคชนิดนี้พบเฉพาะในประเทศเขตร้อน

โรคกลัวน้ำ(rabies) หรือที่เรามักเรียกกันว่า“โรคพิษสุนัขบ้า” เกิดจากเชื้อไวรัสที่มิได้มีเฉพาะในสุนัขและแมวเท่านั้น แต่สามารถเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมทั้งมนุษย์ โดยติดต่อทางน้ำลาย ได้แก่ การถูกสัตว์หรือผู้ป่วยกัดหรือเลียบาดแผล การกินเนื้อสัตว์ที่มีโรคชนิดนี้ และการผ่านเชื้อจากแม่สู่ลูกในท้อง อาการของโรคนี้จะรู้สึกเจ็บๆชาๆไปทั่วร่างกาย ต่อมาเกิดอาการกระสับกระส่าย กล้ามเนื้อกระตุก คอและหลังแข็ง กลืนอาหารหรือน้ำไม่ได้ และท้ายสุดก็ถึงแก่เสียชีวิต

โรคตับอักเสบ(Infectious Hepatitis) เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์ป่าที่เป็นพาหะนำเชื้อนี้ ได้แก่ ลิง ค่าง และชะนี โดยติดต่อจากการเพียงสัมผัสเท่านั้น อาการของโรค คือ ซึมเซา ไม่อยากอาหาร ผอมแห้ง และอาจถึงแก่เสียชีวิตได้

ลิ่น หรือนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง

โรคบาดทะยัก(Tetanus) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Clostridium tetani ปกติจะพบเชื้อนี้ในอุจจาระของม้า แต่หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือจิกจนเกิดเป็นแผลลึกก็อาจมีโอกาสเป็นโรคบาดทะยักได้

โรคกลาก(Ring worm) หรือที่เราเรียกว่า“โรคเชื้อราที่ผิวหนัง” เกิดจากเชื้อรา2ชนิด คือ Microsporum sp. และ Prichophyton sp. ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกอีกหลายชนิดเป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ โดยติดต่อจากการเพียงสัมผัสเท่านั้น อาการของดรค คือ เกิดกลากเกลื้อนเป็นผื่นวงแดง และคันคะเยอ

นอกจากนี้สัตว์ป่าทุกชนิดยังมีพยาธิหลายชนิดอยู่ในร่างกายมากกว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะพยาธินี้มีบทบาทสำคัญ โดยเป็นตัวจำกัดจำนวนและคัดเลือกพันธุ์ให้แก่สัตว์ป่าในธรรมชาติ หากสัตว์ป่าตัวใดอ่อนแอ มันก็จะต้องตายลงเพราะถูกพยาธิรบกวน แต่มิได้หมายความว่าสัตว์ป่าที่แข็งแรงหรือยังไม่ตายจะไม่มีพยิอาศัยอยู่ในตัว ดังนั้นการกินเนื้อสัตว์ป่าก็เท่ากับเป็นการนำพยาธิ รวมทั้งดรคต่างๆ เข้ามาอยู่ในตัวเรามากยิ่งขึ้น เมื่อรู้เช่นนี้แล้วยังคิดอยากจะกินเนื้อสัตว์ป่าอีกต่อไปหรือไม่


ความในใจ


การค้าสัตว์ป่าในเมืองไทย โดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดน ยังคงพบเห็นได้อยู่บ่อยๆ แต่ที่นึกไม่ถึงก็คือในกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังคงเป็นตลาดใหญ่สุด ไม่ต้องนึกหรือเดาว่าเป็นที่ไหน ลองเดินชมตามร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงสวยงาม แล้วลองถามเบาๆทีเล่นทีจริงถึงสัตว์ป่าที่คุณอยากนำมาเลี้ยง ไม่แน่นะคุณอาจจะได้ยินอย่างนึกไม่ถึง

โดยเฉพาะร้านที่จำหน่ายนก หากคุณแยกชนิดนกได้ว่าเป็นชนิดไหน อาจจะต้องทำตาโตตกใจ เพราะนกที่เขานำมาจำหน่ายนั้น แทบทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ช้างป่าใช้ชีวิตอิสระในป่าใหญ่

คำว่า“อิสรภาพ” ใครๆก็ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง หรือแม้แต่สัตว์ป่า พวกเขาย่อมมีความสุขกับการใช้ชีวิตในป่าดงพงพีมากกว่าอยู่ในกรงขังแคบๆ เฉกเช่นตัวเราที่หากถูกบังคับให้อยู่แต่ในบ้าน ไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้ เรามีความสุขหรือ?

หรือลองเปรียบเทียบฟังเสียงร้องขับขานของนกที่ใช้ชีวิตอิสระกับนกที่ถูกขังในกรงก็ย่อมจะรู้ว่าเสียงของนกตัวไหนร้องไพเราะได้มากกว่ากัน

ส่วนเรื่องการล่าสัตว์ป่ามากินตามความเชื่อที่ว่าเป็น“ยาอายุวัฒนะ” และ“ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ”นั้น กรุณาเปลี่ยนแปลงค่านิยมตัวเราและคนที่เรารู้จักเสียตั้งแต่วันนี้ เพราะไม่ได้มีประโยชน์ตามความเชื่อดังกล่าว อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคในตัวเราได้อีกมากมาย

ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่สายเกินไปสำหรับการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่า

นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยทำให้ขบวนการค้าสัตว์ป่าลดลงได้ ด้วยการไม่สนับสนุนซื้อหาสัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อเลี้ยงหรือบริโภค รวมทั้งช่วยแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการค้าขายสัตว์ป่า หรือครอบครองสัตว์ป่า โดยแจ้งได้ที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(หรือเรียกย่อๆว่า“ปทส.”) โทร.1136 หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.1362 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกแห่งได้ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *