www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 

เข็มทิศ (Compass)

เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งของนักเดินทาง เป็นเครื่องมือหาทิศ โดยทำงานสัมพันธ์กับแม่เหล็กขั้วโลกที่ทำให้ปลายเข็มด้านหนึ่งชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ จึงสามารถนำมากำหนดเป็นเครื่องนำทางและค้นหาจุดหมายได้อย่างถูกต้อง มีให้เลือก 35 รุ่น ได้แก่

เข็มทิศ+เครื่องวัดแผนที่ LX-1M
รหัส 403-107

ขนาด Ø เข็มทิศ 2 ซม. และขนาด Ø เครื่องวัดแผนที่ 1.25 นิ้ว มุมหนึ่งของเครื่องฯ มีล้อหมุนสำหรับใช้วัดระยะทางในแผนที่ 3 มาตรา คือ มาตรา 1:5000 , มาตรา 1:20,000 และมาตรา 1:50,000

ราคา 290 บาท

 

เข็มทิศติดนาฬิกา
รหัส 403-411

เป็นเข็มทิศสำหรับร้อยกับสายนาฬิกา ขนาด Ø 2.50 ซม.

ราคา 75 บาท

 

เข็มทิศทหาร COMBAT
รหัส 403-414

เป็นเข็มทิศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแวดวงทหารและ ตชด. เมื่อพับมีขนาด กว้าง x ยาว : 6 x 8 ซม. ขีดละ 2 องศา ตลับฝาปิดด้านนอกมีโครงกันกระแทก ด้านในเป็นกระจกเงาและบริเวณเส้นหางม้ามีสเกลช่วยกำหนดจุดหมายได้ชัดเจนขึ้น ด้านซ้ายมีมาตราวัด 2 นิ้ว ด้านขวามีมาตราวัด 5 ซม. หน้าปัทม์หมุนได้เพื่อใช้ล็อคหาจุดหมายที่ต้องการ ตอนล่างสุดมีช่องมองที่ขยายให้เห็นมุมองศาได้ชัดเจนกว่าเดิม พร้อมกระเป๋าที่มีหูร้อยกับเข็มขัดเพื่อการพกพาได้อย่างสะดวก

ราคา 960 บาท

 

เข็มทิศ POCKET T-49
รหัส 403-415

ขนาด Ø 1.75 นิ้ว ขีดละ 6 องศา

ราคา 590 บาท

 

เข็มทิศเล็ก 103A
รหัส 403-416

ราคา 125 บาท

 

ข็มทิศเลนซาติคลายพราง DC45-1M
รหัส 403-418

มีขนาด Ø 5.50 ซม. ขีดละ 1 องศา และตลับฝาปิดด้านในเป็นกระจกเงา

ราคา 424 บาท

 

เข็มทิศฝาทอง
รหัส 403-419

มีขนาด Ø 4.50 ซม. ขีดละ 1 องศา

ราคา 480 บาท

 

เข็มทิศ Copper Field LP57CU
รหัส 403-420

มีขนาด Ø 2 นิ้ว ขีดละ 5 องศา

ราคา 630 บาท

 

เข็มทิศลายพราง LENSATIC ENGINEER
 DC45-1M

รหัส 403-434

ขนาด Ø 2 นิ้ว

ราคา 370 บาท

 

เข็มทิศทรงน้ำค้าง DC20-3B
รหัส 403-435

ขนาด Ø 1 นิ้ว

ราคา 85 บาท

 

เข็มทิศตลับเงิน T-43
รหัส 403-436

ขนาด Ø 1.5 นิ้ว ขีดละ 6 องศา และตลับฝาปิดด้นในเป็นกระจกเงา

ราคา 590 บาท

 

เข็มทิศ + ปฏิทิน50ปี
รหัส 403-437

ขนาด Ø 4 ซม. ด้านหนึ่งเป็นเข็มทิศ ขีดละ 2 องศา หน้าปัทม์หมุนได้ ส่วนอีกด้านเป็นปฏิทิน 50 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 - ค.ศ.2055 หน้าปัทม์หมุนได้เพื่อเลือกดูวันเดือนปีของ ค.ศ. ในช่วงดังกล่าว ก้านจับเข็มทิศรุ่นนี้ใช้เกี่ยวเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการพกพาได้อย่างสะดวก

ราคา 280 บาท

 


เข็มทิศตลับทอง X-Tra
รหัส 403-438

ขนาด Ø 1.9 นิ้ว ขีดละ 2 องศา

ราคา 360 บาท

 


เข็มทิศ Centre
รหัส 403-439

ขนาด Ø 4 ซม. ขีดละ 2 องศา บริเวณฐานฯมีช่องเล็งที่สามารถปรับซูมขยายดูองศาได้อย่างเด่นชัด

ราคา 490 บาท

 

เข็มทิศเล็กพร้อมฝาปิด
รหัส 403-444

ขนาด Ø 4.50 ซม. ขีดละ 5 องศา

ราคา 120 บาท

 

เข็มทิศ LENSATIC ตลับสีเขียว
รหัส 403-445

เมื่อพับมีขนาด กว้าง x ยาว : 5.50 x 7 ซม. เมื่อกางออกมีขนาด กว้าง x ยาว : 5.50 x 14 ซม. ด้านซ้ายมีหน่วยวัดระยะทางเป็นเมตร ตั้งแต่ขีดละ 100 เมตร จนถึง 3,000 เมตร ตัวเรือนเข็มทิศมีขนาด Ø 4.50 ซม. หน้าปัทม์หมุนได้เพื่อใช้ล็อคหาจุดหมายที่ต้องการ เหมาะสำหรับใช้กับแผนที่มาตราส่วน 1 : 25000

ราคา 480 บาท

 

เข็มทิศห้อยคอแบบเลนส์/หมุนหน้าปัทม์ได้
 รหัส 403-446

มีขนาด กว้าง xยาว : 2.25 x 5 นิ้ว ประกอบด้วยแว่นขยาย ด้านซ้ายมีหน่วยวัดระยะทางเป็นเมตร ตั้งแต่ขีดละ 100 เมตร จนถึง 6,000 เมตร และเข็มทิศขนาด Ø 5.50 ซม. ขีดละ องศา หน้าปัทม์หมุนได้เพื่อใช้ล็อคหาจุดหมายที่ต้องการ ใช้กับแผนที่ 2 มาตรา คือ มาตราส่วน 1 : 50000 และ 1 : 25000

ราคา 195 บาท

 

เข็มทิศ DC45 A
รหัส 403-447

ขนาด Ø 4 ซม. ขีดละ 5 องศา

ราคา 50 บาท

 

เข็มทิศเทอร์โม แบบห้อย
รหัส 403-448

ประกอบด้วยเรือนเข็มทิศที่มีขนาด Ø 2.50 ซม. ขีดละ 10 องศา และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์ มีขนาด Ø 2.50 ซม. ทั้งหมดติดตั้งอยู่บนสายที่มีความยาว 13.50 ซม. ตอนปลายเป็นตะขอเกี่ยว
 

ราคา 120 บาท

 

เข็มทิศติดรถยนต์
 รหัส 403-450

เป็นเข็มทิศที่ใช้ติดกับรถยนต์ มีขนาด กว้าง x ยาว : 1.50 x 4 นิ้ว เข็มทิศมีขนาด Ø 3.50 ซม.

ราคา 140 บาท

 

เข็มทิศตลับเงินพร้อมฝาปิด
รหัส 403-451

ราคา 250 บาท

 

กรุณาคลิก เพื่อรับชมภาพขยาย
Front  Back

พวงกุญแจเข็มทิศและเทอร์โมมิเตอร์
รหัส 403-452

มีขนาด กว้าง x ยาว : 1.25 x 2 นิ้ว ด้านหนึ่งเป็นเข็มทิศขนาด Ø 0.50 นิ้ว พร้อมเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตารางเปรียบเทียบการวัดกระแสมลมหนาวกับอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์

ราคา 75 บาท

 

เข็มทิศคล้องคอและเทอร์โมมิเตอร์
รหัส 403-453

มีขนาด กว้าง x ยาว : 1.75 x 2.50 นิ้ว ประกอบด้วยเข็มทิศขนาด Ø 1.25 นิ้ว ขีดละ 5 องศา และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

ราคา 195 บาท

 

กรุณาคลิก เพื่อรับชมภาพขยาย

เข็มทิศติดรถยนต์ รุ่น LS-287-9
รหัส 403-454

เป็นเข็มทิศที่ใช้ติดกับรถยนต์ มีขนาดกว้าง x ยาว : 1 x 2.25 นิ้ว เข็มทิศมีขนาด Ø 1 นิ้ว

ราคา 145 บาท

 

กรุณาคลิก เพื่อรับชมภาพขยาย

|
 

 

เข็มทิศบรรทัด + กระจก
รหัส 403-455

เมื่อพับมีขนาดกว้าง x ยาว : 6.10 x 10.50 ซม. และเมื่อกางออกมีขนาดกว้าง x ยาว : 6.10 x 19.50 ซม. ประกอบด้วยเข็มทิศมีขนาด Ø 5.50 ซม. ขีดละ 2 องศา กระจกเงา(เพื่อใช้ส่งสัญญาณ)มีขนาดกว้าง x สูง : 5.50 x 6 ซม. แว่นขยายขนาด Ø 2 ซม. ด้านซ้ายเป็นไม้บรรทัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร ด้านขวาเป็นไม้บรรทัดที่มีหน่วยเป็นนิ้ว ใช้ได้กับแผนที่ 2 มาตรา คือ มาตราส่วน 1 : 25,000 และ 1 : 50,000
 

ราคา 250 บาท

 

เข็มทิศติดรถยนต์ รุ่น LC-400
รหัส 403-456

มีขนาด กว้าง x สูง : 2 x 2.25 นิ้ว บริเวณฐานเป็นยาง

ราคา 150 บาท

 

เข็มทิศตลับสีดำ รุ่น DC45-8
รหัส 403-458

มีขนาด Ø 3.50 ซม. ขีดละ 5 องศา

ราคา 120 บาท

  

กรุณาคลิก เพื่อรับชมภาพขยาย

เข็มทิศ นกหวีด และเครื่องวัดอุณหภูมิ
รหัส 403-462

มีความยาว 3 นิ้ว นอกจากจะเป็นนกหวีดเพื่อใช้ส่งสัญญาณ ยังมีเข็มทิศ แว่นขยาย และเครื่องวัดอุณหภูมิ

ราคา 95 บาท

 

เข็มทิศ+เทอร์โมมิเตอร์ CARABINER DC-27-T2
หัส 403-464

ขนาด กว้าง x ยาว : 1 x 2.50 นิ้ว ประกอบด้วยด้านหนึ่งเป็นเข็มทิศขนาด Ø 1 นิ้ว อีกด้านหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

ราคา 270 บาท

 

กรุณาคลิก เพื่อรับชมภาพขยาย

พวงกุญแจเข็มทิศรูปดาว
รหัส 403-466

ขนาด กว้าง x ยาว : 6 x 11 ซม. เข็มทิศมีขนาด Ø 2.50 ซม. ขีดละ 10 องศา มีสีเขียว สีแดง สีส้ม สีน้ำเงิน สีดำ

ราคา 195 บาท

 
   
   
 

 

เครื่องวัดอุณหภูมิติดนาฬิกา
รหัส 403-469

มีขนาด Ø 1 นิ้ว บ่งบอกอุณหภูมิองศาเซลเซียส

ราคา 60 บาท

 

เข็มทิศกลมเงิน
รหัส 403-470

มีขนาด Ø 2.25 นิ้ว ขีดละ 5 องศา
 

ราคา 360 บาท

 

กรุณาคลิก เพื่อรับชมภาพขยาย

|
|
   
เข็มทิศ 5 in 1 รุ่น 814-251T
รหัส 403-473

มีความยาว 9 ซม. ประกอบด้วยนกหวีด ไฟฉาย LED เข็มทิศ เครื่องวัดอุณหภูมิ (เซลเซียส) และแว่นขยาย

ราคา 245 บาท

 

เข็มทิศห้อยคอ 3 IN 1 DC35-2
 รหัส 403-477

มีขนาด กว้าง x สูง : 1.75 x 2.50 นิ้ว ประกอบด้วยเข็มทิศขนาด Ø 1.25 นิ้ว ขีดละ 10 องศา และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

ราคา 120 บาท

 

เข็มทิศห้อยคอ Black Ring DC36
รหัส 403-478

มีขนาด Ø 1.75 นิ้ว ขีดละ 5 องศา

ราคา 170 บาท

 

สินค้าสำหรับการใช้งานทุกฤดูกาล
แบ่งย่อยออกเป็น  ที่รองนอน , ผ้าใบเอนกประสงค์ , หมอนลม , ถุงตาข่ายและถุงทะเล , กระเป๋า , เข็มขัดสนาม/คาดเอวเข็มขัด , ซองใส่อุปกรณ์  , เก้าอี้แค้มปิ้ง และสุขาพกพา , หมวก และแว่นตา , เสื้อและกางเกง , ถุงมือ ถุงเท้ากันทาก และไม้เท้าเดินป่า , เชือกยังชีพ-เอนกประสงค์ , ตาข่ายรัดสัมภาระ , เข็มทิศ , มีด  , ไฟฉาย , ตะเกียงและโคมไฟ , เตาแก๊ส และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , แก๊สกระป๋อง และออกซิเจนกระป๋อง , อุปกรณ์ปีนเขา , กล้องส่องทางไกล , ชุดอุปกรณ์หุงต้มและเครื่องครัว , กระติกน้ำและพลั่วสนาม , เวชภัณฑ์ และครีมกันแดด/บำรุงผิว , ตาชั่ง กุญแจล็อครหัส และแว่นขยาย , อะไหล่เต็นท์ , อะไหล่ถุงนอน , อะไหล่เป้ , อะไหล่เชื้อเพลิงและพลังงาน

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.